ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (40,738)
        สื่อ (6,796)
        สมาชิก (8,478)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กิจกรรมห้องสมุดสารานุกรมไทย ...
       วันที่ 7 มีนาคม 2561 (1)
       วันที่ 17 มกราคม 2561 (1)
       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 (1)
   กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
       วันที่ 17 เมษายน 2561 (1)
       วันที่ 11 เมษายน 2561 (1)
       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (1)
       วันที่ 21 มีนาคม 2561 (1)
       วันที่ 16 มีนาคม 2561 (1)
       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (1)
       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (1)
       วันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2561 (1)
       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (1)
       วันที่ 26 มกราคม 2561 (1)
       วันที่ 24 มกราคม 2561 (1)
       วันที่ 18 มกราคม 2561 (1)
       วันที่ 11 มกราคม 2561 (1)
       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (1)
       วันที่ 4 สิงหาคม 2560 (1)
       วันที่ 2 สิงหาคม 2560 (1)
       วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 (1)
       วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (1)
       วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (1)
       วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (1)
       วันที่ 6 มิถุนายน 2560 (1)
       วันที่ 13 มิถุนายน 2560 (1)
       วันที่ 20 เมษายน 2560 (1)
       วันที่ 15 มีนาคม 2560 (1)
       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 31 มกราคม 2560 (1)
       สรุป กิจกรรมห้องสมุด โมบา... (1)
       วันที่ 19 มกราคม 2560 (1)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ...
       วันที่ 2 เมษายน 2561 (1)
       วันที่ 13 มกราคม 2561 (1)
       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (1)
       วันที่ 23 ตุลาคม 2560 (1)
       วันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 25... (1)
       วันที่ 26 มิถุนายน 2560 (1)
       วันที่ 2 เมษายน 2560 (1)
       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 9 มิถุนายน 2559 (1)
       วันที่ 12 สิงหาคม 2559 (1)
       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (1)
       วันที่ 8 กันยายน 2559 (1)
       วันที่ 26 มิถุนายน 2559 (1)
       วันที่ 2 เมษายน 2559 (1)
       วันที่ 14 มกราคม 2560 (1)
   กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด...
       วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ต... (1)
       วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ต... (1)
       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561... (1)
       วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ต... (1)
       วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ต... (1)
       วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ... (1)
       วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ... (1)
       วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ต... (1)
       วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ต... (1)
       วันที่ 2 เมษยน 2560 ณ สถา... (1)
       วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ต... (1)
   อาเซียน
       10. Socialist Republic of...
       9. Kingdom of Thailand (ร...
       8. Republic of Singapore ... (1)
       6. Republic of the Union ... (1)
       เพลงอาเซียน (1)
       7. Republic of the Philip... (1)
       5. Malaysia (มาเลเซีย) (1)
       4. Lao People’s Democrati... (1)
       3. Republic of Indonesia ... (1)
       2. Kingdom of Cambodia (ร... (1)
       1. Brunei Darussalam (บรู... (1)
   แหล่งเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุ...
       โรงเรียนภาษาจีนศึกษา สระบ... (1)
       English Plus อิงลิชพลัส-ส... (1)
       English Language Centre (... (1)
       อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั... (1)
       วัดพระพุทธฉาย (1)
       หัตถกรรมหินอ่อน ตำบลตลิ่ง... (1)
       พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน... (1)
       การทำขนมจีน (1)
       การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (1)
       วัดหงษาดาราวาส (1)
       กล้วยม้วนอบ (1)
       หลวงพ่อดำ (1)
       การทำครกหิน (1)
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน...
       ทำเนียบบุคคลากร / ผู้อำนว... (1)
       ประวัคิความเป็นมาอำเภอเมื... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (51)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (2)
           หนังสือพิมพืมติขน (1)
           E-book Bookmass (1)
           E-book สารานุกรมไทยสำหรับเยา... (1)
           E-book กรมส่งเสริมการปกครองท... (1)
           อำเภอเมืองสระบุรี (1)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี (1)
           เพจห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระ... (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 6,017
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยลี้ ตำบลตลิ่งชัน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ความประหยัด          พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น  
        คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ          ภาษาไทย มัธยมต้น  
        การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์          ์จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์  
        คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย          ฟิสิกส์ ม.4  
        เลห์รักลวงบ่วงรักร้าย          ภาษาไทย มัธยมต้น  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ปฐพีนรกกลืนโลก          คณิตศาสตร์17.เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ตอนที่1  
        บทเรียนอิเล็กทรอส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศา...          ภาษาไทย11.สำนวนคำพังเพยสุภาษิต  
        เศรษฐกิจพอเพียง : การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพี...          นิทานคุณหนู ตอน 23  
        ฟิสิกส์24.ตัวอย่างข้อสอบ          เผ่ากินคนที่สุดแห่งเหตุการณ์โลกตะลึง  
        ภาษาอังกฤษ6          สิงโตและไฮยีน่าคู่อริตลอดกาลที่สุดแห่งสารคดีส...  
