ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (9,243)
        สื่อ (112)
        สมาชิก (1,172)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       ประวัติความเป็นมา (1)
       บุคลากรห้องสมุดประชาชน (1)
   ประชาคมอาเซียน
       คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกั... (4)
       เรียนรู้ผ่านยูทูปอาเซียน (4)
       สาระน่ารู้ : บทความอาเซีย... (6)
       แหล่งเรียนรู้ website อาเ... (1)
       ประวัติความเป็นมา (1)
       คำขวัญอาเซียน (1)
       10 ประเทศอาเซียน
       สัญญาลักษณ์อาเซียน (1)
       เพลงอาเซียน (1)
       เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซ... (1)
   ประชาสัมพันธ์
       กศน.อำเภอ
       ห้องสมุด (1)
   สื่อ
       e-clip (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (10)
       ลิงค์
           ข่าว
           วารสาร (5)
       ข้อมูลบริการ (4)
       องค์ความรู้
           สุขภาพ (2)
           การอ่าน (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
        facebook
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 985
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมพลาสติกแปลงร่าง

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        ปรายรักรินใจ          ผู้การเรือพ่วง  
        หนี้เสน่หาจอมมาร          นิรันดรแห่งรัก  
        กับดักรักล้อมใจ          บ่วงรักเทพบุตรเจ้าเล่ห์  
        คุณพ่อมาเฟีย...ที่รัก          ทิวาพราวแสง  
        พราวเวหา          พระจันทร์กลางใจ  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นักสู้ผู้เกรียงไกร ล.3          กระบี่ทะลุฟ้า  
        มัจจุราชจำแลง          เพชฒฆาตล่าลำพอง  
        นักสู้ผู้เกรียงไกร ล.1          นักสู้ผู้เกรียงไกร ล.2  
        เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ 4          เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย 2  
        ศิวาราตรี ล.1          เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย 3  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ป่าแสนสนุก          หมาจิ้งจอกจอมเกเร  
        เต่าหลังยาว          รางวับแห่งความเพียรชุด ฟรุ้ตตี้แห่งความเพียร  
        แมลงวันจอมตะกละ          ก.ไก่  
        ฝึกหนูรู้จักอนามัย          บ้านแสนสุขชุด ฟรุ้ตตี้เมืองผลไม้มหัศจรรย์  
        คู่รัก-คู่แค้น          หนูนาเข้ากรุง  
  รายการ e-clip ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทาน / กระต่ายกับเต่า    
  ประชาสัมพันธ์
      ห้องสมุด / รับสมัครสมาชิกห้องสมุด ฟรี
  ประชาคมอาเซียน
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / แรงงานเสรีในอาเซียน
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / สุดประจิมที่ริมเบยตลาดชายแดนไทย-สหภาพพม่า
      เรียนรู้ผ่านยูทูปอาเซียน / อาเซียน เรียนรู้ประเทศไทย
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / เส้นทางการค้างเชียงของ...ประตูการค้าสู่อาเซียน
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / หลักสูตรด้านภาษา
      เรียนรู้ผ่านยูทูปอาเซียน / อาเซียน เรียนรู้ประเทศสิงคโปร์
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า : ประเทศที่น่าลงทุน
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / หลักสูตรอาเซียนศึกษา
      เรียนรู้ผ่านยูทูปอาเซียน / การ์ตูนท่องโลกอาเซียน
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเกษตรเข้าสู่ AEC
  รู้จักห้องสมุด
      ประวัติความเป็นมา / ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...