ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (9,402)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,425)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   งานรักการอ่าน
       ปลูกต้นไม้รักการอ่าน
   สื่อ
       vcd
       ม้วนเทป (1)
       DVD (1)
       วีดีโอ (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (7)
       ลิงค์
           https://www.tkpark.or.th/tha...
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 627
 

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหล่มสัก

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์มเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วมกิจกรรมทำแบบทดสอบส่งเสริมการอ่านออนไลน์วันพืชมงคล ประจำปี 2563

กิจกรรมทำแบบทดสอบส่งเสริมการอ่านออนไลน์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2563

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ดอกไม้ในป่าหนาว

เคียงข้างขวัญ

เจ้าฟ้านักเทคโนโลยี

เจ้าฟ้าผู้สืบสาน

เจ้าฟ้าปิยมิตร


เจ้าฟ้านักอ่าน


เจ้าฟ้านักการศึกษา


เจ้าฟ้านักพัฒนา


เจ้าฟ้าวิศิษฏศิลปิน


เจ้าฟ้าสิรินธร

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        Top 100 เคมี          ทะเลแปร  
        งานสร้างชีวติ ชีวติสร้างงาน          เลือกใช้เครื่องประดับให้เข้ากับเสื้อผ้า  
        ตังกุย          พระโสภณคณาภรณ์  
        ศักดิ์ บวร          สภาวธรรมพื้นฐาน ตอน 8  
        เพชรพระอุมา          เพชรพระอุมา  
  รายการ วีดีโอ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        400 / การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตปร...           700 / การทำของชำรวย  
  รายการ DVD ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ภาษา / DVD การพูดภาษาจีน    
  รายการ ม้วนเทป ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        200 / ม้วนเทป    
  งานรักการอ่าน
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหล่มสัก
Loading...