ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (25,468)
        สื่อ (2,275)
        สมาชิก (4,088)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       ประวัติห้องสมุด (1)
       บุคลากร (1)
   แหล่งเรียนรู้
       กลุ่มสตรีห้วยทองหลาง (1)
       เฟอร์นิเจอร์ไม้สน (บ้านก้... (1)
       กลุ่มปั้นเตาบ้านห้วยสระ (... (1)
       สวนวาสนา (1)
       กลุ่มสมุนไพรตำบลบัวลอย (1)
       ย้อนเวลาหาอดีตวัฒนธรรมไทย (1)
   บ้านหนังสืออัจฉริยะ
       โครงการบ้านหนังสืออัจฉริย... (1)
       คณะทำงานโครงการบ้านหนังสื...
       บ้านหนังสืออัจฉริยะ 96 แห...
   มุมอาเซียน
       อาเซียน (2)
       สหภาพพม่า (Union of Myanm... (1)
       สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนา... (1)
       ราชอาณาจักรไทย (Kingdom o... (1)
       สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Re... (1)
       สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Repu... (1)
       ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) (1)
       สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา... (1)
       สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Rep... (1)
       ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingd... (1)
       บรูไนดารุสซาลาม (Brunei D... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (7)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (3)
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           สุขภาพ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
       กระทรวงศึกษาธิการ
       สำนักงาน กศน.
       สพร.
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,791
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
ส่งเสริมการอ่าน

ส่งเสริมการอ่านงานการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบัวลอย
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เล่ห์ลับซ่อนรัก          มนตร์มือมาร  
        ซาตานเด็ดปีกนางฟ้า          สเต็ปรักเจ้าสาวฝึกหัด  
        โซ่เวรี          แม่สื่อจอมป่วน  
        ภรรยารับจ้าง          ยอดนักบู๊ทะยานฟ้า เล่ม 2  
        ยอดนักบู๊ทะยานฟ้า เล่ม 1          กามเทพปราบมาร  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไดโนมาสเตอร์ชุด4          แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง  
        ติวเข้มภาษาอังกฤษ          แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง  
        เส้นทางสู่อาชีพ เกษตรแปรรูป 2 1/8          ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ  
        แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง          ติวเข้ม ม.ปลาย (onet) วิชาเคมี แผ่น 8  
        ดแจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง          ติวเข้มภาษาอังกฤษ  
  ประกาศผลการประกวดห้องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 4
      รวมภาพประกาศผลการประกวดห้องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 4 / สรุปผลการประกวด
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแค ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140  Tel. Fax. 0-3638-0547
Loading...