ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,154)
        สื่อ (1,036)
        สมาชิก (1,035)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด
       ประวัติความเป็นมาของห้องส... (1)
       วิสัยทัศน์
       บุคลากร
       คณะกรรมการห้องสมุด
   มุมให้บริการห้องสมุด
       มุมแนะแนว
       มุมบริการเครื่องดื่ม
       มุมส่งเสริมสุขภาพ
       มุมบริการสืบค้น
       มุมวารสารหนังสือพิมพ์
       มุมเด็ก
       มุมเฉลิมพระเกียรติ
       มุมบริการอินเตอร์เน็ต
       มุม ปปช.
       มุมอาเซียน
   แหล่งเรียนรู้
       กศน.ตำบลเลาขวัญ (2)
       กศน.ตำบลทุ่งกระบ่ำ (1)
       กศน.ตำบลหนองนกแก้ว
       กศน.หนองประดู่ (1)
       กศน.ตำบลหนองโสน
       กศน.ตำบลหนองปลิง (1)
       กศน.ตำบลหนองฝ้าย
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       กศน.ตำบลเลาขวัญ
       กศน.ตำบลทุ่งกระบ่ำ (1)
       กศน.ตำบลหนองนกแก้ว (1)
       กศน.ตำบลหนองประดู่
       กศน.ตำบลหนองโสน (1)
       กศน.ตำบลหนองปลิง (1)
       กศน.ตำบลหนองฝ้าย
   ประชาคมอาเซียน
       ประเทศในประชาคมอาเซียน (10)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (3)
       ลิงค์
           หน่วยงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,953
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ห้องสมุดเคลื่อนที่

บริการหนังสือออกพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้อ่านและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพิ่มกิจกรรมการระบายสี เล่นเกมเพื่อให้มีสีสัน

ส่งเสริมการอ่าน "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น"


ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ กิจกรรมอ่านได้ทำได้ การพับเหรียญโปรยทาน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เสือ          สิงห์  
        กระทิง          สะใภ้สายลับ  
        แรด          หงส์  
        แรมรัก          ชีคจอมอสูร  
        มงกุฏไพร ตอนที่ 47 เล่ม 3          ฝากไว้ในรอยอดีต  
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด
      ประวัติความเป็นมาของห้องสมุดประชาชน /
  ประชาคมอาเซียน
      ประเทศในประชาคมอาเซียน / อินโดนีเซีย (Indonesia)
      ประเทศในประชาคมอาเซียน / เวียดนาม (Vietnam)
      ประเทศในประชาคมอาเซียน / เมียนมาร์หรือพม่า (Myanmar)
      ประเทศในประชาคมอาเซียน / ฟิลิปปินส์ (Philippines)
      ประเทศในประชาคมอาเซียน / กัมพูชา (Cambodia)
      ประเทศในประชาคมอาเซียน / สิงคโปร์ (Singapore)
      ประเทศในประชาคมอาเซียน / ลาว (Laos)
      ประเทศในประชาคมอาเซียน / มาเลเซีย (Malaysia)
      ประเทศในประชาคมอาเซียน / บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
      ประเทศในประชาคมอาเซียน / ไทย (Thailand)
  มุมให้บริการห้องสมุด
  แหล่งเรียนรู้
      กศน.ตำบลเลาขวัญ / แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
      กศน.ตำบลทุ่งกระบ่ำ / แหล่งเรียนรู้การเย็บมุ้ง
      กศน.หนองประดู่ / แหล่งเรียนรู้ไม้ง่ามลูกเสือ
      กศน.ตำบลเลาขวัญ / แหล่งเรียนรู้โบสถ์เก่าเลาขวัญ
      กศน.ตำบลหนองปลิง / แหล่งเรียนรู้งานไม้คลาสสิค
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      กศน.ตำบลหนองโสน / ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักรสาน
      กศน.ตำบลหนองปลิง / ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงไหม
      กศน.ตำบลทุ่งกระบ่ำ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บมุ้ง
      กศน.ตำบลหนองนกแก้ว / ภูมิปัญญาท้องถิ่นการกวาดยา
     Learning Resources Linkage System  |  

 

 

Loading...