ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (39,830)
        สื่อ (6,709)
        สมาชิก (7,933)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประช่าชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
       วันที่ 14 มีนาคม 2560
       วันที่ 15 มีนาคม 2560 (1)
       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 31 มกราคม 2560 (1)
       สรุป กิจกรรมห้องสมุด โมบา... (1)
       วันที่ 19 มกราคม 2560 (1)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 9 มิถุนายน 2559 (1)
       วันที่ 12 สิงหาคม 2559 (1)
       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (1)
       วันที่ 8 กันยายน 2559 (1)
       วันที่ 26 มิถุนายน 2559 (1)
       วันที่ 2 เมษายน 2559 (1)
       วันที่ 14 มกราคม 2560 (1)
   กิจกรรมรักการอ่านรายสัปดาห์
       วันที่ 17 พ.ค. 58 (3)
       วันที่ 24 พ.ค. 58 (3)
       วันที่ 31 พ.ค. 58 (2)
       วันที่ 7 มิ.ย. 58 (3)
   ทำเนียบบุคลากรห้องสมุดประชาช...
       ทำเนียบบุคลากร (3)
   แหล่งเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุ...
       โรงเรียนภาษาจีนศึกษา สระบ... (1)
       English Plus อิงลิชพลัส-ส... (1)
       English Language Centre (... (1)
       อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั... (1)
       วัดพระพุทธฉาย (1)
       หัตถกรรมหินอ่อน ตำบลตลิ่ง... (1)
       พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน... (1)
       การทำขนมจีน (1)
       การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (1)
       วัดหงษาดาราวาส (1)
       กล้วยม้วนอบ (1)
       หลวงพ่อดำ (1)
       การทำครกหิน (1)
   อาเซียน
       10. Socialist Republic of...
       9. Kingdom of Thailand (ร...
       8. Republic of Singapore ... (1)
       6. Republic of the Union ... (1)
       เพลงอาเซียน (1)
       7. Republic of the Philip... (1)
       5. Malaysia (มาเลเซีย) (1)
       4. Lao People’s Democrati... (1)
       3. Republic of Indonesia ... (1)
       2. Kingdom of Cambodia (ร... (1)
       1. Brunei Darussalam (บรู... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (21)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (2)
           หนังสือพิมพืมติขน (1)
           E-book Bookmass (1)
           E-book สารานุกรมไทยสำหรับเยา... (1)
           E-book กรมส่งเสริมการปกครองท... (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,133
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี

ผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ มีค. ๖๐ ณ ตลาดสดเคหะ ๑ โดยจัดกิจกรรมบันทึกการอ่านหนังสือในดวงใจถวายสมเด็จพระเทพฯ ส่งเสริมเรียนรู้การประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน และรับสมัครสมาชิกห้องสมุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ...
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        แลวังหลังตำหนัก          ในหลวงในรอยธรรม  
        นครคนนอก          เราจะจดจำบางสิ่งได้นานเท่าไหร่  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น          ความประหยัด  
        คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย          วิถีธรรมวิถีไทย  
        กระดุมเม็ดแรก          ภาษาไทย มัธยมปลาย  
        ภาษาไทย มัธยมต้น          คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย  
        วิถีธรรมวิถีไทย          7 ทศวรรษ ดาวจรัสฟ้า อมรา อัศวนนท์(หรรษา มายา ...  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ปฐพีนรกกลืนโลก          ขนมกะหรี่ปั๊บไส้เผือก  
        ราชสีห์กับหนู          ฟิสิกส์12.แสง(LIGHT)  
        คณิตศาสตร์9.แคลคูลัสตอนที่1          ชีววิทยา13.พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต  
        ภาษาไทย8.แบบฝึกคำมูลคำประสมคำซ้อนคำซ้ำ          เคมี6.พันธะเคมี  
        รายการวีดิทัศน์(ชุด79/2548)วิทนยาศาสตร์ ม.ปลา...          ผีดุ 3 2 แผ่น  
  แหล่งเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี
