ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (13,803)
        สื่อ (185)
        สมาชิก (5,240)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   E-Books
       เดินตามรอยพระราชา (9)
   Digital Literacy
       จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี... (1)
       การเข้าถึงสื่อดิจิทัล (1)
   English We Can
       รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ...
       รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ... (1)
   ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอป...
       ศูนย์อาเซ๊ยนศึกษา กศน.อำเ... (2)
       แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต... (1)
       วันชาติของ 10 ประเทศอาเซี... (1)
       ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน (10)
       สัญลักษณ์อาเซียน (1)
       สกุลเงินของประเทศอาเซียน (10)
       8 อาชีพที่สามารถ ทำงานได้... (1)
       ธงอาเซียน (1)
       เพลงประจำอาเซียน (ASEAN ... (2)
   สื่อ
       ICT
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (5)
       ลิงค์
           ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอป...
           บุคลากร (11)
           บ้านหนังสือชุมชน (1)
           ปราณบุรีเมืองนักอ่าน
           หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Di... (2)
           หนังสือพิมพ์รายวัน (3)
           ข่าวสารออนไลน์ (3)
           หน่วยงานราชการ (2)
           กิจกรรมของห้องสมุดประชาชน
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...
           สุขภาวะและอนามัยในชุมชน
           OOCC
           อำเภอปราณบุรี
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       กศน.อำเภอปราณบุรี
       ข่าวสาร กศน.
       E-book ห้องสมุดประชาชนอำเภอป...
       FB ห้องสมุดปราณบุรี
       FB กศน.อำเภอปราณบุรี
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,635
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สืบสานประเพณีลอยกระทง

โครงการส่งเสริมการอ่านสืบสานวัมนธรรมไทย

เป็นการแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ประชาชนได้รับรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่, ตอบปัญหาชิงรางวัล และวาดภาพระบายสี จากบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ปลาไหลป้ายแดง

กิงโก ใบแปะก๊วย รวยสมอง เ...

ห้าสหาย ปราบยักษ์

อ้อมกอดแห่งธารา

ฉลาดคิดอย่างผู้นำโลก


20 นิทานสุภาษิตสอนใจ


อ๊อตโต้กับพรมผีเสื้อและแฝ...


สังข์ทอง ตอนสังค์ทองประลอ...


สังข์ทอง ตอนกำเนินสังค์ทอ...


รามเกียรติ์

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        พรหมลิขิตรักแต้มใจ          เลื่อมมุก ลายมังกร  
        ฟันฝ่าเก้าชั้นฟ้า เล่ม 3          สะใภ้สายลับ  
        พยศรักบนพื้นทราย          ป่าโลกล้านปี เล่ม 2 (เพชรพระอุมา)  
        ร้อยเล่ห์กลรัก          นางฟ้าจารชน  
        เพลิงแค้นซ่อนรัก          เจ้าบ่างค้างสต๊อก  
  ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอปราณบุรี
      ศูนย์อาเซ๊ยนศึกษา กศน.อำเภอปราณบุรี / ศูนย์อาเซ๊ยนศึกษา 1
      เพลงประจำอาเซียน (ASEAN Anthem) / The ASEAN Way
      ศูนย์อาเซ๊ยนศึกษา กศน.อำเภอปราณบุรี / ศูนย์อาเซ๊ยนศึกษา 2
      แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน / แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน
      วันชาติของ 10 ประเทศอาเซียน / วันชาติของ 10 ประเทศอาเซียน
      ธงอาเซียน / ธงอาเซียน
      เพลงประจำอาเซียน (ASEAN Anthem) / เพลงอาเซียนร่วมใจ
      สัญลักษณ์อาเซียน / สัญลักษณ์อาเซียน
  English We Can
      รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน / รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน
  Digital Literacy
      จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Ethics in Information Technology /
  E-Books
      เดินตามรอยพระราชา / เส้นทางภาคเหนือตอนบน
      เดินตามรอยพระราชา / เส้นทางภาคตะวันตก
      เดินตามรอยพระราชา / เส้นทางภาคตะวันออก
      เดินตามรอยพระราชา / เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก
      เดินตามรอยพระราชา / เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง
      เดินตามรอยพระราชา / เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
      เดินตามรอยพระราชา / เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
      เดินตามรอยพระราชา / เส้นทางภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
      เดินตามรอยพระราชา / เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน)
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...