ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (11,790)
        สื่อ (2,274)
        สมาชิก (4,952)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื็นฐานห้องสมุดประชาชน
       ประวัติห้องสมุด (1)
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (2)
       บุคคลากรห้องสมุด
       คณะกรรมการห้องสมุด
   มุมการให้บริการของห้องสมุด
       มุมแนะแนว
       มุมบริการเครื่องดื่ม
       มุมอาชีพ
       มุมส่งเสริมสุขภาพ
       มุมอินเตอร์เน็ต
       มุมอาเซียน
       มุม ป.ป.ช.
       มุมบริการสืบค้น
       มุมเด็ก
       มุมเทิดพระเกียรติ
   แหล่งเรียนรู้
       แหล่งเรียนรู้ ตำบลชะแล (1)
       แหล่งเรียนรู้ ตำบลปิล๊อก (1)
       แหล่งเรียนรู้ ตำบลห้วยเขย... (1)
       แหล่งเรียนรู้ ตำบลสหกรณ์น... (1)
       แหล่งเรียนรู้ ตำบลหินดาด (1)
       แหล่งเรียนรู้ ตำบลลิ่นถิ... (1)
       แหล่งเรียนรู้ ตำบลท่าขนุน (1)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลท่า... (1)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลชะแ... (1)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปิล... (1)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลห้ว... (1)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบล ส... (1)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหิน... (1)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลลิ้... (1)
   ประชาคมอาเซียน
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (26)
       ลิงค์
           เกร็ดความรู้ (11)
           หน่วยงานกศน. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           พรรณไม้อันเนื่องด้วยพระนามาภ... (1)
           ดอกไม้ประจำชาติกลุ่มประเทศอา... (10)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 6,978
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        ปรากฏการณ์ธรรมชาติ-          สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        โดเรมอน สอนเรืองรางกายการย่อยอาหาร          กับข้าวจานปลา-  
        2589เราเพียงผู้มาเยือน-          10 สูตรความสำเร็จในการงานและความรัก-  
        ความลับสีเลือด-          ดวงดาว-  
        คุณชายติดหรู คุณหนูติดดิน-          ชีคเถื่อนมือเปื่อนรัก-  
        หลังไมค์ บีบีซี-          คุ้มผาคำ  
  รายการสื่อใหม่
        ซีดีรอม / 3การทำขนมไทยโบราณชาววัง (ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน)-   
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เฮอร์คิวลิส จอมพลัง ฉบับที่ 2          บอมบ์ระทึกเบอร์ลิน  
        สารคดีสัตว์โลกน่ารักตอน เสือผู้โดดเดี่ยว          อิเหนาตอนบุษบาเสี่ยงเทียน  
                  จัดการอีเมล์และงานส่วนตัวด้วย Outlook 2007-  
        7ต้องตายโกงความตาย           
        ทีมขี้นรก          โคตรผีดุ  
  ประชาคมอาเซียน
  ข้อมูลพื็นฐานห้องสมุดประชาชน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ / วิสัยทัศน์
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ / พันธกิจ
  มุมการให้บริการของห้องสมุด
  แหล่งเรียนรู้
      แหล่งเรียนรู้ ตำบลชะแล / แหล่งเรียนรู้ ตำบลชะแล
      แหล่งเรียนรู้ ตำบลปิล๊อก / แหล่งเรียนรู้ ตำบลปิล๊อก
      แหล่งเรียนรู้ ตำบลห้วยเขย่ง / แหล่งเรียนรู้ ตำบลห้วยเขย่ง
      แหล่งเรียนรู้ ตำบลสหกรณ์นิคม / แหล่งเรียนรู้ ตำบลสหกรณ์นิคม
      แหล่งเรียนรู้ ตำบลหินดาด / แหล่งเรียนรู้ ตำบลหินดาด
      แหล่งเรียนรู้ ตำบลลิ่นถิ่น / แหล่งเรียนรู้ ตำบลลิ่นถิ่น
      แหล่งเรียนรู้ ตำบลท่าขนุน / แหล่งเรียนรู้ ตำบลท่าขนุน
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลท่าขนุน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลท่าขนุน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลชะแล / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลชะแล
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปิล๊อก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปิล๊อก
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลห้วยเขย่ง / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลห้วยเขย่ง
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบล สหกรณ์นิคม / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสหกรณ์นิคม
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหินดาด / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหินดาด
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลลิ้นถิ่น / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"  อำเภอทองผาภูมิ   จังหวัดกาญจนบุรี  71180   โทร. 034 -599483

Loading...