ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (39,836)
        สื่อ (6,709)
        สมาชิก (7,935)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด...
       วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ต... (1)
       วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ต... (1)
       วันที่ 2 เมษยน 2560 ณ สถา... (1)
       วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ต... (1)
   กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
       วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (1)
       วันที่ 6 มิถุนายน 2560 (1)
       วันที่ 13 มิถุนายน 2560 (1)
       วันที่ 20 เมษายน 2560 (1)
       วันที่ 14 มีนาคม 2560
       วันที่ 15 มีนาคม 2560 (1)
       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 31 มกราคม 2560 (1)
       สรุป กิจกรรมห้องสมุด โมบา... (1)
       วันที่ 19 มกราคม 2560 (1)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       วันที่ 26 มิถุนายน 2560
       วันที่ 2 เมษายน 2560 (1)
       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 9 มิถุนายน 2559 (1)
       วันที่ 12 สิงหาคม 2559 (1)
       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (1)
       วันที่ 8 กันยายน 2559 (1)
       วันที่ 26 มิถุนายน 2559 (1)
       วันที่ 2 เมษายน 2559 (1)
       วันที่ 14 มกราคม 2560 (1)
   กิจกรรมรักการอ่านรายสัปดาห์
       วันที่ 17 พ.ค. 58 (3)
       วันที่ 24 พ.ค. 58 (3)
       วันที่ 31 พ.ค. 58 (2)
       วันที่ 7 มิ.ย. 58 (3)
   ทำเนียบบุคลากรห้องสมุดประชาช...
       ทำเนียบบุคลากร (3)
   แหล่งเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุ...
       โรงเรียนภาษาจีนศึกษา สระบ... (1)
       English Plus อิงลิชพลัส-ส... (1)
       English Language Centre (... (1)
       อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั... (1)
       วัดพระพุทธฉาย (1)
       หัตถกรรมหินอ่อน ตำบลตลิ่ง... (1)
       พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน... (1)
       การทำขนมจีน (1)
       การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (1)
       วัดหงษาดาราวาส (1)
       กล้วยม้วนอบ (1)
       หลวงพ่อดำ (1)
       การทำครกหิน (1)
   อาเซียน
       10. Socialist Republic of...
       9. Kingdom of Thailand (ร...
       8. Republic of Singapore ... (1)
       6. Republic of the Union ... (1)
       เพลงอาเซียน (1)
       7. Republic of the Philip... (1)
       5. Malaysia (มาเลเซีย) (1)
       4. Lao People’s Democrati... (1)
       3. Republic of Indonesia ... (1)
       2. Kingdom of Cambodia (ร... (1)
       1. Brunei Darussalam (บรู... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (24)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (2)
           หนังสือพิมพืมติขน (1)
           E-book Bookmass (1)
           E-book สารานุกรมไทยสำหรับเยา... (1)
           E-book กรมส่งเสริมการปกครองท... (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,535
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        เล่าห์รักทรราช ล.1          เล่าห์รักทรราช ล.2  
        มอม ฉบับการ์ตูน          ทำอย่างไรเมื่อเจ้าตัวเล็กสมาธิสั้น  
        โตขึ้นจึงรู้ว่า...          เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ความประหยัด          พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น  
        รายงานการวิจัยเรื่องความพึ่งพอใจในการปฏิบัติง...          วิทยาศาสตร์ ม.ต้น  
        สะบายดีจำปาสัก          ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา  
        ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มัธยมปลาย          เอกสารการสอนชุดวิชา การศึกษากับชีวิตและชุมชนห...  
        พัฒนาทักษะชีวิต1 ม.ปลาย          ลดน้ำหนักง้ายง่ายทำได้ทันที  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ปฐพีนรกกลืนโลก          ฝึกหนูรู้จักรักษาอนามัย  
        ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ชุด2 แผ่นที่18          ซื้อเธอมาปล้น 2 แผ่น  
        ภาษาไทย16.ภาษาเหตุผล          คณิตศาสตร์13.วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู...  
