ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,473)
        สื่อ
        สมาชิก (1,665)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประช่าชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสม...
       โครงการเปิดห้องสมุดสู่อาเ... (1)
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอย
       วิสัยทัศน์ (1)
       พันธกิจ (1)
       ประวัติห้องสมุด (1)
       เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาช... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (14)
       ลิงค์
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
           ข่าวกีฬา (1)
           หนังสือพิมพ์ (4)
           กลุ่มประเทศอาเซี่ยน (11)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,651
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด


 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        จอมโจร นักวิทย์ 6 ยุทธภูมิแห่งแสงและเงา   
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไฟในดวงตา          ข่าวดีสำหรับผู้ทรมานจากอาการปวดหลัง  
        แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร          สี่สหายผู้มีน้ำใจ  
        การวิจัยชุมชนหนังสือเรียนทั่วไปและวิจัยชุมชน          การใช้คอมพิวเตอร์หนังสือเรียนเครืองมือสร้างคว...  
        การวิจัยชุมชนหนังสือเรียนทั่วไปและวิจัยชุมชน          การบริหารหารจัดการชุมชนหนังสือพัฒนาองค์กร-ชุม...  
        การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชนหนังสือเรี...          การวิจัยชุมชนหนังสือเรียนทั่วไปและวิจัยชุมชน  
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอย
      ประวัติห้องสมุด / ประวัติห้องสมุด
      เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอย /
  โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอย
      โครงการเปิดห้องสมุดสู่อาเซียน /
     Learning Resources Linkage System  |  

        หsssssหหห

Loading...