ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (17,090)
        สื่อ (866)
        สมาชิก (5,719)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   บ้านหนังสืออัจฉริยะ
       กิจกรรมอ่านกันทั่วบ้านทั่... (1)
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด
       ประวัติห้องสมุด (1)
       บุคลากร (1)
       บรรณารักษ์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (5)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (6)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,193
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ตำบลพุคำจาน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        ซ่อนรักไว้ในลมหนาว          ตำราอาหารภาคเหนือ  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สัญญารักในรอยทราย          ด้วยใจพิศวาส  
        ดื่มชา....ฆ่ามะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ          เพลิงพญาล่ารัก  
        ฤดูหนาวอันแสนนาน          อมตะนิทานอีสป  
        เจ้าสัวเจ้าสำราญ          จอมซนคนทะเล้น  
        เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา          หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ปลูกชะอมไร้หนาม มีรายได้ทั้งปี การเพาะเลี้ยงผ...          ไม้ดอกไม้ประดับชุดเส้นทางสู่อาชีพ  
        สมุนไพรเพื่อเกษตรกร 2          การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยนํ้าว้า ไร่นาสวนผ...  
        เกษตรแปรรูป 2ชุดเส้นทางสู่อาชีพ          ภาษาเพื่ออาชีพ 3  
        เกษตรแปรรูป 4ชุดเส้นทางสู่อาชีพ          ร่างกายของเรา เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...  
        เกษตรแปรรูป 5ชุดเส้นทางสู่อาชีพ          พัฒนาอาชีพชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน  
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด
      บรรณารักษ์ / บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระพุทธบาท
      บุคลากร / ผู้บริหาร
      ประวัติห้องสมุด /
  บ้านหนังสืออัจฉริยะ
      กิจกรรมอ่านกันทั่วบ้านทั่วเมือง / ภาพกิจกรรมอ่านกันทั่วบ้านทั่วเมือง
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระพุทธบาท โทร0-3626-7255
Loading...