ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 อาเซียนศึกษาเพื่อศึกษาอาเซียน
อาเซียนคืออะไร ?......ดีอย่างไร ?........เพื่อใคร ? ในเมื่อไปที่ไหน เวลาใด และใครๆก็พูดถึง อาเซียน ......ถ้าจะตอบว่า ไม่รู้ ไม่พร้อม ไม่ได้แล้ว มารู้จัก อาเซียน กันให้มากขึ้น อีกสักนิด ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด26 เมษายน 2562
 ภาษา กับอาเซียน (4)
ภาษาในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ ส่วนภาษาในความหมายอย่างแคบนั้น หมายถึง เสียงพูดที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันเท่านั้นยังรวมถึง "ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม; เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยา; อาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ" ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 เมษายน 2562
 เกร็ดความรู้อาเซียน (6)
เกร็ดความรู้ รู้เขา รู้เรา เรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 ตุลาคม 2558
 อาเซียน (ASEAN) คืออะไร (1)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2562
 ประวัติสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (ASA, Association of South East Asia) ขึ้นเพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการ ต่อมา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งลงนามก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และไทย ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ https://th.wikipedia.or ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2562
 3 เสาหลัก ประชาคมอาเซียน (1)
3 เสาหลักอาเซียน การรวมตัวกันทำให้เราแข็งเกร่ง และทำประโยชน์มากกว่าประเทศเดียว แต่ก่อนจะไปถึงที่หมาย เราต้องผ่าน3 เสาหลักอาเซียน - ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–ASC) - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.uasean.com/ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...