ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,638)
        สื่อ (1,162)
        สมาชิก (795)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ข่าว
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
   ข่าวกีฬา
       ฟุตบอล (1)
   สื่อ
       วีซีดี (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (82)
       ลิงค์
           บ้านหนังสือชุมชนอำเภอหล่มเก่... (9)
           youtube (1)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหล่มเก... (9)
           สำนักงานกศน. (4)
           แบบประเมินความพึงพอใจต่าง ๆ (3)
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน... (33)
           Facebook หสม. (2)
           หนังสือพิมพ์ (5)
           อมรินทร์ (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อน... (1)
           ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
           TK Park (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           One E-book (1)
           Thai Mooc (เรียนออนไลน์ฟรี) (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ความเป้นมาของประชาคมอาเซียน
           ประชาคมอาเซียน
           ท่องโลกอาเซียน
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 946
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เดือนกุมภาพันธ์

โครงการ กศน.ยอดนักอ่าน (ส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษา กศน.) เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ยักขลา และนางสาวกัญญารัตน์ บุญคล้าย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหล่มเก่าและบุคลากร กศน.อำเภอหล่มเก่า ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนและพ่อค้า แม่ค้าในตลาด ณ ตลา

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เล่ห์รักราชามังกร

I Crunchy Youผูกโน๊ตใส่หั...

เจ้าฟ้านักเทคโนโลยี

เจ้าฟ้านักอ่าน

เจ้าฟ้านักพัฒนา


ปลูกรักปักข้างรั้ว


First Moment แรกพบในนิยาย


วิญญูชนจอมปลอม


เหนือมะเร็ง


สมองแห่งศตวรรษใหม่

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ในฝรั่งเศส          บอดี้การ์ดที่รัก  
        เล่ห์รักพายุปราถนา          เหลี่ยมรักมัดใจ  
        ลางลิขิต          ดอกไม้ล้อมดาว  
        ซาตานติดบ่วง          โซ่พิศวาส  
        พรางรักลวงใจ          กุหลาบสีเพลิง  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เอกสารการสอนชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์          แบบฝึก การวิจัยเชิงปฎิบัติการ  
        หลักกำหมายเกี่ยวกับการบริหาราชการ          แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การบริหารการผลิต  
        แบบฝึก ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย          คอมพิวเตอร์กับการตลาด  
        ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ          การประกันวินาศภัย 1  
        กาจัดการโรงเรียนประถมศึกษา          หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  
  รายการ วีซีดี ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การ์ตูน ABC / วีซีดีการตูน ABC    
  ข่าว
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / จัดกิจกรรมโครงการ "ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน"
  ข่าวกีฬา
      ฟุตบอล / กีฬาฟุตบอล
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...