ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (39,840)
        สื่อ (6,709)
        สมาชิก (7,938)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (1)
       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (1)
       วันที่ 4 สิงหาคม 2560 (1)
       วันที่ 2 สิงหาคม 2560 (1)
       วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 (1)
       วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (1)
       วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (1)
       วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (1)
       วันที่ 6 มิถุนายน 2560 (1)
       วันที่ 13 มิถุนายน 2560 (1)
       วันที่ 20 เมษายน 2560 (1)
       วันที่ 15 มีนาคม 2560 (1)
       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 31 มกราคม 2560 (1)
       สรุป กิจกรรมห้องสมุด โมบา... (1)
       วันที่ 19 มกราคม 2560 (1)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ...
       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (1)
       วันที่ 23 ตุลาคม 2560 (1)
       วันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 25... (1)
       วันที่ 26 มิถุนายน 2560 (1)
       วันที่ 2 เมษายน 2560 (1)
       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       วันที่ 9 มิถุนายน 2559 (1)
       วันที่ 12 สิงหาคม 2559 (1)
       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (1)
       วันที่ 8 กันยายน 2559 (1)
       วันที่ 26 มิถุนายน 2559 (1)
       วันที่ 2 เมษายน 2559 (1)
       วันที่ 14 มกราคม 2560 (1)
   กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด...
       วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ต... (1)
       วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ... (1)
       วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ... (1)
       วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ต... (1)
       วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ต... (1)
       วันที่ 2 เมษยน 2560 ณ สถา... (1)
       วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ต... (1)
   อาเซียน
       10. Socialist Republic of...
       9. Kingdom of Thailand (ร...
       8. Republic of Singapore ... (1)
       6. Republic of the Union ... (1)
       เพลงอาเซียน (1)
       7. Republic of the Philip... (1)
       5. Malaysia (มาเลเซีย) (1)
       4. Lao People’s Democrati... (1)
       3. Republic of Indonesia ... (1)
       2. Kingdom of Cambodia (ร... (1)
       1. Brunei Darussalam (บรู... (1)
   แหล่งเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุ...
       โรงเรียนภาษาจีนศึกษา สระบ... (1)
       English Plus อิงลิชพลัส-ส... (1)
       English Language Centre (... (1)
       อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั... (1)
       วัดพระพุทธฉาย (1)
       หัตถกรรมหินอ่อน ตำบลตลิ่ง... (1)
       พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน... (1)
       การทำขนมจีน (1)
       การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (1)
       วัดหงษาดาราวาส (1)
       กล้วยม้วนอบ (1)
       หลวงพ่อดำ (1)
       การทำครกหิน (1)
   ทำเนียบบุคลากรห้องสมุดประชาช...
       ทำเนียบบุคลากร (3)
   สื่อ
       นวนิยาย (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (34)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (2)
           หนังสือพิมพืมติขน (1)
           E-book Bookmass (1)
           E-book สารานุกรมไทยสำหรับเยา... (1)
           E-book กรมส่งเสริมการปกครองท... (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,219
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
จัดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น          ความประหยัด  
        แก้กรรมทำให้รวย          พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น  
        ปลูกดอกบัวที่หัวใจ          คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย  
        พิพม์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2          แส้มรณะ เล่ม2  
        พัฒนาสังคมและชุมชน มัธยมต้น          เต้านม  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ปฐพีนรกกลืนโลก          ฝึกหนูรู้จักรักษาอนามัย  
        ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์ ชุด2 แผ่นที่18          ซื้อเธอมาปล้น 2 แผ่น  
        ภาษาไทย16.ภาษาเหตุผล          คณิตศาสตร์13.วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู...  
