ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 ประวัติห้องสมุดอำเภอเคียนซา
ห้องสมุดอำเภอเคียนซา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 077387193 เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน
 แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเคียนซา (1)
1.สวนน้ำจันทน์กะพ้อ ตำบลเคียนซา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ลักษณะเป็นแหลมยื่นลงสู่แม่น้ำตาปี คอดกิ่วจนมองดูคล้ายเกาะกลางแม่น้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้นานาชนิด ที่สำคัญคือต้นจันทน์กะพ้อ สายพันธุ์ลุ่มน้ำตาปี ผลิดอกช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ส่งกลิ่นหอมไกลน่าชื่นชม ทุก ๆ ปี ในช่วงนี้ จึงมีการจัดงาน "วันจันทน์กะพ้อบานที่สุราษฎร์ธานี" ณ สวนน้ำจันทน์กะพ้อ เทศบาลตำบลเคียนซา ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญของอำเภอเคียนซา 2.อุทยานนกน้ำหนองทุ่งทอง เขตห้ามล่าสัตว์หนองทุ่งทอง ตำบลเขาตอก เป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคมของทุกปี จะมีนกนานาชนิดอพยพหนีหนาวจากไซบีเรีย มาอาศัยอยู่บริเวณหนองทุ่งทอง 3. บ่อน้ำร้อนเขาตอก บ้านเขาตอก ตำบลเขาตอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสุขภาพ 4. ถ้ำบ้านหน้าเขา ตำบลบ้านเสด็จ ชมความงามตามธรรมชาติของถ้ำ ปัจจุบันมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ 5. บ่อถ่านหิน บ้านพรุส้ม ตำบลพ่วงพรมคร มีทัศนียภาพงดงาม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะใต้พื้นดินบริเวณนี้มีแร่ถ่านหินมาก จึงมีพระบรมราชโองการในรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2459 ให้สงวนที่ดินส่วนมากในตำบลพ่วงพรมครไว้เป็นที่ขุดถ่านหิน ต่อมา บริษัท "บ่อถ่านหินศิลาสยาม" ดำเนินกิจการเหมืองระหว่าง ปี 2463 - 2468 และยังมีสภาพเป็นที่สงวนมาจนถึงบัดนี้ 6. บ่อน้ำร้อนสองพี่น้อง บ้านสองพี่น้อง ตำบลพ่วงพรมคร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสุขภาพ
 ห้องสมุดอำเภอเคียนซา (1)
ห้องสมุดอำเภอเคียนซา เป็นห้องสมุดประชาชนที่มีให้บริการแก่ประชาชน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...