ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (9,534)
        สื่อ (2,371)
        สมาชิก (1,900)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดประช...
       มุมให้บริการภายในห้องสมุด (9)
       ประวัติความเป็นมาของห้องส... (1)
       วิสัยทัศน์
       บุคลากร (1)
       คณะกรรมการห้องสมุด
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       กศน.ตำบลเกาะสำโรง (1)
       กศน.ตำบลท่ามะขาม (1)
       กศน.ตำบลปากแพรก (1)
       กศน.ตำบลบ้านใต้ (1)
       กศน.ตำบลลาดหญ้า (1)
   แหล่งเรียนรู้
       กศน.ตำบลช่องสะเดา (3)
       กศน.ตำบลบ้านเหนือ (1)
       กศน.ตำบลปากแพรก (1)
       กศน.ตำบลลาดหญ้า (1)
       กศน.ตำบลบ้านเก่า (1)
       กศน.ตำบลบ้านใต้ (1)
       กศน.ตำบลท่ามะขาม (1)
       กศน.ตำบลเกาะสำโรง (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
   อาเซียน
       ฟิลิปปินส์
       มาเลเซีย
       อินโดนีเซียน
       บรูไน
       พม่า
       กัมพูชา
       เวียดนาม
       ลาว
       ไทย (2)
   ศูนย์รวมอาชีพจังหวัดกาญจนบุร...
       อำเภอเมืองกาญจนบุรี (13)
   สื่อ
       E-Journal (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (67)
       ลิงค์
           เพจ Face book (1)
           Digital literacy ในห้องสมุดป... (1)
           หน่วยงาน กศน.
       ข้อมูลบริการ (11)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 11,974
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ประชุมบรรณสัญจร 7/2561

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลสู่เมืองนักอ่านคนกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 1 กันยายน 2561
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

การอ่านเพืออาชีพ

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จัดงาน มหกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีจัดวิทยากรครู กศน.ตำบล สาธิตอาชีพ ดังนี้ ร้อยพวงมาลัยมะกรูด การทำที่...

ห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับครูอาสาสมัคร กศน และ ครู กศน ตำบล
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เช่น นำหนังสือ วารสาร นิตยสาร และงานประดิษฐ์
ที่เก็บสายโทรศัพท์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ ลานตลาดไทย ตลาดธรรม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน ...

นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        วางหัวใจไว้บนก้อนดิน          มหายุทธ์ล้างปฐมพี เล่ม 7  
        ขุนศีกแห่งรัตติกาล          คลื่นรักทะเลปรวน  
        กระบองนิลกาญจน์ เล่ม 3          ตากสิน มหาราชชาตินักรบนวนิยายอิงประวัติศาสตร์...  
        ชาวกรง          เรือนรักปาฏิหาริย์  
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป          คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์1  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กบนอกกะลา ตอน เส้นทางน้ำมัน ชุด 2          กบนอกกะลา ตอน ความรู้กึ่งสำเร็จรูป ชุด 2  
        กบนอกกะลา ตอน พระพุทธรูป ประติมากรรมแห่งศรัท...          กบนอกกะลา ตอน กังหันลมพลังงานฟรี ไม่มีหมด ชุ...  
        พลังงานทดแทน          คนค้นฅน ตอน สไบทอง เด็กหญิงหัวใจทองคำ 1-2 ชุด...  
        สบู่สมุนไพร          กบนอกกะลา ตอน เครื่องบินความรู้สู่ท้องฟ้า ชุ...  
        ร่างกายของเรา          เตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5  
  รายการ E-Journal ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        วารสาร กศน.อำเภอเมืองกาญจ... / Journal    
  ศูนย์รวมอาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
      อำเภอเมืองกาญจนบุรี / ตำบลเกาะสำโรง
  อาเซียน
  บ้านหนังสือชุมชน
  ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมบริการอินเตอร์เน็ต
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมมสธ
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมส่งเสริมสุขภาพ
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมบริการเครื่องดื่ม
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมบริการสืบค้นข้อมูล
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมเด็ก
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมวารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมอาเซียนศึกษา
      ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชน /
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมเทิดพระเกียรติ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      กศน.ตำบลท่ามะขาม / ฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพากษาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
      กศน.ตำบลบ้านใต้ / การสาธิตการทำเส้นขนมจีน
      กศน.ตำบลลาดหญ้า / การผูกผ้า
      กศน.ตำบลเกาะสำโรง / การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ
  แหล่งเรียนรู้
      กศน.ตำบลช่องสะเดา / ถ้ำตาด้วง
      กศน.ตำบลช่องสะเดา / อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ
      กศน.ตำบลบ้านเหนือ / สุสานสัมพันธมิตร (ดอนรัก)
      กศน.ตำบลปากแพรก / ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง
      กศน.ตำบลลาดหญ้า / วัดกาญจนบุรีเก่า
      กศน.ตำบลบ้านเก่า / พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า
      กศน.ตำบลบ้านใต้ / พิพิธภัณฑ์สงคราม อักษะและเชลยศึก
      กศน.ตำบลช่องสะเดา / ภาพเขียนผนังหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เขาวังกุลา
      กศน.ตำบลท่ามะขาม / ศูนย์พัฒนาเกษตรและพลังงาน (ท่ามะขาม) กาญจนบุรี
      กศน.ตำบลเกาะสำโรง / ต้นจามจุรีย์ยักษ์
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 710000 
Loading...