ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (6,179)
        สื่อ (15)
        สมาชิก (574)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลห้องสมุด
       ประวัติห้องสมุด (1)
       ข้อมูลทั่วไป (1)
       บุคลากร (1)
       ระเบียบการยืม - คืน ของห้... (1)
       ระเบียบการใช้บริการห้องสม... (1)
   เรื่องเล่า ชาว สกร.อำเภอเมือ...
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (36)
   รางวัลเชิดชูเกียรติ
       รางวัลเชิดชูเกียรติ (3)
   สื่อ
       VCD (14)
       DVD (27)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (98)
       ลิงค์
           รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุด (6)
           ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ สกร.อำเ... (2)
           หนังสือดี มีประโยชน์ (e-book... (14)
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (3)
           วารสาร นิตยสารออนไลน์ (13)
           สื่อสำหรับเด็ก (6)
           ลิงค์หน่วยงานภายนอก (9)
       ข้อมูลบริการ (8)
       องค์ความรู้
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (127)
           สุขภาพ (25)
           สาระน่ารู้ (21)
           การเขียน (8)
           การอ่าน (8)
           การพูด (5)
           การฟัง (5)
       แบบฟอร์มสำรวจ (6)
        สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จ...
        ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภ...
        ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรส...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 8,371
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ประเพณีสิบสองเดือน จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-15 ธ.ค. 2566

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
รู้ทัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่...

CHEMISTRY เจาะลึกพื้นฐานเ...

Talent Dynamics เข้าใจลูก...

THE CONSULT เริ่มต้นจากศู...

THE POWER OF DREAM 7 ความ...


พูดในที่สาธารณะอย่างไม่หว...


คิดบวก


วิถีธรรมแห่งเซน


Dear Me, ด้วยรักจากอนาคต


ลื้อไม่เชื่อว่าลื้อจะรวย....

  รายการ DVD ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การ์ตูน / ศรีธนญชัย           ธรรมแล ย่อมรักษา ผู้ประพฤ... / อานิสงส์ การตักบาตร  
        การ์ตูน / ทศชาติ           การ์ตูน / หระมหาชนก  
        มองคนละมุม / แรงบันดาลใจ           ธรรมแล ย่อมรักษา ผู้ประพฤ... / วันนี้วันพระ  
        ธรรมแล ย่อมรักษา ผู้ประพฤ... / เลี้ยงดู พ่อ แม่ ก่อเกิดส...           ประวัติศาสตร์ / สังคโลกสุโขทัย  
        วิทยาศาสตร์ / ภาวะโลกร้อน           ธรรมแล ย่อมรักษา ผู้ประพฤ... / การทำบุญ  
  รายการ VCD ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทาน / นิทานพื้นบ้าน เรื่อง ปลาบ...           นิทาน / นิทาน  
        นิทาน / นิทานพื้นบ้าน เรื่อง หลวิ...           การเรียน การสอน / ติวเข้มนักเรียนม.1  
        นิทาน / นิทานพื้นบ้าน เรื่อง โสนน...           การเรียน การสอน / ติวเข้มนักเรียนม.6  
        การเรียน การสอน / ติวเข้มนักเรียนป.6           นิทาน / นิทานพื้นบ้าน เรื่อง แก้ว...  
        การเรียน การสอน / ติวเข้มนักเรียนป.4           การเรียน การสอน / ติวเข้มนักเรียนป.1  
  ข้อมูลห้องสมุด
      / ประวัติห้องสมุด
      / บุคลากร
      / ข้อมูลทั่วไป
      / ระเบียบการยืม - คืน ของห้องสมุด
      / ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
  เรื่องเล่า ชาว สกร.อำเภอเมือง
      / เข้าร่วมเวทีเสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตก
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ วัดโสภณาราม ตำบลโคกขาม
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ต.บางหญ้าแพรก
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนเทศบาลนาดี ต.นาดี
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุ ณ สกร.อำเภอเมืองสมุทรสาคร
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) ต.คอกกระบือ
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับ ผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.บางน้ำจืด
      / รับมอบหนังสือบริจาค 10-7-66
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ต.โกรกกราก 19-7-66
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนวัดกระซ้าขาว ต.บ้านบ่อ 10-07-66
  รางวัลเชิดชูเกียรติ
      / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด
      / รางวัลที่ 3 ประเภท การคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) ประจำปี 2565
      / รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำภอเมืองสมุทรสาคร

38 ม.6 ถ.พระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034-428-146   E-mail : samutsakhonlibrary74000@gmail.com   Facebook Fanpage : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร 

Loading...