        โดราเอมอน 2 แผ่น          เจ้าหญิงมนรักมหัศจรรย์ 2 แผ่น  
        ฉีดรักให้หวานชื่น 2 แผ่น          กู๋หวั่นใจ๋ใหญ่คับซอย 2 แผ่น  
  รายการ นวนิยาย ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ชูวงศ์ ฉายะจินดา / เกสรหน่ายแมลง           แก้มจอมขวัญ / พ่ายเลห์บงการรัก  
        สุวรรณี สุคนธา / คนเริงเมือง    
  แหล่งเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี
      English Plus อิงลิชพลัส-สระบุรี /
      โรงเรียนภาษาจีนศึกษา สระบุรี /
      English Language Centre (ELC) / English Language Centre (ELC)
      อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น / อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
      วัดพระพุทธฉาย / วัดพระพุทธฉาย
      หัตถกรรมหินอ่อน ตำบลตลิ่งชัน / หัตถกรรมหินอ่อน ตำบลตลิ่งชัน
      พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ / พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
      การทำขนมจีน / การทำขนมจีน
      การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ / การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
      วัดหงษาดาราวาส / วัดหงษาดาราวาส
  กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ตลาดสดเคหะ 1 ครั้งที่ 4 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเคหะ 1 ร่วมกับ กศน.ตำบลตลิ่งชัน และ กศน.ตำบลกุดนกเปล้า
      วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สถานนีรถไฟสระบุรี ครั้งที่ 3 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ณ ริมทางรถไฟสระบุรี ร่วมกับ กศน.ตำบลตลิ่งชัน และ กศน.ตำบลกุดนกเปล้า
      วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ สถานีรถไฟสระบุรี ครั้งที่ 2 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
      วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ตลาดสดเคหะ 1 ครั้งที่ 2 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
      วันที่ 2 เมษยน 2560 ณ สถานีรถไฟจังหวัดสระบุรี / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
      วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ตลาดสดเคหะ 1 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
      วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ตลาดสดเคหะ 1 ครั้งที่ 3 / กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี
  อาเซียน
      8. Republic of Singapore (สาธารณรัฐสิงคโปร์) / ประวัติสิงคโปร์
      7. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) / ประวัติฟิลิปปินส์
      6. Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) / ประวัติพม่า
      5. Malaysia (มาเลเซีย) / ประวัติมาเลเซีย
      4. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สปป ลาว) / ประวัติลาว
      3. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) / ประวัติอินโดนีเซีย
      2. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา) / ประวัติกัมพูชา
      1. Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม) / ประวัติบรูไน
  ทำเนียบบุคลากรห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี
      ทำเนียบบุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี
      ทำเนียบบุคลากร / บรรณารักษ์ชำนาญการ
      ทำเนียบบุคลากร / บรรณารักษ์อัตราจ้าง
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
      วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 / วันลอยกระทง 2560
      วันที่ 23 ตุลาคม 2560 / วันปิยมหาราช 2560
      วันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2560 / วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2560
      วันที่ 26 มิถุนายน 2560 / วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ปี 2560
      วันที่ 2 เมษายน 2560 / วันรักการอ่าน ปี 2560
      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ปี 2560
      วันที่ 9 มิถุนายน 2559 / กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี ปี 2559
      วันที่ 12 สิงหาคม 2559 / วันแม่แห่งชาติ ปี 2559
      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 / วันลอยกระทง ปี 2559
      วันที่ 8 กันยายน 2559 / วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2559
  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ ณ กองเครื่องช่วยฝึก ศูนย์การทหารม้า สระบุรี
      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 / กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดพระพุทธฉาย ณ วัดพระพุทธฉาย ร่วมกับ กศน.ตำบลหนองปลาไหล
      วันที่ 4 สิงหาคม 2560 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ร่วมกับ กศน.ตำบล.หนองโน
      วันที่ 2 สิงหาคม 2560 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดห้วยลี่ ร่วมกับ กศน.ตำบล.ตลิ่งชัน
      วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับกศน.ตำบลโคกสว่าง
      วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดหนองบัว ร่วมกับกศน.ตำบลตลิ่งชัน
      วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ร่วมกับ กศน.ตำบลปากข้าวสาร
      วันที่ 30 มิถุนายน 2560 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดป่าสัก ร่วมกับครูกศน.ตำบลดาวเรือง-นาโฉง
      วันที่ 13 มิถุนายน 2560 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนพระพุทธฉาย ร่วมกับครูกศน.ตำบลหนองปลาไหล
      วันที่ 20 เมษายน 2560 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กับจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอแก่งคอย ตำบลทับกวาง
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...