ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (14,086)
        สื่อ (185)
        สมาชิก (3,265)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   E-Books
       เดินตามรอยพระราชา (9)
   Digital Literacy
       จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี... (1)
       การเข้าถึงสื่อดิจิทัล (1)
   English We Can
       รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ...
       รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ... (1)
   ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอป...
       ศูนย์อาเซ๊ยนศึกษา กศน.อำเ... (2)
       แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต... (1)
       วันชาติของ 10 ประเทศอาเซี... (1)
       ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน (10)
       สัญลักษณ์อาเซียน (1)
       สกุลเงินของประเทศอาเซียน (10)
       8 อาชีพที่สามารถ ทำงานได้... (1)
       ธงอาเซียน (1)
       เพลงประจำอาเซียน (ASEAN ... (2)
   สื่อ
       ICT
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (10)
       ลิงค์
           ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอป...
           บุคลากร (12)
           บ้านหนังสือชุมชน (1)
           ปราณบุรีเมืองนักอ่าน
           หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Di... (2)
           หนังสือพิมพ์รายวัน (3)
           ข่าวสารออนไลน์ (3)
           หน่วยงานราชการ (2)
           กิจกรรมของห้องสมุดประชาชน
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...
           สุขภาวะและอนามัยในชุมชน
           OOCC
           อำเภอปราณบุรี
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
        ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภ...
        ข่าวสาร กศน.
        E-book ห้องสมุดประชาชนอำเภอป...
        FB ห้องสมุดปราณบุรี
        FB กศน.อำเภอปราณบุรี
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 6,247
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์

การแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องวันตรุษจีน

QR Code ทำแบบทดสอบ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ปลาไหลป้ายแดง

กิงโก ใบแปะก๊วย รวยสมอง เ...

ห้าสหาย ปราบยักษ์

ฆาตกรมนุษย์กบ กบศพปริศนา

เร้นรอย


ถึงเปลี่ยนร้อยหน้าก็จะตาม...


ชีวะอำพราง


เน็ตเวิร์ค ชวนตาย


ปริศนาหน้ากากทั้งเจ็ด


สมองฉับไว สไตล์คนนอนดึก

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เล่าเรื่อง รามเกียรติ์ ให้เด็กฟัง          พระราชพิธี ประเพณี 12 เดือน  
        เล่าเรื่องกาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร          เล่าเรื่อง อิเหนา  
        ประสัติศาสตร์สิบสองปันนา          500 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  
        พะยูนเพื่อนรัก          เจ้าหิ่งห้อยร้อยแสง  
        ร้อยเล่ห์เกมรัก          ปราถนาซาตาน  
  ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอปราณบุรี
      / ศูนย์อาเซ๊ยนศึกษา 1
      / The ASEAN Way
      / ศูนย์อาเซ๊ยนศึกษา 2
      / แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน
      / วันชาติของ 10 ประเทศอาเซียน
      / ธงอาเซียน
      / เพลงอาเซียนร่วมใจ
      / สัญลักษณ์อาเซียน
  English We Can
      / รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน
  Digital Literacy
      /
  E-Books
      / เส้นทางภาคเหนือตอนบน
      / เส้นทางภาคตะวันตก
      / เส้นทางภาคตะวันออก
      / เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก
      / เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง
      / เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
      / เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
      / เส้นทางภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
      / เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)
Loading...