ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 กิจกรรม ห้องสมุดกระจายข่าว (1)
บทประชาสัมพันธ์ รายการประชาสัมพันธ์ กศน. อำเภอดอนตูม ที่นี้ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดแหลมมะเกลือ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม กับ ช่วงเวลา 9.00-10.00 น. ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ กศน.อำเภอดอนตูม ประจำวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดย นายประสบพร เสรีพงษ์ เรื่องที่ แรก ประชาสัมพันธ์พิธีมอบใบประกาศนียบัตรของผู้จบหลักสูตร การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดหรือ (ม.6 ใน 8 เดือน) คือ ศูนย์เทียบระดับ กศน.อำเภอดอนตูมพร้อมด้วย 3 ศูนย์เทียบระดับของจังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 28 พ.ค. 2557 สถานที่จัดงาน ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จึงขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาทุกท่าน ที่จบหลักสูตรแล้ว ติดต่อศูนย์เทียบ เพื่อยืนยัน การเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร จะได้ตรวจสอบความถูกต้อง ของลำดับที่นั่งในห้องพิธีรับมอบต่อไป หากท่านใด ไม่สามารถไปรับใบประกาศนียบัตรได้ สามารถหาผู้มาแทน ไปรับได้ โดยขอให้เป็นเพศเดียวกัน อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งต้องแจ้งข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 23 พ.ค. 2557 ที่หมายเลข 034-381996 ที่ ครูนวลลออ และ ผอ.กศน.อำเภอดอนตูม เรื่องที่ 2 ในขณะนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาของ กศน.อำเภอดอนตูม กำลังเปิดสอนภาษาอาเซียน วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ทุกๆวันเสาร์เวลา 8.00- 16.30 น. ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2557 สนใจติดต่อสมัครเรียนภาษาได้ที่ ศูนย์อาเซียนศึกษาของ กศน.อำเภอดอนตูม หมายเลขโทรศัพท์ 034 -381996 เรื่องที่ 3 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนตูม ศูนย์ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง เปิดให้บริการแด่ ประชาชนทุกเพศทุกวัย ทุกวันเริ่ม เวลา 8.30 -17.00 น. บริการดีๆ ที่มอบให้ท่าน อาทิเช่น บริการยืมหนังสือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แนะนำหนังสือน่าอ่าน นิตยสารแฟชั่น หนังสืองานประดิษฐ์ งานฝีมือ ที่น่าสนใจ และบริการอินเทอร์เน็ต 1 ชั่วโมงฟรี สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟรี สมัครง่ายเพียงท่านยื่นสำเนาบัตรประชาชน และปฏิบัติตามเงื่อนไข ท่านก็สามารถเข้าใช้บริการได้ทันที่ สอบถามเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 034-381179 เรื่องที่ 4 นักศึกษาระดับขั้นพี่นฐาน ในวันอาทิตย์ 25 พฤษภาคม 2557 กศน.อำเภอดอนตูม จัดพิธีไหว้ครู พร้อมกับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1 / 2557 สถานที่จัดพิธี หอประชุมอำเภอดอนตูม ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เริ่มเวลา 8.00 น เป็นต้น การแต่งการ ชุดเครื่องแบบนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...