ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (7,595)
        สื่อ (67)
        สมาชิก (5,807)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   แหล่งเรียนรู้
       กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้... (1)
       กลุ่มจักสาน (2)
       กลุ่มทำไพหญ้า (1)
       กลุ่มทำเต้าเจี้ยว (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
           กศน.อำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ (1)
           https://www.nlt.go.th/th/
           เทคโนโลยีสารสนเทศ (1)
           เกร็ดความรู้ (1)
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 836
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคอนสาร จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคอนสาร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ปลื้มใจ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอคอนสาร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ปลื้มใจ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอคอนสาร และคณะครู กศน.ตำบลคอนสาร ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดมงคลศรี บ้านคลองบอน ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
การอ่านจับใจความ

การอ่านจับใจความ

Frozen ผจญภัยแดนหิมะ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซาตานทวงสิทธิ์วิวาห์


วิชามหาเศรษฐ๊


สงคราม7จอมเวท


สงคราม7จอมเวท


สงคราม7จอมเวท


สงคราม7จอมเวท

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ปูมประวัติศสาสตร์เมืองชัยภูมิ          อ่านใจคนได้ภายใน 1 นาที (ฉบับปรับปรุง)  
        ศัพท์เตรียมสอบ TOEIC (หนังสือ)          คุก-ตะราง-ทาง-เถื่อน  
        Plants vs Zombies 2 ป่วนอารมณ์ขัน          ไพรมหากาฬ  
        บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ เล่ม 1          ปูนปิดทอง  
        พยศรักมาเฟีย          ความรักจาก1ถึงO  
  แหล่งเรียนรู้
      กลุ่มจักสาน / กลุ่มจักสาน กระติบข้าว
      กลุ่มจักสาน / กลุ่มจักสาน หวดนึ่งข้าว
      กลุ่มทำไพหญ้า / กลุ่มทำไพหญ้า
      กลุ่มทำเต้าเจี้ยว / กลุ่มทำเต้าเจี้ยว หมู่2 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
      กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า / กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...