ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (27,597)
        สื่อ (5,568)
        สมาชิก (5,779)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   E-Book
   ประชาสัมพันธ์
   ประชาคมอาเซียน
       บรูไน Brunei (1)
       กัมพูชา Cambodia (1)
       อินโดนีเซีย Indonesia (1)
       ลาว Lao (1)
       มาเลเซีย Malaysia (1)
       พม่า Myanmar (1)
       ฟิลิปปินส์ Philippines (1)
       สิงคโปร์ Singapore (1)
       ไทย Thailand (1)
       เวียดนาม Vietnam (1)
   แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดประชา...
       ห้องเศรษฐกิจพอเพียง (1)
       ห้องหนังสือพระราชนิพนธ์ใน... (1)
       ห้องเฉลิมพระเกียรติ
       ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น (1)
       ห้องอาเซียนศึกษา (1)
       ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศ... (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
   สื่อ
       clipvdo (1)
       e-clip
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (3)
       ลิงค์
           ข่าวประจำวัน (5)
           วารสาร (7)
       ข้อมูลบริการ (6)
       องค์ความรู้
           ผู้สูงอายุ
           OOCC กศน.อำเภอสามพราน ศูนย์จ...
           ชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยมยั่...
           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอ... (15)
           อาเซียน (10)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
       FB:ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุ...
       กศน.อำเภอสามพราน
       สำนักงาน กศน.
       สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไท...
       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้...
       ONIE E-Library
       สำนักหอสมุดแห่งชาติ
       TK PARK
       ห้องสมุดมารวย
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
       ห้องสมุดศิลปะ The Reading Ro...
       ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออ...
       ห้องสมุดเนียลสัน เฮย์ส (Neil...
       ห้องสมุดสยามสมาคมในพระบรมราช...
       ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพ...
       ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนล...
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมั...
       Thai MOOC
       แบบสำรวจความพึงพอใจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,965
 

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอสามพราน

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

E-Book ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสามพราน

อาสาสมัครกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำรับชาวตลาดน้ำดอนหวาย

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ฝากใจไว้กับเสือ

เมืองชายแดน

ยืดเหยียด กล้ามเนื้อให้ถู...

ขออยู่อย่างตัวประกอบที่ร่...

รฦกรส


กับดักพนันใจ


โสดรสแซ่บ


มายาวี


จะหนีไปไหน


จะหนีไปไหน

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มังกรทลายฟ้า เล่ม 3 (จบ)          ตากล้องต้องรู้อุปกรณ์กล้องสำหรับกล้อง DSLR  
        ตากล้องต้องรู้ ตอน สวยด้วยแฟลช          สุพรรณิการ์  
        กรงเล็บมาเฟีย          ทาสคนเถื่อน  
        พระจันทร์ซ่อนหา          นิราศรักร้าย  
        พันธะรักอสูรร้าย          พยศรักมาเฟีย  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ****          *****  
        หนูน้อย***          ลุงยุ้ย ลุยสวน ทำฟาร์มจระเข้ดีอย่งไร  
        ****   
  รายการ clipvdo ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทาน/สื่อ / นิทาน/สื่อ    
  ประชาสัมพันธ์
  ประชาคมอาเซียน
      ฟิลิปปินส์ Philippines / นิทานพื้นบ้าน-กำเนิดมนุษย์
      บรูไน Brunei / นิทานพื้นบ้าน-ภูเขาทองคำกับเมล็ดข้าว
      มาเลเซีย Malaysia / นิทานพื้นบ้าน-นิทานมะพร้าว
      สิงคโปร์ Singapore / นิทานพื้นบ้าน-บาดังผู้ทรงพลัง
      เวียดนาม Vietnam / นิทานพื้นบ้านเวียดนาม-จอมกะล่อน
      ลาว Lao / นิทานพื้นบ้าน-แม่น้ำของ
      อินโดนีเซีย Indonesia / นิทานพื้นบ้าน-รังดากับบารอง
      กัมพูชา Cambodia / นิทานพื้นบ้าน-กะเดิบโดง กะเดิบซลา
      พม่า Myanmar / นิทานพื้นบ้าน-ตำนานสิงห์พม่า
      ไทย Thailand / นิทานพื้นบ้าน-ตาอินกับตานา
  บ้านหนังสือชุมชน
      ตำบลคลองจินดา / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจินดา
      ตำบลไร่ขิง / บ้านท่าพูด
      ตำบลบางเตย / ร้านก๋วยเตี๊ยวไก่บางเตย
      ตำบลบางกระทึก / ศาลเจ้าตลาดน้ำดอนหวาย (ศาลเจ้าแม่เซ่งเนี๊ย เพ็คเล่งตึ้ง)
      ตำบลบางช้าง / บ้านหัวอ่าว
      ตำบลหอมเกร็ด / บ้านหัวไทร
      ตำบลตลาดจินดา / บ้านลำเอียก
      ตำบลท่าตลาด / บ้านคลองบางหลวง
  แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอสามพราน
      ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องถิ่น / ภาพแสดงภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องถิ่น
      ห้องอาเซียนศึกษา / ภาพแสดงภายในห้องอาเซียนศึกษา
  E-Book
      E-Book 24 hours / แมวข้า ใครก็อย่าอาจหาญมาแตะต้อง! เล่ม 1 ผู้เขียน หลินหลิน
      E-Book 24 hours / โซ่พิสุทธิ์ ผู้เขียน ภาพิมล
      E-Book 24 hours / สาปลังกา ผู้เขียน ปองวุฒิ
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสามพราน  ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร. 034-325135 โทรสาร : 034-225196 Email : Samphran.2547@gmail.com

Loading...