ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (9,836)
        สื่อ (2,371)
        สมาชิก (2,049)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดประช...
       มุมให้บริการภายในห้องสมุด (10)
       ประวัติความเป็นมาของห้องส... (1)
       วิสัยทัศน์
       บุคลากร (1)
       คณะกรรมการห้องสมุด
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       กศน.ตำบลเกาะสำโรง (1)
       กศน.ตำบลท่ามะขาม (1)
       กศน.ตำบลปากแพรก (1)
       กศน.ตำบลบ้านใต้ (1)
       กศน.ตำบลลาดหญ้า (1)
   แหล่งเรียนรู้
       กศน.ตำบลช่องสะเดา (3)
       กศน.ตำบลบ้านเหนือ (1)
       กศน.ตำบลปากแพรก (1)
       กศน.ตำบลลาดหญ้า (1)
       กศน.ตำบลบ้านเก่า (1)
       กศน.ตำบลบ้านใต้ (1)
       กศน.ตำบลท่ามะขาม (1)
       กศน.ตำบลเกาะสำโรง (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
   อาเซียน
       ฟิลิปปินส์
       มาเลเซีย
       อินโดนีเซียน
       บรูไน
       พม่า
       กัมพูชา
       เวียดนาม
       ลาว
       ไทย (2)
   ศูนย์รวมอาชีพจังหวัดกาญจนบุร...
       อำเภอเมืองกาญจนบุรี (13)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (58)
       ลิงค์
           หน่วยงาน กศน.
           Digital literacy ในห้องสมุดป... (1)
           เพจ Face book (1)
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 10,968
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
การอ่านสร้างอาชีพ สมุนไพรน้ำกระเจี๊ยบ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการให้บริการสอนก่ารใช้โชเซียลมีเดียและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีครู กศน.ตำบลแก่งเสี้ยน ครูอาสาสมัคร ครู ศรช. ห้องสมุ...
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เล่ม3          นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เล่ม2  
        เล่ห์รักทรราช เล่ม 2          ตะวันยอแสง  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ดรรชนีละเลงเลือด เล่ม 1          ดรรชนีละเลงเลือด เล่ม 2 จบ  
        จุมพิตนิทรา          ดาวเกี้ยวเดือน  
        ดาวเกี้ยวเดือน          เทพทวงวิญญาณ เล่ม 2  
        คู่มือชีวิต          สุดป่วนก๊วนกระเป๋าตุง ตอน รวยง่ายๆ สไตล์ชาวยิ...  
        วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลและเหตุ...          ความรัก=หัวใจ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5          กบนอกกะลา ตอน ไข่มุกของล้ำค่า ใต้ฝาหอย D-1, ...  
        กบนอกกะลา ตอน เปิดโลกปิโตรเลียม D-1, D-2 ชุด...          เตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5  
        กบนอกกะลา ตอน นิติวิทยาศาสตร์ ชุด 1          กบนอกกะลา ตอน เส้นทางน้ำมัน ชุด 2  
        กบนอกกะลา ตอน ความรู้กึ่งสำเร็จรูป ชุด 2          กบนอกกะลา ตอน พระพุทธรูป ประติมากรรมแห่งศรัท...  
        กบนอกกะลา ตอน กังหันลมพลังงานฟรี ไม่มีหมด ชุ...          พลังงานทดแทน  
  ศูนย์รวมอาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
      อำเภอเมืองกาญจนบุรี / ตำบลเกาะสำโรง
  อาเซียน
  บ้านหนังสือชุมชน
  ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมบริการอินเตอร์เน็ต
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมมสธ
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมส่งเสริมสุขภาพ
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมบริการเครื่องดื่ม
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมบริการสืบค้นข้อมูล
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมเด็ก
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมวารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมปปช
      มุมให้บริการภายในห้องสมุด / มุมอาเซียนศึกษา
      ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชน /
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      กศน.ตำบลท่ามะขาม / ฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพากษาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
      กศน.ตำบลบ้านใต้ / การสาธิตการทำเส้นขนมจีน
      กศน.ตำบลลาดหญ้า / การผูกผ้า
      กศน.ตำบลเกาะสำโรง / การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ
  แหล่งเรียนรู้
      กศน.ตำบลช่องสะเดา / ถ้ำตาด้วง
      กศน.ตำบลช่องสะเดา / อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ
      กศน.ตำบลบ้านเหนือ / สุสานสัมพันธมิตร (ดอนรัก)
      กศน.ตำบลปากแพรก / ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง
      กศน.ตำบลลาดหญ้า / วัดกาญจนบุรีเก่า
      กศน.ตำบลบ้านเก่า / พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า
      กศน.ตำบลบ้านใต้ / พิพิธภัณฑ์สงคราม อักษะและเชลยศึก
      กศน.ตำบลช่องสะเดา / ภาพเขียนผนังหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เขาวังกุลา
      กศน.ตำบลท่ามะขาม / ศูนย์พัฒนาเกษตรและพลังงาน (ท่ามะขาม) กาญจนบุรี
      กศน.ตำบลเกาะสำโรง / ต้นจามจุรีย์ยักษ์
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 710000 
Loading...