      English Plus อิงลิชพลัส-สระบุรี /
      โรงเรียนภาษาจีนศึกษา สระบุรี /
      English Language Centre (ELC) / English Language Centre (ELC)
      อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น / อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
      วัดพระพุทธฉาย / วัดพระพุทธฉาย
      หัตถกรรมหินอ่อน ตำบลตลิ่งชัน / หัตถกรรมหินอ่อน ตำบลตลิ่งชัน
      พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ / พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
      การทำขนมจีน / การทำขนมจีน
      การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ / การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
      วัดหงษาดาราวาส / วัดหงษาดาราวาส
  อาเซียน
      8. Republic of Singapore (สาธารณรัฐสิงคโปร์) / ประวัติสิงคโปร์
      7. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) / ประวัติฟิลิปปินส์
      6. Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) / ประวัติพม่า
      5. Malaysia (มาเลเซีย) / ประวัติมาเลเซีย
      4. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สปป ลาว) / ประวัติลาว
      3. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) / ประวัติอินโดนีเซีย
      2. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา) / ประวัติกัมพูชา
      1. Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม) / ประวัติบรูไน
  ทำเนียบบุคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี
      ทำเนียบบุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี
      ทำเนียบบุคลากร / บรรณารักษ์ชำนาญการ
      ทำเนียบบุคลากร / บรรณารักษ์อัตราจ้าง
  กิจกรรมรักการอ่านรายสัปดาห์
      วันที่ 24 พ.ค. 58 / ส่งเสริมการเรียนรู้การบิดลูกโป่งเป็นรูปร่างต่างๆ
      วันที่ 17 พ.ค. 58 / นิทานคุณธรรมแสนสนุก พร้อมประกวดเล่านิทาน
      วันที่ 7 มิ.ย. 58 / นิทานสร้างฝันสู่จินตนาการงานปั้น
      วันที่ 24 พ.ค. 58 / "ครอบครัวรักการอ่าน"
      วันที่ 17 พ.ค. 58 / เรียนรู้เรื่องแม่สี วิธีการผสมสี ประกวดพิมพ์ลายก้านกล้วย
      วันที่ 7 มิ.ย. 58 / ประกวดแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตัวละครที่ตนโปรดปรานมากที่สุด
      วันที่ 31 พ.ค. 58 / สื่ิอการเรียนรู้พุทธประวัติพระพุทธเจ้า
      วันที่ 17 พ.ค. 58 / ส่งเสริมการเรียนรู้การทำไอติมหลอด
      วันที่ 7 มิ.ย. 58 / ผลการประกวดแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตัวละครที่ตนโปรดปรานมากที่สุด
      วันที่ 31 พ.ค. 58 / ส่งเสริมเรียนรู้การระบายสีไม้พุทธประวัติพระพุทธเจ้า
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ปี 2560
      วันที่ 9 มิถุนายน 2559 / กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี ปี 2559
      วันที่ 12 สิงหาคม 2559 / วันแม่แห่งชาติ ปี 2559
      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 / วันลอยกระทง ปี 2559
      วันที่ 8 กันยายน 2559 / วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2559
      วันที่ 26 มิถุนายน 2559 / วันสุนทรภู่ ปี 2559
      วันที่ 2 เมษายน 2559 / วันรักการอ่าน ปี 2559
      วันที่ 14 มกราคม 2560 / วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
      วันที่ 15 มีนาคม 2560 / กิจกรรม Open house ณ รร.วัดบ้านกล้วย
      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตำบลตะกุด
      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่กับจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพุแค
      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตำบลหนองโน
      วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตำบลดาวเรือง-นาโฉง
      วันที่ 31 มกราคม 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตำบลปากเพรียว
      สรุป กิจกรรมห้องสมุด โมบายเคลื่อนที่ ปี 2559 / จำนวน 16 แห่ง
      วันที่ 19 มกราคม 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่กับจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอหนองโดน ตำบลดอนทอง
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...