ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (7,484)
        สื่อ (1,333)
        สมาชิก (915)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประช่าชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐาน
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
       บุคลากร (2)
   แหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมช...
       บ้านหนังสือบ้านโคกเสลา หม... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนบ้านปัญญา... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนบ้านสารภี... (1)
       บ้านหนังสือบ้านบ่อกระโดน ... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนสำ... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนบ้านมหาโล... (1)
       บ้านหนังสือบ้านหนองนางปุ๋... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนทอ... (1)
       บ้านหนังสือชุมชนบ้านสะพาน... (1)
   แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ...
       ตำบลบ้านหมอ (2)
       ตำบลโคกใหญ่ (1)
       ตำบลหรเทพ (3)
       ตำบลบ้านครัว (2)
       ตำบลตลาดน้อย (1)
       ตำบลไผ่ขวาง (2)
       ตำบลบางโขมด (1)
       ตำบลสร่างโศก (2)
       ตำบลหนองบัว (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (2)
       กิจกรรมห้องสมุด (47)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (3)
           นิตยสาร (2)
           อาเซียนศึกษา (2)
           ข้อมูลข่าวสาร ป.ป.ช (1)
           Facebook ห้องสมุด (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,002
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ครั้งที่ 2

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        เจ้าชายขี่ม้าขาวเจ้าสาวกลัวฝน          ไฟกับน้ำแข็ง  
        ครุฑา ล่าหัวใจ          มนตรา ราชสีห์  
        นิมิต นาคา          สมรส ดรุณี  
        ประทีปรักแห่งใจ          ร้อยป่าไว้ด้วยรัก  
        พื้นฐานการถักโครเชต์          ถักหมวกด้วยโครเชต์  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ภรรยารับจ้าง          แดนสรวง  
        บ่วงรักแรงอธิษฐาน          พิศวาส(ทาส)ปรารถนา  
        ลิขิตหัวใจ คาสโนวา          มนตร์มือมาร  
        คุณอามาเฟีย          บุพเพกำนัลรัก  
        วิวาห์ร้ายพ่ายรัก          ห้องวิวาห์รักร้อย  
  รายการสื่อใหม่
        ซีดีรอม / วิทยาศาสตร์          ซีดีรอม / ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยนาห้วยทราย  
        ซีดีรอม / ไม่ลองไม่รู้   
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        IT Presentation1 - 8          เก่งอังกฤษกับนิทานการ์ตูน  
        ตะลุยป่าซาฟารี 3          นิทานเด็กเล็ก นิทานอารมณ์ดี  
        แมวซ่าในดินแดนมหัสจรรย์          Exercie กายแข็งแรง1 - 4  
        ส่องโลก 2000          นิทานเด็กเล็ก นิทานนานาสัตว์  
        ฝึกพูดฝึกออกเสียง จีนกลางแสนสนุก          สารบัญอาชีพ ชุด เสริมสวยหญิง5  
  แหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา
      เวียดนาม (Vietnam) / เวียดนาม (Vietnam)
      สิงคโปร์ (Singapore) / สิงคโปร์ (Singapore)
      ฟิลิปปินส์ (Philippines) / ฟิลิปปินส์ (Philippines)
      พม่า (Myanmar) / พม่า (Myanmar)
      มาเลเซีย (Malaysia) / มาเลเซีย (Malaysia)
      ลาว (Laos) / ลาว (Laos)
      อินโดนีเซีย (Indonesia) / อินโดนีเซีย (Indonesia)
      กัมพูชา (Cambodia) / กัมพูชา (Cambodia)
      บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) / บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
      ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน / อาเซียน (ASEAN)
  Facebook ห้องสมุด
      Facebook ห้องสมุด / Facebook ห้องสมุด
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...