ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (9,486)
        สื่อ (112)
        สมาชิก (1,180)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       ประวัติความเป็นมา (1)
       บุคลากรห้องสมุดประชาชน (1)
   ประชาคมอาเซียน
       คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกั... (4)
       เรียนรู้ผ่านยูทูปอาเซียน (4)
       สาระน่ารู้ : บทความอาเซีย... (6)
       แหล่งเรียนรู้ website อาเ... (1)
       ประวัติความเป็นมา (1)
       คำขวัญอาเซียน (1)
       10 ประเทศอาเซียน
       สัญญาลักษณ์อาเซียน (1)
       เพลงอาเซียน (1)
       เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซ... (1)
   ประชาสัมพันธ์
       กศน.อำเภอ
       ห้องสมุด (1)
   สื่อ
       e-clip (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (10)
       ลิงค์
           ข่าว
           วารสาร (5)
           Digital Literacy
       ข้อมูลบริการ (4)
       องค์ความรู้
           สุขภาพ (2)
           การอ่าน (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
        facebook
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,147
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมพลาสติกแปลงร่าง

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        ปรายรักรินใจ          การค้าและการเมืองในพระราชประวัติสมเด็จพระนารา...  
        พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับประมวลธรรม          บันทุึกโลก ฉบับรวมเล่ม 1-2  
        ประวัติศาสตร์ไทย          ขาพเจ้าชื่อ ลินครอล์น  
        วังแตก          เพอร์ซ๊ย์แจ็กสัน  
        เพอร์ซ๊ย์แจ็กสัน กับปริศนาเขาวงกต          เพอร์ซ๊ย์แจ็กสัน กับคำสาปแห่งไททัน  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เพชฒฆาตล่าลำพอง          มัจจุราชจำแลง  
        เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ 1          เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ 4  
        เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย 1          เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย 3  
        เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ 2          เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย 4  
        เพชรพระอุมา ตอน ไพรมหากาฬ 4          เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย 2  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ป่าแสนสนุก          ฝึกหนูรู้จักอนามัย  
        บ้านแสนสุขชุด ฟรุ้ตตี้เมืองผลไม้มหัศจรรย์          คู่รัก-คู่แค้น  
        หนูนาเข้ากรุง          ร่างกายน่ารู้  
        เม่นยอดนักสู้          หมาจิ้งจอกจอมเกเร  
        เต่าหลังยาว          รางวับแห่งความเพียรชุด ฟรุ้ตตี้แห่งความเพียร  
  รายการ e-clip ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทาน / กระต่ายกับเต่า    
  ประชาสัมพันธ์
      ห้องสมุด / รับสมัครสมาชิกห้องสมุด ฟรี
  ประชาคมอาเซียน
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / แรงงานเสรีในอาเซียน
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / สุดประจิมที่ริมเบยตลาดชายแดนไทย-สหภาพพม่า
      เรียนรู้ผ่านยูทูปอาเซียน / อาเซียน เรียนรู้ประเทศไทย
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / เส้นทางการค้างเชียงของ...ประตูการค้าสู่อาเซียน
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / หลักสูตรด้านภาษา
      เรียนรู้ผ่านยูทูปอาเซียน / อาเซียน เรียนรู้ประเทศสิงคโปร์
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า : ประเทศที่น่าลงทุน
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / หลักสูตรอาเซียนศึกษา
      เรียนรู้ผ่านยูทูปอาเซียน / การ์ตูนท่องโลกอาเซียน
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเกษตรเข้าสู่ AEC
  รู้จักห้องสมุด
      ประวัติความเป็นมา / ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...