ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (21,849)
        สื่อ (2,275)
        สมาชิก (4,378)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
       ประวัติห้องสมุด (1)
       บุคลากร (1)
   แหล่งเรียนรู้
       กลุ่มสตรีห้วยทองหลาง (1)
       เฟอร์นิเจอร์ไม้สน (บ้านก้... (1)
       กลุ่มปั้นเตาบ้านห้วยสระ (... (1)
       สวนวาสนา (1)
       กลุ่มสมุนไพรตำบลบัวลอย (1)
       ย้อนเวลาหาอดีตวัฒนธรรมไทย (1)
   บ้านหนังสืออัจฉริยะ
       โครงการบ้านหนังสืออัจฉริย... (1)
       คณะทำงานโครงการบ้านหนังสื...
       บ้านหนังสืออัจฉริยะ 96 แห...
   มุมอาเซียน
       อาเซียน (2)
       สหภาพพม่า (Union of Myanm... (1)
       สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนา... (1)
       ราชอาณาจักรไทย (Kingdom o... (1)
       สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Re... (1)
       สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Repu... (1)
       ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) (1)
       สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา... (1)
       สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Rep... (1)
       ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingd... (1)
       บรูไนดารุสซาลาม (Brunei D... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (7)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (3)
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           สุขภาพ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
       กระทรวงศึกษาธิการ
       สำนักงาน กศน.
       สพร.
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,875
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
ส่งเสริมการอ่าน

ส่งเสริมการอ่านงานการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบัวลอย
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        อาณัติกามเทพ          โศลกรักใต้แสงดาว  
        สร้างเว็บแอพพลิเคชัน PHP+MySQL+Dreamweaver          คู่มือ Illustrator CS6 Professional Guide ฉบ...  
        สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online แบบมืออา...          มือใหม่หัดสร้างแอนิเมชั่น ด้วย Flash CS4  
        ทำเนียบคนสู้ชีวิต มืออาชีพ          อาหารตามสั่ง  
        วรรณคดีก่อนนอน เรื่องพิกุลทอง          ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธเจ้าหลวง  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไฟน้ำค้าง          ตราบาปสามหัวใจ  
        แผนรักเลห์สวาท          ส้มหวานน้ำตาลเปรี้ยว  
        ซ่อนรักไว้ในลมหนาว          ทาสรักทะเลทราย  
        เลห์รักกามเทพร้าย          เลห์ร้ายร่ายรัก  
        บุพเพร้ายไม่จำกัดรักKiss me mister o          ไฟรักเกมร้อน  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง          แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง  
        สารคดีเกษตรยุคใหม่หน่อไม้หวานศรีปราจีน          มนุษย์ต่างดาวโปรเจ็คบลูบุ๊ค  
        แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง          แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง  
        มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวต้องการอะไรจากโลก          ดแจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง  
        ติวเข้ม ม.ปลาย (onet) คณิตศาสตร์ แผ่น 9          ติวเข้มภาษาอังกฤษ  
  ประกาศผลการประกวดห้องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 4
      รวมภาพประกาศผลการประกวดห้องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 4 / สรุปผลการประกวด
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแค ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140  Tel. Fax. 0-3638-0547
Loading...