ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (6,216)
        สื่อ (15)
        สมาชิก (574)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุด...
       ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องส... (21)
   ข้อมูลห้องสมุด
       ประวัติห้องสมุด (1)
       ข้อมูลทั่วไป (1)
       บุคลากร (1)
       ระเบียบการยืม - คืน ของห้... (1)
       ระเบียบการใช้บริการห้องสม... (1)
   เรื่องเล่า ชาว สกร.อำเภอเมือ...
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (36)
   รางวัลเชิดชูเกียรติ
       รางวัลเชิดชูเกียรติ (3)
   สื่อ
       VCD (14)
       DVD (27)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (101)
       ลิงค์
           รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุด (6)
           ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ สกร.อำเ... (2)
           หนังสือดี มีประโยชน์ (e-book... (14)
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (3)
           วารสาร นิตยสารออนไลน์ (13)
           สื่อสำหรับเด็ก (6)
           ลิงค์หน่วยงานภายนอก (9)
       ข้อมูลบริการ (8)
       องค์ความรู้
           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (127)
           สุขภาพ (25)
           สาระน่ารู้ (21)
           การเขียน (8)
           การอ่าน (8)
           การพูด (5)
           การฟัง (5)
       แบบฟอร์มสำรวจ (6)
        สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จ...
        ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภ...
        ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรส...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 8,534
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันสุนทรภู่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง 18 พฤษภาคม วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เพลิงบุปผา

สำนวน ลำนำ ตำนาน 4 ภูมิภา...

น้ำมันมะพร้าว น้ำมันบริสุ...

สมุนไพรไทยสู้ภัยซึมเศร้า

ทฤษฎีเลข 7 กับการดูแลสุขภ...


M2B วิธีสุดเจ๋ง ไล่ความเค...


หัวใจซ่อนเล็บ


ราชาศัพท์


ร้อยสีพันศัพท์


กระท่อม ปลดล็อกพืชมหัศจรร...

  รายการ DVD ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        การ์ตูน / ศรีธนญชัย           ธรรมแล ย่อมรักษา ผู้ประพฤ... / อานิสงส์ การตักบาตร  
        การ์ตูน / ทศชาติ           การ์ตูน / หระมหาชนก  
        มองคนละมุม / แรงบันดาลใจ           ธรรมแล ย่อมรักษา ผู้ประพฤ... / วันนี้วันพระ  
        ธรรมแล ย่อมรักษา ผู้ประพฤ... / เลี้ยงดู พ่อ แม่ ก่อเกิดส...           ประวัติศาสตร์ / สังคโลกสุโขทัย  
        วิทยาศาสตร์ / ภาวะโลกร้อน           ธรรมแล ย่อมรักษา ผู้ประพฤ... / การทำบุญ  
  รายการ VCD ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทาน / นิทานพื้นบ้าน เรื่อง ปลาบ...           นิทาน / นิทาน  
        นิทาน / นิทานพื้นบ้าน เรื่อง หลวิ...           การเรียน การสอน / ติวเข้มนักเรียนม.1  
        นิทาน / นิทานพื้นบ้าน เรื่อง โสนน...           การเรียน การสอน / ติวเข้มนักเรียนม.6  
        การเรียน การสอน / ติวเข้มนักเรียนป.6           นิทาน / นิทานพื้นบ้าน เรื่อง แก้ว...  
        การเรียน การสอน / ติวเข้มนักเรียนป.4           การเรียน การสอน / ติวเข้มนักเรียนป.1  
  ข้อมูลห้องสมุด
      / ประวัติห้องสมุด
      / บุคลากร
      / ข้อมูลทั่วไป
      / ระเบียบการยืม - คืน ของห้องสมุด
      / ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
  เรื่องเล่า ชาว สกร.อำเภอเมือง
      / เข้าร่วมเวทีเสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตก
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ วัดโสภณาราม ตำบลโคกขาม
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ต.บางหญ้าแพรก
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนเทศบาลนาดี ต.นาดี
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุ ณ สกร.อำเภอเมืองสมุทรสาคร
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) ต.คอกกระบือ
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับ ผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.บางน้ำจืด
      / รับมอบหนังสือบริจาค 10-7-66
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ต.โกรกกราก 19-7-66
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนวัดกระซ้าขาว ต.บ้านบ่อ 10-07-66
  รางวัลเชิดชูเกียรติ
      / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด
      / รางวัลที่ 3 ประเภท การคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) ประจำปี 2565
      / รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
      / ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดนาขวาง ต.กาหลง
      / ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
      / ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเทศบาลนาดี
      / ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมสาคร 1
      / ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
      / ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำจืด
      / ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์แจ้
      / ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก
      / ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดกระซ้าขาว
      / ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำภอเมืองสมุทรสาคร

38 ม.6 ถ.พระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034-428-146   E-mail : samutsakhonlibrary74000@gmail.com   Facebook Fanpage : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร 

Loading...