ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,841)
        สื่อ (131)
        สมาชิก (489)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   อ่าน สร้างอาชีพ
       เทียนเจล แฟนซี (1)
       ลูกมะกรูด ใบเตยหอม (1)
       วอฟเฟิล (1)
       เค้กกล้วยหอม (1)
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน...
       ประวัติความเป็นมาของห้องส... (1)
       พันธกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ (3)
       ที่ตั้ง / แผนที่
       โครงสร้างหน่วยงาน
       บุคลากรห้องสมุด (1)
   มุมให้บริการภายในห้องสมุด
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองปร...
       ตำบลหนองปรือ (3)
       ตำบลหนองปลาไหล (1)
       ตำบลสมเด็จเจริญ (4)
   แหล่งเรียนรู้อำเภอหนองปรือ
       ตำบลสมเด็จเจริญ (8)
       ตำบลหนองปลาไหล (2)
       ตำบลหนองปรือ (10)
   ประชาคมอาเซียน
       รู้จักอาเซียน (11)
       มุมในอาเซียนภายในห้องสมุด
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (29)
       ลิงค์
           หน่วยงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสม...
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,427
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อ่านได้ทำเป็น

โครงการมหกรรมวันรักการอ่าน เมืองนักอ่าน คนกาญจนบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรม อ่านได้ ทำเป็น โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 การทำเทียนเจลแฟนซีและลูกมะกรูดใบเตยหอม

วันที่ 6-7 มีนาคม 2561
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองปรือ
จัดกิจกรรม อ่านได้ทำเป็น (การทำเทียนเจลแฟนซีและลูกมะกรูดใบเตยหอม  )ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองปรือ ภายใต้โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ บริเวณลาดหน้าศาลเจ้าพ่อเขามุสิ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ซาตาน พยศรัก

มายาพ่ายเล่ห์

จิตว่าง

จอมใจผู้พิทักษ์

ตัวกู ของกู


คิมหันต์อวลรัก


ภาพพราย


กลรักบงการใจ


ร่างนางรำ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        รักส้นใจ คุณชายยากูซ่า          ขนฟูกับหูตั้ง  
        ร่มของฮันนี่          เงื่อนรัก เงาปรารถนา  
        สมุนไพรพื้นบ้านสืบสานมรดกไทย          ราชาศัพท์  
        พลายมลิวัลลิ์          อูฐอดทน  
        หมู่ป่า สัตว์เศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมอย...          บอนสีเพื่อการส่งออก  
  อ่าน สร้างอาชีพ
      เทียนเจล แฟนซี / การทำเทียนเจลแฟนซี
      ลูกมะกรูด ใบเตยหอม / การทำลูกมะกรูด ใบเตยหอม
      วอฟเฟิล / วอฟเฟิล
      เค้กกล้วยหอม / เค้กกล้วยหอม
  แหล่งเรียนรู้อำเภอหนองปรือ
  ประชาคมอาเซียน
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...