  แหล่งเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี
      English Plus อิงลิชพลัส-สระบุรี /
      โรงเรียนภาษาจีนศึกษา สระบุรี /
      English Language Centre (ELC) / English Language Centre (ELC)
      อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น / อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
      วัดพระพุทธฉาย / วัดพระพุทธฉาย
      หัตถกรรมหินอ่อน ตำบลตลิ่งชัน / หัตถกรรมหินอ่อน ตำบลตลิ่งชัน
      พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ / พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
      การทำขนมจีน / การทำขนมจีน
      การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ / การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
      วัดหงษาดาราวาส / วัดหงษาดาราวาส
  กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ตลาดสดเคหะ 1 / วันที่ 27 มีนาคม 2561 ห้องสมุดสำหรับชาวตลาดเคหะ ๑ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ครูกศน.ตำบลปากข้าวสาร, กุดนกเปล้า
      วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ตลาดสดเคหะ 1 / วันที่ 27 มีนาคม 2561 ห้องสมุดสำหรับชาวตลาดเคหะ ๑ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ครูกศน.ตำบลปากข้าวสาร, กุดนกเปล้า, ดาวเรือง, นาโฉง, หนองปลาไหล
      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตลาดสดเคหะ 1 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเคหะ 1 ร่วมกับ กศน.ตำบลหนองโน, กศน.ตำบลหนองยาว และ กศน.ตำบลโคกสว่าง
      วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ตลาดสดเคหะ 1 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเคหะ 1 ร่วมกับ กศน.ตำบลปากเพรียว, กศน.ตำบลตะกุด และ กศน.ตำบลตลิ่งชัน
      วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ตลาดสดเคหะ 1 ครั้งที่ 4 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเคหะ 1 ร่วมกับ กศน.ตำบลตลิ่งชัน และ กศน.ตำบลกุดนกเปล้า
      วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สถานนีรถไฟสระบุรี ครั้งที่ 3 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ณ ริมทางรถไฟสระบุรี ร่วมกับ กศน.ตำบลตลิ่งชัน และ กศน.ตำบลกุดนกเปล้า
      วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ สถานีรถไฟสระบุรี ครั้งที่ 2 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
      วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ตลาดสดเคหะ 1 ครั้งที่ 2 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
      วันที่ 2 เมษยน 2560 ณ สถานีรถไฟจังหวัดสระบุรี / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
      วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ตลาดสดเคหะ 1 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
  กิจกรรมห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
      วันที่ 7 มีนาคม 2561 / กิจกรรมห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ร่วมกับ นศ.กศน.ตำบลปากข้าวสาร
      วันที่ 17 มกราคม 2561 / กิจกรรมห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ร่วมกับ นศ.กศน.ตำบลดาวเรือง, นาโฉง, ปากเพรียวและ ปวช.
      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 / กิจกรรมห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ร่วมกับนศ.กศน.ระดับม.ต้น
  อาเซียน
      8. Republic of Singapore (สาธารณรัฐสิงคโปร์) / ประวัติสิงคโปร์
      7. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) / ประวัติฟิลิปปินส์
      6. Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) / ประวัติพม่า
      5. Malaysia (มาเลเซีย) / ประวัติมาเลเซีย
      4. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สปป ลาว) / ประวัติลาว
      3. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) / ประวัติอินโดนีเซีย
      2. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา) / ประวัติกัมพูชา
      1. Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม) / ประวัติบรูไน
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองสระบุรี
      ทำเนียบบุคคลากร / ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมือง / ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี
      ประวัคิความเป็นมาอำเภอเมืองสระบุรี / ประวัติห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
      วันที่ 2 เมษายน 2561 / มหกรรมวันรักการอ่าน ประจำปี 2561
      วันที่ 13 มกราคม 2561 / กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
      วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 / วันลอยกระทง 2560
      วันที่ 23 ตุลาคม 2560 / วันปิยมหาราช 2560
      วันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2560 / วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2560
      วันที่ 26 มิถุนายน 2560 / วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ปี 2560
      วันที่ 2 เมษายน 2560 / วันรักการอ่าน ปี 2560
      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ปี 2560
      วันที่ 9 มิถุนายน 2559 / กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี ปี 2559
      วันที่ 12 สิงหาคม 2559 / วันแม่แห่งชาติ ปี 2559
  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
      วันที่ 17 เมษายน 2561 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่ ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ชุมชนเชิงเขา2 ร่วมกับครูกศน.ตำบลปากเพรียว
      วันที่ 11 เมษายน 2561 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่ ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ชุมชนเชิงเขา2 ร่วมกับครูกศน.ตำบลปากเพรียว
      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ ณ กองเครื่องช่วยฝึก ศูนย์การทหารม้า สระบุรี ร่วมกับครูกศน.ตำบลปากเพรียว
      วันที่ 21 มีนาคม 2561 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด ร่วมกับครูกศน.ตำบลตะกุด
      วันที่ 16 มีนาคม 2561 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ร่วมกับครูกศน.ตำบลตะกุด
      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดเขาจำปา ร่วมกับครูกศน.ตำบลหนองปลาไหล
      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดโนนสภาราม ร่วมกับครูกศน.ตำบลกุดนกเปล้า
      วันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2561 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย ร่วมกับครูกศน.ตำบลปากเพรียว
      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี ร่วมกับครูกศน.ตำบลโคกสว่าง ตะกุด ดาวเรือง ปากเพรียว
      วันที่ 24 มกราคม 2561 / กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองเขื่อนช้าง ร่วมกับครูกศน.ตำบลหนองยาว
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...