ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (9,362)
        สื่อ (112)
        สมาชิก (1,173)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       ประวัติความเป็นมา (1)
       บุคลากรห้องสมุดประชาชน (1)
   ประชาคมอาเซียน
       คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกั... (4)
       เรียนรู้ผ่านยูทูปอาเซียน (4)
       สาระน่ารู้ : บทความอาเซีย... (6)
       แหล่งเรียนรู้ website อาเ... (1)
       ประวัติความเป็นมา (1)
       คำขวัญอาเซียน (1)
       10 ประเทศอาเซียน
       สัญญาลักษณ์อาเซียน (1)
       เพลงอาเซียน (1)
       เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซ... (1)
   ประชาสัมพันธ์
       กศน.อำเภอ
       ห้องสมุด (1)
   สื่อ
       e-clip (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (10)
       ลิงค์
           ข่าว
           วารสาร (5)
       ข้อมูลบริการ (4)
       องค์ความรู้
           สุขภาพ (2)
           การอ่าน (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
        facebook
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,044
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมพลาสติกแปลงร่าง

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        ปรายรักรินใจ          เข้าใจ เข้าใจ  
        ทำได้ อยู่ดี          มือวิเศษ  
        กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9          ข้าวหอมมะลิ  
        เจาะกึ๋นคนพื้นฟูวัฒนธรรมโลก          เอาชีวิตรอดจากเมืองใต้ดิน ล.2  
        เอาชีวิตรอดจากเมืองใต้ดิน ล.1          คนนี้คือใคร  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มัจจุราชจำแลง          เพชฒฆาตล่าลำพอง  
        กระบี่ทะลุฟ้า          นักสู้ผู้เกรียงไกร ล.3  
        ป้ายเหล็กประกาศิต เล่ม 1          เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ 4  
        ป้ายเหล็กประกาศิต เล่ม 2          ป้ายเหล็กประกาศิต เล่ม 3  
        ผามหากาฬ ล.1          นักสู้ผู้เกรียงไกร ล.1  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ป่าแสนสนุก          รางวับแห่งความเพียรชุด ฟรุ้ตตี้แห่งความเพียร  
        แมลงวันจอมตะกละ          ก.ไก่  
        ฝึกหนูรู้จักอนามัย          บ้านแสนสุขชุด ฟรุ้ตตี้เมืองผลไม้มหัศจรรย์  
        คู่รัก-คู่แค้น          หนูนาเข้ากรุง  
        ร่างกายน่ารู้          เม่นยอดนักสู้  
  รายการ e-clip ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทาน / กระต่ายกับเต่า    
  ประชาสัมพันธ์
      ห้องสมุด / รับสมัครสมาชิกห้องสมุด ฟรี
  ประชาคมอาเซียน
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / แรงงานเสรีในอาเซียน
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / สุดประจิมที่ริมเบยตลาดชายแดนไทย-สหภาพพม่า
      เรียนรู้ผ่านยูทูปอาเซียน / อาเซียน เรียนรู้ประเทศไทย
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / เส้นทางการค้างเชียงของ...ประตูการค้าสู่อาเซียน
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / หลักสูตรด้านภาษา
      เรียนรู้ผ่านยูทูปอาเซียน / อาเซียน เรียนรู้ประเทศสิงคโปร์
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า : ประเทศที่น่าลงทุน
      คลังหลักสูตร กศน.เกี่ยวกับอาเซียน / หลักสูตรอาเซียนศึกษา
      เรียนรู้ผ่านยูทูปอาเซียน / การ์ตูนท่องโลกอาเซียน
      สาระน่ารู้ : บทความอาเซียน / การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเกษตรเข้าสู่ AEC
  รู้จักห้องสมุด
      ประวัติความเป็นมา / ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...