        โดราเอมอน 2 แผ่น          เจ้าหญิงมนรักมหัศจรรย์ 2 แผ่น  
        ฉีดรักให้หวานชื่น 2 แผ่น          กู๋หวั่นใจ๋ใหญ่คับซอย 2 แผ่น  
  แหล่งเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี
      English Plus อิงลิชพลัส-สระบุรี /
      โรงเรียนภาษาจีนศึกษา สระบุรี /
      English Language Centre (ELC) / English Language Centre (ELC)
      อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น / อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
      วัดพระพุทธฉาย / วัดพระพุทธฉาย
      หัตถกรรมหินอ่อน ตำบลตลิ่งชัน / หัตถกรรมหินอ่อน ตำบลตลิ่งชัน
      พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ / พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
      การทำขนมจีน / การทำขนมจีน
      การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ / การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
      วัดหงษาดาราวาส / วัดหงษาดาราวาส
  กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
      วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ตลาดสดเคหะ 1 ครั้งที่ 2 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
      วันที่ 2 เมษยน 2560 ณ สถานีรถไฟจังหวัดสระบุรี / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
      วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ตลาดสดเคหะ 1 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
      วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ตลาดสดเคหะ 1 ครั้งที่ 3 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
  อาเซียน
      8. Republic of Singapore (สาธารณรัฐสิงคโปร์) / ประวัติสิงคโปร์
      7. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) / ประวัติฟิลิปปินส์
      6. Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) / ประวัติพม่า
      5. Malaysia (มาเลเซีย) / ประวัติมาเลเซีย
      4. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สปป ลาว) / ประวัติลาว
      3. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) / ประวัติอินโดนีเซีย
      2. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา) / ประวัติกัมพูชา
      1. Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม) / ประวัติบรูไน
  ทำเนียบบุคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี
      ทำเนียบบุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี
      ทำเนียบบุคลากร / บรรณารักษ์ชำนาญการ
      ทำเนียบบุคลากร / บรรณารักษ์อัตราจ้าง
  กิจกรรมรักการอ่านรายสัปดาห์
      วันที่ 24 พ.ค. 58 / ส่งเสริมการเรียนรู้การบิดลูกโป่งเป็นรูปร่างต่างๆ
      วันที่ 17 พ.ค. 58 / นิทานคุณธรรมแสนสนุก พร้อมประกวดเล่านิทาน
      วันที่ 7 มิ.ย. 58 / นิทานสร้างฝันสู่จินตนาการงานปั้น
      วันที่ 24 พ.ค. 58 / "ครอบครัวรักการอ่าน"
      วันที่ 17 พ.ค. 58 / เรียนรู้เรื่องแม่สี วิธีการผสมสี ประกวดพิมพ์ลายก้านกล้วย
      วันที่ 7 มิ.ย. 58 / ประกวดแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตัวละครที่ตนโปรดปรานมากที่สุด
      วันที่ 31 พ.ค. 58 / สื่ิอการเรียนรู้พุทธประวัติพระพุทธเจ้า
      วันที่ 17 พ.ค. 58 / ส่งเสริมการเรียนรู้การทำไอติมหลอด
      วันที่ 7 มิ.ย. 58 / ผลการประกวดแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตัวละครที่ตนโปรดปรานมากที่สุด
      วันที่ 31 พ.ค. 58 / ส่งเสริมเรียนรู้การระบายสีไม้พุทธประวัติพระพุทธเจ้า
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      วันที่ 2 เมษายน 2560 / วันรักการอ่าน ปี 2560
      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ปี 2560
      วันที่ 9 มิถุนายน 2559 / กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี ปี 2559
      วันที่ 12 สิงหาคม 2559 / วันแม่แห่งชาติ ปี 2559
      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 / วันลอยกระทง ปี 2559
      วันที่ 8 กันยายน 2559 / วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2559
      วันที่ 26 มิถุนายน 2559 / วันสุนทรภู่ ปี 2559
      วันที่ 2 เมษายน 2559 / วันรักการอ่าน ปี 2559
      วันที่ 14 มกราคม 2560 / วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
      วันที่ 30 มิถุนายน 2560 / กิจกรรมออกหน่อยเคลื่อนที่ ณ รร.วัดป่าสัก ร่วมกับครูกศน.ตำบลดาวเรือง-นาโฉง
      วันที่ 13 มิถุนายน 2560 / กิจกรรมออกหน่อยเคลื่อนที่ ณ รร.พระพุทธฉาย ร่วมกับครูกศน.ตำบลหนองปลาไหล
      วันที่ 20 เมษายน 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่กับจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอแก่งคอย ตำบลทับกวาง
      วันที่ 15 มีนาคม 2560 / กิจกรรม Open house ณ รร.วัดบ้านกล้วย
      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตำบลตะกุด
      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่กับจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพุแค
      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตำบลหนองโน
      วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตำบลดาวเรือง-นาโฉง
      วันที่ 31 มกราคม 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตำบลปากเพรียว
      วันที่ 6 มิถุนายน 2560 / กิจกรรมออกหน่อยเคลื่อนที่ ณ รร.วัดกุดนกเปล้า ตำบลกุดนกเปล้า
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...