ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,682)
        สื่อ (489)
        สมาชิก (51)
  เครือข่ายห้องสมุด (930)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (743)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   สื่อ
       สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (4)
       สื่อการสอน (1)
       สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (2)
       สื่อสำหรับเด็ก (1)
       สื่อ E-ฺBook กระทรวงวัฒนธรรม... (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (5)
       กิจกรรมห้องสมุด (21)
       ลิงค์
           ลงนามถวายความอาลัย (2)
           ฐานข้อมูล Database (3)
           ระบบฐานข้อมูล DMIS (2)
           ฐานข้อมูลท้องถิ่น กาญจนบุรี-... (1)
           หน่วยงาน กศน (4)
           สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา E... (3)
           เรื่องเล่าเช้านี้.com (1)
           ข่าว News (2)
           อาเซียน ASEAN (1)
       ข้อมูลบริการ (14)
       องค์ความรู้
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (7)
           พระราชประวัติในหลวง รัชกาลที...
           เรารักในหลวง
           ริบบิ้นแต่ละสีมีความหมายอย่า...
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,997
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
โครงการ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หุ่นไล่กาเพื่อนรัก-          สวัสดีเจ้า ...เช้านี้อากาศดีนุจ๊ะ-  
        นำร่องเกษตรแนวใหม่-          ปุ๊กปิ๊กช้างน้อย นัีกดับเพลิง-  
        การเลือกสายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงาน          เด็กเขียนให้เด็ก นิทานสำหรับเด็ก  
        Basic English Writing          ตุ้บตั้บกับดวงดาว-  
        นิทานใต้ต้นกร่าง-          รักเริงใจ  
  รายการ สื่อ E-ฺBook กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำหนังสือพระราชประวัติในหลวง และ ๙๙ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เล่มที่ ๑ พระราชกรณียกิจ... / หนังสือพระราชกรณียกิจพระบ...           เล่มที่ ๒ ๙๙ พระบรมราโชว... / ๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำรา...  
  รายการ สื่อสำหรับเด็ก ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทาน / นิทานสำหรับเด็ก    
  รายการ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ / สื่ออาเซียน โครงการส่งเสร...           การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ / การสนทนาภาษาอังกฤษ  
  รายการ สื่อการสอน ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สื่อการสอน / สื่อการสอน    
  รายการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กฤตภาค / กฤตภาค           หนังสือพิมพ์รายวัน / หนังสือพิมพ์รายวัน  
        วารสารและนิตยสาร / วารสาร นิตยสาร           จุลสาร / จุลสาร  
     Learning Resources Linkage System  |      
Loading...