ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (9,836)
        สื่อ (2,371)
        สมาชิก (2,049)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดประช...
       มุมให้บริการภายในห้องสมุด (9)
       ประวัติความเป็นมาของห้องส... (1)
       วิสัยทัศน์
       บุคลากร (1)
       คณะกรรมการห้องสมุด
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       กศน.ตำบลเกาะสำโรง (1)
       กศน.ตำบลท่ามะขาม (1)
       กศน.ตำบลปากแพรก (1)
       กศน.ตำบลบ้านใต้ (1)
       กศน.ตำบลลาดหญ้า (1)
   แหล่งเรียนรู้
       กศน.ตำบลช่องสะเดา (3)
       กศน.ตำบลบ้านเหนือ (1)
       กศน.ตำบลปากแพรก (1)
       กศน.ตำบลลาดหญ้า (1)
       กศน.ตำบลบ้านเก่า (1)
       กศน.ตำบลบ้านใต้ (1)
       กศน.ตำบลท่ามะขาม (1)
       กศน.ตำบลเกาะสำโรง (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
   อาเซียน
       ฟิลิปปินส์
       มาเลเซีย
       อินโดนีเซียน
       บรูไน
       พม่า
       กัมพูชา
       เวียดนาม
       ลาว
       ไทย (2)
   ศูนย์รวมอาชีพจังหวัดกาญจนบุร...
       อำเภอเมืองกาญจนบุรี (13)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (61)
       ลิงค์
           เพจ Face book (1)
           Digital literacy ในห้องสมุดป... (1)
           หน่วยงาน กศน.
       ข้อมูลบริการ (11)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 11,498
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล สู่เมืองนักอ่าน คนกาญจนบุรี

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล สู่เมืองนักอ่าน คนกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสวัสดิ์ ตำบลนาสวน
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้และระบบคลังความรู้โดยใช้เทคโนโลยี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้จัดโครงการ
อบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศช่องทางการเรียนรู้ และระบบคลังความรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์แควกาญจน...

การประชุมโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ กศน.ตำบลสู่เมืองนักอ่านคนกาญจนบุรี บรรณารักษสัญจร ครั้งที่4/2561วันศุกร์ที่25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน ...

นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ดรรชนีละเลงเลือด เล่ม 1          ดรรชนีละเลงเลือด เล่ม 2 จบ  
        จุมพิตนิทรา          ดาวเกี้ยวเดือน  
        ดาวเกี้ยวเดือน          ดวงใจอัคนี  
        การตรวจสอบเชิงจิตวิทยา          การ์ตูนกบนอกกะลา ล.4 สุดยอดนมพันธุ์แท้  
        เด็ดดอกรัก เล่ม 1          Idol Army กองทัพหัวใจของวายร้ายซูปเปอร์สตาร์  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กบนอกกะลา ตอน ไข่มุกของล้ำค่า ใต้ฝาหอย D-1, ...          กบนอกกะลา ตอน เปิดโลกปิโตรเลียม D-1, D-2 ชุด...  
        เตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5          กบนอกกะลา ตอน นิติวิทยาศาสตร์ ชุด 1  
        กบนอกกะลา ตอน เส้นทางน้ำมัน ชุด 2          กบนอกกะลา ตอน ความรู้กึ่งสำเร็จรูป ชุด 2  
        กบนอกกะลา ตอน พระพุทธรูป ประติมากรรมแห่งศรัท...          กบนอกกะลา ตอน กังหันลมพลังงานฟรี ไม่มีหมด ชุ...  
        พลังงานทดแทน          คนค้นฅน ตอน สไบทอง เด็กหญิงหัวใจทองคำ 1-2 ชุด...  
  ศูนย์รวมอาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
      อำเภอเมืองกาญจนบุรี / ตำบลเกาะสำโรง
  อาเซียน
  บ้านหนังสือชุมชน
  ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมบริการอินเตอร์เน็ต
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมมสธ
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมส่งเสริมสุขภาพ
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมบริการเครื่องดื่ม
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมบริการสืบค้นข้อมูล
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมเด็ก
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมวารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมอาเซียนศึกษา
      ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชน /
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมเทิดพระเกียรติ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      กศน.ตำบลท่ามะขาม / ฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพากษาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
      กศน.ตำบลบ้านใต้ / การสาธิตการทำเส้นขนมจีน
      กศน.ตำบลลาดหญ้า / การผูกผ้า
      กศน.ตำบลเกาะสำโรง / การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ
  แหล่งเรียนรู้
      กศน.ตำบลช่องสะเดา / ถ้ำตาด้วง
      กศน.ตำบลช่องสะเดา / อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ
      กศน.ตำบลบ้านเหนือ / สุสานสัมพันธมิตร (ดอนรัก)
      กศน.ตำบลปากแพรก / ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง
      กศน.ตำบลลาดหญ้า / วัดกาญจนบุรีเก่า
      กศน.ตำบลบ้านเก่า / พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า
      กศน.ตำบลบ้านใต้ / พิพิธภัณฑ์สงคราม อักษะและเชลยศึก
      กศน.ตำบลช่องสะเดา / ภาพเขียนผนังหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เขาวังกุลา
      กศน.ตำบลท่ามะขาม / ศูนย์พัฒนาเกษตรและพลังงาน (ท่ามะขาม) กาญจนบุรี
      กศน.ตำบลเกาะสำโรง / ต้นจามจุรีย์ยักษ์
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 710000 
Loading...