ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (13,960)
        สื่อ (1,134)
        สมาชิก (9,071)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
       จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ป...
       จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ป... (1)
       จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ป...
       จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ป...
       จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ป...
       จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ป...
       จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ป...
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬส...
       อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (1)
       อำเภอฆ้องชัย (1)
       อำเภอนามน (1)
       อำเภอห้วยเม็ก (1)
       อำเภอห้วยผึ้ง (1)
       อำเภอหนองกุงศรี (1)
       อำเภอสมเด็จ (1)
       อำเภอร่องคำ (1)
       อำเภอยางตลาด (1)
       อำเภอสามชัย (1)
       อำเภอสหัสขันธ์ (1)
       อำเภอนาคู (1)
       อำเภอท่าคันโท (1)
       อำเภอดอนจาน (1)
       อำเภอคำม่วง (1)
       อำเภอเขาวง (1)
       อำเภอกุฉินารายณ์ (1)
       อำเภอกมลาไสย (1)
   เว็บไซต์แนะนำ
       เว็บไซต์ทุกช่วงวัย (30)
       บันเทิง (17)
       สุขภาพ (22)
       เว็บไซต์แนะนำอาชีพ (30)
   แหล่งเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ...
       แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์ (5)
       อำเภอเขาวง (1)
       อำเภอท่าคันโท (1)
       อำเภอนาคู (1)
       อำเภอสามชัย (1)
       อำเภอคำม่วง (1)
       อำเภอกุฉินารายณ์ (1)
       อำเภอหนองกุงศรี (1)
       อำเภอห้วยผึ้ง (1)
       อำเภอห้วยเม็ก (1)
       อำเภอนามน (1)
       อำเภอสมเด็จ (1)
       อำเภอร่องคำ (1)
       อำเภอสหัสขันธ์ (1)
       อำเภอฆ้องชัย (1)
       อำเภอดอนจาน (2)
       อำเภอยางตลาด (1)
       อำเภอกมลาไสย (1)
       อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (1)
   หยอดกระปุกปลุกปัญญา
       ไทยเทิดทูน/ (1)
       ไทยเทิดทูน (1)
       ไทย เทิด ทูน / ประวัติพร... (1)
       ไทย เทิด ทูน / พระราชประว...
   หนังสือพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จ...
       ลาวใกล้บ้าน (1)
   ประวัติวันรักการอ่าน
   E-book (หนังสือออนไลน์)
       วันสงกรานต์ (1)
       อาหารไทย 4 ภาคเพื่อสุขภาพ (1)
       ๔ เมษายน วันภาพยนตร์ไทย (1)
       หลักการลงทุน (1)
       รักเอยสีกุหลาบ (1)
       วรรณกรรม 50 (1)
       เรื่องวุ่นที่วัดโพรงขนุน (1)
       มหัศจรรย์สมอง (1)
       เผยใจจอมมาร (1)
       100 คมธรรมพุทธทาสภิกขุ (1)
       คู่หวาน (1)
       ไข่มุกในดวงใจมาเฟีย (1)
   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสิน...
       สรุปผล ปี 2562 (1)
       English is fun (1)
       แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบปร... (1)
       จดหมายข่าวประชาสัมพันธุ์ ... (1)
       ประมวลภาพ โครงการส่งเสริม... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (451)
       ลิงค์
           ความรู้เบื้องต้น "หลักปรัชญา... (1)
           สรงน้ำพระออนไลน์ เนื่องในวัน...
           ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ (1)
           Book Online (2)
           ห้องสมุดประชาชน
           กศน.ตำบล (10)
           กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
           สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ...
           อัพเดทงานราชการ (1)
           e-learing (1)
           ลิงค์ e-book สำนักงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (1)
           ประเพณีวัฒนธรรมไทย (2)
           แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์ (1)
           ไวรัสโคโรนา หรือ COVID 19 (2)
           เรียนรู้เสียงสัตว์ และชื่อสั...
           สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
           สอนแปรงฟัน
           10 ข้อดีของการอ่าน ยิ่งรู้ยิ... (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
       Thaimooc
       ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
       ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมั...
       ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับป...
       E-Library
       ห้องสมุดมารวย
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       TK Park
       หอสมุดแห่งชาติ
       ทันทุกเหตุการณ์กับหนังสือพิม...
       Facebook สำนักงาน กศน.จังหวั...
       Facebook สำนักงาน กศน.
       กลุ่มพัฒนา กศน.
       เกม ผ่อนคลาย/คลายเครียด
       อะไรก็รู้ กับ Google
       อ่านข่าวใหม่ได้ทุกวัน หนังสื...
       ดูหนัง ฟังเพลง Youtube
       ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
       สำนักงาน กศน.
       Facebook ห้องสมุดประชาชนจังห...
       sanook
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 10,841
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมติดตามภารกิจงานประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางวรรณภา ศรีกำพี้ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ DIY. (Do It yourself) ทำได้ให้เลย : การทำธุงอีสาน ให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อฝึกสมาธิและสติปัญญา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และทำเป็นอาชีพได้

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนเรียนรู้ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน และสามารถนำความรูไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญ...

เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญ...

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัด...

เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่...

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัด...


เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่...


เอกสารการสอนชุดวิชาวิถีไท...


เอกสารการสอนชุดวิชาวิถีไท...


อยู่อย่างปาฏิหาริย์ : Rea...


ข้าวของขวัญOranic Love 3

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไฟรักพิศวาส          Love Infinity ถ้าจะรักเธอคิดเท่าไหร่  
        จิ้งจอกจอมยุ          ซาตานพยศรัก  
        ไม่ยากถ้าอยากมีเงินเก็บ          เชลยแห่งรัตติกาล  
        นฤมิต          ฟาร์มหรรษา  
        สะใภ้สายลับ          แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์  
  รายการสื่อใหม่
มติชนสุดสัปดาห์

มติชน สุดสัปดาห์

บ้านและสวน

Nation Geographic

HELLO!


หมอชาวบ้าน


มติชนสุดสัปดาห์


ชีวจิต


มติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เสน่ห์แม่บ้าน ข้าวผัดกล้วยตาก ข้าวผัดลำไย ข้า...          33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงแผ่นที่ 1-4  
  E-book (หนังสือออนไลน์)
      วันสงกรานต์ / ประวัติวันสงกรานต์
      อาหารไทย 4 ภาคเพื่อสุขภาพ / อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
      ๔ เมษายน วันภาพยนตร์ไทย / ๔ เมษายน วันภาพยนตร์ไทย
      กากี /
      ไข่มุกในดวงใจมาเฟีย /
      คู่หวาน /
      100 คมธรรมพุทธทาสภิกขุ /
      เผยใจจอมมาร /
      มหัศจรรย์สมอง /
      เรื่องวุ่นที่วัดโพรงขนุน /
  หนังสือพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมเสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      ลาวใกล้บ้าน /
  หยอดกระปุกปลุกปัญญา
      ไทยเทิดทูน/ / สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
      ไทยเทิดทูน / พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
      ไทย เทิด ทูน / ประวัติพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัชกาลที่1-10 / ประวัติราชวงศ์จักรี
  แหล่งเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์
      อำเภอดอนจาน / วัดวิเศษไชยศรี
      แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์ / จังหวัดกาฬสินธุ์
      อำเภอนามน / วัดอ่างมโนราห์
      อำเภอเขาวง / วัดวังคำ
      อำเภอท่าคันโท / วนอุทยาภูพระ
      อำเภอนาคู / วนอุทยานภูแฝก (แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์)
      อำเภอสามชัย / ผู้ไทบ้านหนองช้าง
      อำเภอคำม่วง / ผู้ไทบ้านโพน
      อำเภอกุฉินารายณ์ / หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง
      อำเภอหนองกุงศรี / สะพานเทพสุดา
  เว็บไซต์แนะนำ
      เว็บไซต์ทุกช่วงวัย / เว็บไซต์ฝึกเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษ
      เว็บไซต์ทุกช่วงวัย / เว็บไซต์ของ เจไอ-เน็ตดอทคอม เป็นผู้ให้บริการ ISP รายหนึ่งของไทย สินค้าบริการ ตรวจสอบชั่วโมงการใช้งาน
      เว็บไซต์ทุกช่วงวัย / เว็บธรรมะไทยดอทองค์กร ที่มุ่งเน้น ส่งเสริมการเผยแพร่ธรรมะของไทย หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
      เว็บไซต์ทุกช่วงวัย / เว็บไซต์ของบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด ให้ความรู้ด้านการประกันชีวิต ข่าวสารต่าง ๆ บริษัทในเครือ ฯลฯ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
      อำเภอห้วยผึ้ง / นางสีสวาด สงตลาด
      อำเภอกุฉินารายณ์ / กลุ่มแม่บ้านแจนแลน
      อำเภอคำม่วง / คุณประคอง จันทะมาตย์
      อำเภอดอนจาน / นางเนียม ไร่สงวน
      อำเภอนาคู / นายบุญตา สีลา
      อำเภอสหัสขันธ์ / นางสาวรัตตินา ก้อนกลีบ
      อำเภอสามชัย / นายจิรายุ กิ่งสาหัส
      อำเภอร่องคำ / ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
      อำเภอสมเด็จ / กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนชาด
      อำเภอหนองกุงศรี / นางยุพิน บุญชูหล้า
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
      จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2563 /
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

Loading...