ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (7,545)
        สื่อ (1,333)
        สมาชิก (974)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐาน
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
       บุคลากร (2)
   แหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมช...
       บ้านหนังสือบ้านโคกเสลา หม... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนบ้านปัญญา... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนบ้านสารภี... (1)
       บ้านหนังสือบ้านบ่อกระโดน ... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนสำ... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนบ้านมหาโล... (1)
       บ้านหนังสือบ้านหนองนางปุ๋... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนทอ... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนบ้านสะพาน... (1)
   แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ...
       ตำบลบ้านหมอ (2)
       ตำบลโคกใหญ่ (1)
       ตำบลหรเทพ (3)
       ตำบลบ้านครัว (2)
       ตำบลตลาดน้อย (1)
       ตำบลไผ่ขวาง (2)
       ตำบลบางโขมด (1)
       ตำบลสร่างโศก (2)
       ตำบลหนองบัว (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (2)
       กิจกรรมห้องสมุด (67)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (3)
           นิตยสาร (2)
           อาเซียนศึกษา (2)
           ข้อมูลข่าวสาร ป.ป.ช (1)
           Facebook ห้องสมุด (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,200
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) #ครั้งที่14 ประจำปีงบประมาณ 2560

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        มื้อนี้มีรัก          เกษตรตามรอยพ่อ พออยู่ พอกิน พอเพียง  
        Midnight in Barcelonaต้องมนตร์ราตรี          ตะปบรัก  
        พันธะร้ายสัญญารัก          มนตร์ลวงบุษบา  
        พ่อยุ่งลุงไม่ว่าง          รักร้ายอุบายมาร  
        ผูกรักเพียงใจ          เด็ดปีกหงส์  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ภรรยารับจ้าง          แดนสรวง  
        บ่วงรักแรงอธิษฐาน          พิศวาส(ทาส)ปรารถนา  
        ห้องวิวาห์รักร้อย          ลิขิตหัวใจ คาสโนวา  
        มนตร์มือมาร          วิวาห์ร้ายพ่ายรัก  
        คุณอามาเฟีย          รหัสร้อน ซ่อนรัก  
  รายการสื่อใหม่
        ซีดีรอม / วิทยาศาสตร์          ซีดีรอม / ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยนาห้วยทราย  
        ซีดีรอม / ไม่ลองไม่รู้   
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        IT Presentation1 - 8          นิทานเด็กเล็ก นิทานนานาสัตว์  
        ฝึกพูดฝึกออกเสียง จีนกลางแสนสนุก          สารบัญอาชีพ ชุด เสริมสวยหญิง5  
        ชีวิตสัตว์มหัศจรรย์          วรรณกรรมนำไทย  
        สยามน่ารู้          สารบัญอาชีพ ชุด เสริมสวยหญิง1 - 4  
        ฝึกพูดฝึดออกเสียงจีนกลางแสนสนุก          แอโรบิกแบบ KICKBPXING-อกกกำลังกายให้หุ่นสวยกร...  
  แหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา
      เวียดนาม (Vietnam) / เวียดนาม (Vietnam)
      สิงคโปร์ (Singapore) / สิงคโปร์ (Singapore)
      ฟิลิปปินส์ (Philippines) / ฟิลิปปินส์ (Philippines)
      พม่า (Myanmar) / พม่า (Myanmar)
      มาเลเซีย (Malaysia) / มาเลเซีย (Malaysia)
      ลาว (Laos) / ลาว (Laos)
      อินโดนีเซีย (Indonesia) / อินโดนีเซีย (Indonesia)
      กัมพูชา (Cambodia) / กัมพูชา (Cambodia)
      บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) / บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
      ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน / อาเซียน (ASEAN)
  Facebook ห้องสมุด
      Facebook ห้องสมุด / Facebook ห้องสมุด
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...