ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,473)
        สื่อ
        สมาชิก (1,665)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสม...
       โครงการเปิดห้องสมุดสู่อาเ... (1)
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอย
       ประวัติห้องสมุด (1)
       พันธกิจ (1)
       วิสัยทัศน์ (1)
       บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (14)
       ลิงค์
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
           ข่าวกีฬา (1)
           หนังสือพิมพ์ (4)
           กลุ่มประเทศอาเซี่ยน (11)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,726
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด


 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        จอมโจร นักวิทย์ 6 ยุทธภูมิแห่งแสงและเงา   
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ข่าวดีสำหรับผู้ทรมานจากอาการปวดหลัง          แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  
        ไฟในดวงตา          ร่มมฤตยูโครงการอนุรักษ์นวนิยายจีกำลังภายในหาย...  
        การอยู่ร่วมกันคืออะไร          ร้อยป่า  
        อยากสบายใจหมอใจช่วยได้ไม่ยาก          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหนังสือเรียนการสื่อสาร  
        การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชนหนังสือเรี...          การบริการธุรกิจ SMEsหนังสือเรียนสร้างความรู้ส...  
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอย
      บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอย / บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอย
      ประวัติห้องสมุด / ประวัติห้องสมุด
  โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอย
      โครงการเปิดห้องสมุดสู่อาเซียน /
     Learning Resources Linkage System  |  

        หsssssหหห

Loading...