ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 กิจกรรมปี 2556
 25 มิถุนายน 2556 (1)
 3 มิถุนายน 2556 (1)
 30 พฤษภาคม 2556 (1)
 27 มีนาคม 2556 (1)
 13 มีนาคม 2556 (1)
 15 กุมภาพันธ์ 2556 (1)
 14 กุมภาพันธ์ 2556 (1)
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง มีความประสงค์ขออนุญาตจัดกิจกรรมแนะนำ หนังสือใหม่และหนังสือดีที่น่าอ่าน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
 12 มกราคม 2556 (1)
เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรงขออนุมัติจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเริ่มจัดตั้งแต่ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง ได้จัดกิจกรรมดังนี้ ๑.กิจกรรมการเขียนและวาดรูประบายสีในหัวข้อเรื่องอนาคตของฉัน ๒.กิจกรรมปั้นรูปสัตว์ประหลาดตามจินตนาการ ๓.กิจกรรมให้ความรู้ด้าน Internet ขั้นพื้นฐานแก่เยาวชน ๔. แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ ๕. ช่วยกันทำความสะอาดห้องสมุด ๖.แจกรางวัล
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...