ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (928)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดอื่นๆ (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,062
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแฮด

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓: ๓๐ น. ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแฮด ต้อนรับการเยี่ยมชมห้องสมุด ของท่านถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดขอนแก่น และมอบแนวนโยบายแก่ครูและบุคคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบ้านแฮด เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนั...

   
 เครือข่ายห้องสมุด
ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...