ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (177)
        สื่อ (1)
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (3)
       กิจกรรมห้องสมุด
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,621,605
 
 เกี่ยวกับเรา
 บุคลากร (2)
 ประวัติห้องสมุด (1)
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแพ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อพุทธศักราช 2533 โดยระยะแรกได้เช่าอาคารของเอกชนบริเวณ หมู่ที่ 2 อำเภอท่าแพ เป็นที่ทำการและเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนหลังปัจจุบัน ณ ศูนย์ราชการอำเภอท่าแพ ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต (เอกเทศ) มีจำนวนพื้นที่ใช้สอยประมาณ 161.07 ตารางเมตร (อาคารชั้นเดียว)ตั้งอยู่ที่ถนนสาย 416 (ฉลุง-ละงู)ห่างจากอำเภอเมืองสตูลประมาณ 26 กิโลเมตร
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...