ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (7,595)
        สื่อ (67)
        สมาชิก (5,808)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   แหล่งเรียนรู้
       กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้... (1)
       กลุ่มจักสาน (2)
       กลุ่มทำไพหญ้า (1)
       กลุ่มทำเต้าเจี้ยว (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (7)
       ลิงค์
           กศน.อำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ (1)
           https://www.nlt.go.th/th/
           เทคโนโลยีสารสนเทศ (1)
           เกร็ดความรู้ (1)
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,759
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมเล่มที่ 42

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายแก้ว ตำบลทุ่งพระ

กิจกรรมระบายสี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยบอร์ดเกม

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
การอ่านจับใจความ

การอ่านจับใจความ

Frozen ผจญภัยแดนหิมะ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซาตานทวงสิทธิ์วิวาห์


วิชามหาเศรษฐ๊


สงคราม7จอมเวท


สงคราม7จอมเวท


สงคราม7จอมเวท


สงคราม7จอมเวท

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ปูมประวัติศสาสตร์เมืองชัยภูมิ          เป็นสิวหายได้  
        ตะลุยแดนภาษาจีนกับเทวดาน้อย          หลายชีวิต...ในแสงอัสดงบางฉากชีวิตของผู้สูงอาย...  
        เรียนรู้เรื่องสมุนไพร          พันธการต์รัก  
        กาหล มหรทึก          อัตชีวประวัติ ทหารชั่วคราว  
        เกมร่ายรัก          เทคนิคการจดจำ-การแปลคำศัพย์อังกฤษ-ไทย  
  แหล่งเรียนรู้
      / กลุ่มจักสาน กระติบข้าว
      / กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า
      / กลุ่มทำเต้าเจี้ยว หมู่2 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
      / กลุ่มทำไพหญ้า
      / กลุ่มจักสาน หวดนึ่งข้าว
Loading...