ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,832)
        สื่อ (131)
        สมาชิก (489)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน...
       ประวัติความเป็นมาของห้องส... (1)
       พันธกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ (3)
       ที่ตั้ง / แผนที่
       โครงสร้างหน่วยงาน
       บุคลากรห้องสมุด (1)
   มุมให้บริการภายในห้องสมุด
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองปร...
       ตำบลหนองปรือ (3)
       ตำบลหนองปลาไหล (1)
       ตำบลสมเด็จเจริญ (4)
   แหล่งเรียนรู้อำเภอหนองปรือ
       ตำบลสมเด็จเจริญ (8)
       ตำบลหนองปลาไหล (2)
       ตำบลหนองปรือ (10)
   ประชาคมอาเซียน
       รู้จักอาเซียน (11)
       มุมในอาเซียนภายในห้องสมุด
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (22)
       ลิงค์
           หน่วยงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสม...
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,980
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิคมหาดไทย

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        รักส้นใจ คุณชายยากูซ่า          ขนฟูกับหูตั้ง  
        ร่มของฮันนี่          เงื่อนรัก เงาปรารถนา  
        ความภูมิใจของหนู          แจกันดอกหญ้า  
        เทคนิคการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง          กระเบี้ยงรายฤดูหนาว  
        รัฐธธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฎิรูปการเมือง          น้ำผลไม้และผักเครื่องดื่มสมุนไพร  
  แหล่งเรียนรู้อำเภอหนองปรือ
  ประชาคมอาเซียน
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...