ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (10,385)
        สื่อ (428)
        สมาชิก (1,215)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐาน
       ประวัติห้องสมุด (1)
       วิสัยทัศน์ (1)
       บุคลากรห้องสมุด (2)
   มุมการให้บริการของห้องสมุด
       มุมเฉลิมพระเกียรติ (1)
       มุมสุขภาพ (1)
       มุมบริการ Internet (1)
       มุมแนะแนว (1)
       มุมบริการเครื่องดื่ม (1)
       มุมอาชีพ (1)
       มุมเด็ก (1)
       มุม ป.ป.ช. (1)
       มุมอาเซียน (1)
       มุมบริการสืบค้น (1)
   แหล่งเรียนรู้
       ตำบลทุ่งทอง (4)
       ตำบลหนองขาว (1)
       ตำบลท่าตะคร้อ (1)
       ตำบลพังตรุ (1)
       ตำบลหนองตากยา (1)
       ตำบลรางสาลี่ (1)
       ตำบลเขาน้อย (1)
       ตำบลม่วงชุม (8)
       ตำบลบ้านใหม่ (2)
       ตำบลวังศาลา (1)
       ตำบลวังขนาย (1)
       ตำบลท่าม่วง (1)
       ตำบลท่าล้อ (1)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ตำบลทุ่งทอง (1)
       ตำบลหนองขาว (1)
       ตำบลท่าตะคร้อ (1)
       ตำบลพังตรุ (1)
       ตำบลหนองตากยา (1)
       ตำบลรางสาลี่ (1)
       ตำบลเขาน้อย (1)
       ตำบลม่วงชุม (2)
       ตำบลบ้านใหม่ (1)
       ตำบลวังศาลา (1)
       ตำบลวังขนาย (1)
       ตำบลท่าล้อ (1)
       ตำบลท่าม่วง (1)
   ประชาคมอาเซียน
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (12)
       ลิงค์
           TKP
           หน่วยงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 7,800
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด "กิจกรรมรอบรู้ สำนวนสุภาษิตไทย"

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "โครงการสวนสนุกทางปัญญา สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต"

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2561"

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไหว้พระเสริมมงคล12 ปีเกิดกับหมอหยอง          คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาดุกแบบมืออาชีพ  
        กดจุดรักษาโรคเกี่ยวกับตา          เที่ยวเมืองไทยภาคใต้ 14 จังหวัด  
        ก้าวอย่างไรให้สูง          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกทม  
        แผนร้อนซ่อนเสน่หา          เลือดรัก  
        รักผลาญใจ          ดาวข่มรัก  
  รายการสื่อใหม่
PageMaker 10 WORKSHOP

สารคดีเกษตรยุคใหม่ (ส้มโอ...

  ประชาคมอาเซียน
  ข้อมูลพื้นฐาน
      บุคลากรห้องสมุด / ประวัติของบรรณารักษ์
      บุคลากรห้องสมุด / ประวัติของพนักงานบริการ
      วิสัยทัศน์ / วิสัยทัศน์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าม่วง
      ประวัติห้องสมุด / ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าม่วง
  แหล่งเรียนรู้
      ตำบลม่วงชุม / วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน)
      ตำบลม่วงชุม / ปลูกผักปลอดสารพิษ
      ตำบลม่วงชุม / วัดถ้ำเสือ
      ตำบลม่วงชุม / วัดถ้ำเขาน้อย
      ตำบลม่วงชุม / วัดม่วงชุม
      ตำบลทุ่งทอง / วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
      ตำบลม่วงชุม / ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี
      ตำบลทุ่งทอง / วัดห้วยนาคราช
      ตำบลม่วงชุม / โรงเรียนวัดชุกพี้
      ตำบลบ้านใหม่ / กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านใหม่
  มุมการให้บริการของห้องสมุด
      มุมเฉลิมพระเกียรติ / มุมเฉลิมพระเกียรติฯ
      มุมสุขภาพ / มุมสุขภาพ
      มุม ป.ป.ช. / มุม ป.ป.ช.
      มุมอาชีพ / มุมอาชีพ
      มุมเด็ก / มุมเด็ก
      มุมบริการสืบค้น / มุมบริการสืบค้น
      มุมอาเซียน / มุมอาเซียน
      มุมบริการเครื่องดื่ม / มุมบริการเครื่องดื่ม
      มุมแนะแนว / มุมแนะแนว
      มุมบริการ Internet / มุมบริการ Internet
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ตำบลม่วงชุม / ปลูกผักปลอดสารพิษ
      ตำบลเขาน้อย / จักสานไม้ไผ่
      ตำบลพังตรุ / การจัดดอกไม้สด การจัดพานพุ่ม การร้อยพวงมาลัย
      ตำบลม่วงชุม / ถุงทรายสมุนไพรบริหารข้อเข่าและพิธีกรรม
      ตำบลท่าตะคร้อ / กลุ่มจักสานท่าตะคร้อ
      ตำบลหนองตากยา / แพทย์แผนไทย
      ตำบลวังศาลา / สานตะกร้าหวาย
      ตำบลรางสาลี่ / ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
      ตำบลบ้านใหม่ / กลุ่ม หัตถกรรมทอผ้าบ้านใหม่
      ตำบลทุ่งทอง / กลุ่มดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร. 034-611917
Loading...