ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2)
        สื่อ
        สมาชิก (126)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐาน
       ประวัติห้องสมุด (1)
       วิสัยทัศน์
       บุคลากร
       คณะกรรมการห้องสมุด
   มุมการให้บริการ
       มุมแนะแนว
       มุมเฉลิมพระเกรียติ
       มุมสุขภาพ
       มุม ป.ป.ช
       มุมอาเซียน
       มุมอาชีพ
       มุมบริการสืบค้น
       มุมกาแฟ
       มุมเด็ก
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ตำบลจรเข้เผือก (2)
       หนองไผ่ (2)
       ตำบลด่านมะขามเตี้ย (1)
       ตำบลกลอนโด (3)
   แหล่งเรียนรู้
       ตำบลด่านมะขามเตี้ย (2)
       ตำบลหนองไผ่ (2)
       ตำบลรเข้เผือก (2)
       ตำบลกลอนโด (2)
   ประชาคมอาเซียน
       ประเทศไทย (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (15)
       ลิงค์
           หน่วยงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,449
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
จังหวัดเคลื่อนที่และคลินิคมหาดไทย

 เครือข่ายห้องสมุด
  ประชาคมอาเซียน
      ประเทศไทย / ประเทศไทย
  ข้อมูลพื้นฐาน
  แหล่งเรียนรู้
      ตำบลกลอนโด / วัดดอนสว่าง
      ตำบลหนองไผ่ / ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรตำบลหนองไผ่
      ตำบลกลอนโด / วัดแหลมทอง
      ตำบลหนองไผ่ / วัดหินแท่นลำภาชี
  มุมการให้บริการ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ตำบลกลอนโด / ดาวอินคา
      ตำบลจรเข้เผือก / การทำไข่เค็ม
      ตำบลกลอนโด / การจักสาน
      หนองไผ่ / การสาน กระด้ง กระบุง เปลเด็ก
      หนองไผ่ / ด้านสมุนไพร
      ตำบลกลอนโด / การทำแก๊สจากมูลสัตว์
      ตำบลจรเข้เผือก / การสานแห
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านมะขามเตี้ย  ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260   โทร 034 - 642259 
Loading...