ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (7,208)
        สื่อ (1,129)
        สมาชิก (1,556)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   บ้านหนังสือชุมชน
       ตำบลหนองบัว (2)
       ตำบลหนองหญ้า (2)
       ตำบลวังเย็น (2)
       ตำบลวังด้ง (2)
       ตำบลลาดหญ้า (2)
       ตำบลปากแพรก (2)
       ตำบลบ้านใต้ (2)
       ตำบลบ้านเก่า (2)
       ตำบลท่ามะขาม (2)
       ตำบลช่องสะเดา (2)
       ตำบลแก่งเสี้ยน (2)
       ตำบลเกาะสำโรง (2)
       ตำบลบ้านเหนือ (2)
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน
       ประวัติห้องสมุด (1)
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ
       บุคลากร (3)
       คณะกรรมการห้องสมุด
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ตำบลเกาะสำโรง (1)
       ตำบลปากแพรก (1)
       ตำบลบ้านใต้ (1)
       ตำบลท่ามะขาม (1)
       ตำบลลาดหญ้า (1)
   แหล่งเรียนรู้
       ตำบลแก่งเสี้ยน (1)
       ตำบลเกาะสำโรง (1)
       ตำบลวังด้ง (1)
       ตำบลบ้านเหนือ (1)
       ตำบลปากแพรก (1)
       ตำบลท่ามะขาม (1)
       ตำบลลาดหญ้า (1)
       ตำบลบ้านเก่า (4)
       ตำบลบ้านใต้ (1)
       ตำบลช่องสะเดา (2)
   มุมการให้บริการห้องสมุด
       มุม ฟรี Wifi สู่การเรียนร... (1)
       มุมวารสาร/นิตยสาร (1)
       มุมหนังสือพิมพ์ (1)
       มุมนิทรรศการ (1)
       มุมบริการน้ำดื่ม (1)
       มุมอาหารเพื่อสุขภาพ (1)
       มุมแนะนำหนังสือ (1)
       มุมอาเซียน (1)
       มุม ป.ป.ช. (1)
       มุมอาชีพ (1)
       มุมเฉลิมพระเกียรติ (3)
       มุมอินเตอร์เน็ต (1)
       มุมเด็ก (1)
   ประชาคมอาเซียน
       เวียดนาม (1)
       สิงคโปร์ (1)
       ฟิลิปปินส์ (1)
       พม่า (1)
       มาเลเซีย (1)
       อินโดนีเซีย (1)
       บรูไน (1)
       กัมพูชา (1)
       ลาว (1)
       ประเทศไทย (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (293)
       ลิงค์
           ประชาสัมพันธ์มุมให้บริการ (1)
           ข้อมูลผู้ใช้บริการ (2)
           Digital Literacy ห้องสมุดประ... (1)
           หน่วยงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ (11)
       องค์ความรู้
           ไม้ไผ่ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 10,769
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เดือน พฤศจิกายน 2561 (2)

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมกับ ครูอาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ถนนคนเดินลาดหญ้า อาทิกิจกรรมวาดภาพระบายสี ปริศนาทายภาพ กล่องความรู้ และตอบคำถามแจกของรางวัลมากมาย

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ กศน.ตำบล

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมกับ กศน.ตำบลลาดหญ้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย หัวข้อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ...

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เดือน พฤศจิกายน 2561 (1)

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเชิงรุก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ณ ตลาดถนนคนเดินลาดหญ้า โดยนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดถนนคนเดินลาดหญ้า

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
จอมใจแห่งผืนทราย

รัฐนาวา

เคหาสน์สีแดง

บัลลังก์ เสน่หา

ฟ้าสางที่ดัคกา


ตะวันขึ้นที่ภูกุ้มข้าว


เห่าดง


บุษย์น้ำทอง


ข้ามกาล 2


ข้ามกาล 1

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เจ้าสาวฉบับตกฟาก          สุดทางฝันวันฟ้าใส  
        ไล่รักล่าหัวใจ          มายาไพลิน  
        ดวงใจเทวพรรม ขวัญฤทัย          เหยี่ยวนกทะเลทราย ล2  
        คำหวาน          ดวงใจเทวพรรม ลออจันทร์  
        มือใหม่ หัดใช้ iPhone 3 GS.          พ่ายรัก มาเฟีย  
  ประชาคมอาเซียน
      บรูไน / บรูไน
      ลาว / ลาว
      กัมพูชา / กัมพูชา
      อินโดนีเซีย /
      มาเลเซีย /
      พม่า /
      ฟิลิปปินส์ /
      สิงคโปร์ /
      เวียดนาม / เวียดนาม
      ประเทศไทย / ประเทศไทย
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ตำบลเกาะสำโรง / ผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ในชุมชน และดูแลสวัสดิการชุมชน
      ตำบลปากแพรก / ผ้ามัดย้อม
      ตำบลลาดหญ้า / ผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ
      ตำบลบ้านใต้ / สาธิตการทำเส้นขนมจีน
      ตำบลท่ามะขาม / ศูนย์พัฒนาเกษตรและพลังงาน (ท่ามะขาม) กาญจนบุรี
  แหล่งเรียนรู้
      ตำบลบ้านเก่า / การเพาะเห็ดภูฏาน
      ตำบลบ้านเก่า / เขตการค้าเศรษฐกิจชายแดนกาญจนบุรี
      ตำบลช่องสะเดา / ถ้ำตาด้วง
      ตำบลบ้านเก่า / สวนไม้ดอกไม้หอม
      ตำบลเกาะสำโรง / ต้นจามจุรีย์ยักษ์
      ตำบลวังด้ง / อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ
      ตำบลบ้านเหนือ / สุสานสัมพันธมิตร (ดอนรัก)
      ตำบลปากแพรก / ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง
      ตำบลท่ามะขาม / ศูนย์พัฒนาเกษตรและพลังงาน(ท่ามะขาม)กาญจนบุรี
      ตำบลลาดหญ้า / วัดกาญจนบุรีเก่า
  บ้านหนังสือชุมชน
      ตำบลหนองหญ้า / บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองหญ้า
      ตำบลวังเย็น / บ้านหนังสือชุมชน บ้านสะพานหิน
      ตำบลวังด้ง / บ้านหนังสือชุมชน บ้านวังด้ง
      ตำบลลาดหญ้า / บ้านหนังสือชุมชน ท่าหวี
      ตำบลบ้านเก่า / บ้านหนังสือชุมชน นายสมชาย เหมหงษ์ษา
      ตำบลช่องสะเดา / บ้านหนังสือชุมชน บ้านท่ากะทิ
      ตำบลแก่งเสี้ยน / บ้านหนังสือชุมชน บ้านท่าคอกวัว
      ตำบลบ้านเหนือ / บ้านหนังสือชุมชน บ้านชุมชนบ้านเหนือ
      ตำบลหนองบัว / บ้านหนังสือชุมชน บ้านป่านางเย้ย ม.6
      ตำบลหนองหญ้า / บ้านหนังสือชุมชน บ้านวังลาน
  มุมการให้บริการห้องสมุด
      มุม ฟรี Wifi สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต / มุม ฟรีWiFi สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
      มุมวารสาร/นิตยสาร / มุมวารสาร/นิตยสาร
      มุมหนังสือพิมพ์ / มุมหนังสือพิมพ์
      มุมแนะนำหนังสือ / มุมแนะนำหนังสือ
      มุมนิทรรศการ / นิทรรศการ
      มุมเด็ก / มุมเด็ก
      มุมอินเตอร์เน็ต / มุมอินเตอร์เน็ต
      มุมเฉลิมพระเกียรติ / มุมเฉลิมพระเกียรติ
      มุมอาชีพ / มุมอาชีพ
      มุม ป.ป.ช. / มุม ป.ป.ช.
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน
      บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี
      บุคลากร / บรรณารักษ์
      บุคลากร / พนักงานบริการ
      ประวัติห้องสมุด / ประวัติ
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี 262 หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
Loading...