ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (8,318)
        สื่อ (830)
        สมาชิก (910)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ความรู้ทั่วไป
       ความหมายของ ASEAN
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน...
       บุคคลากร (8)
       ประวัติอำเภอหนองโดน (3)
   แหล่งเรียนรู้
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (86)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (3)
           วีดีโอ
           นิตยสาร (1)
           ข้อมูลข่าวสาร ป.ป.ช. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,775
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบ้านหมอ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย          คืนชีวิตให้ดวงดาว  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไพรมหากาฬ          ไพรมหากาฬ  
        ดงมรณะ          ดงมรณะ  
        ไพรมหากาฬ          ดงมรณะ  
        ไพรมหากาฬ          ดงมรณะ  
        มณีสวาท ล.1          อาถรรพ์นิทรานดร  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์          สารคดีวิชาชีพ เรื่อง ศิลาดาษ(นูนต่ำ)  
        แกะสลักช้างโขลง          พิลาทิส  
        วิทยาศาสตร์ ม.3          คณิตศาสตร์น่ารู้ 1.2.3  
        พืชไร้ดิน          วิทยาศสตร์ ม. 1  
        แหล่งเรียนรู้แบบยกกำลังสองบนโลกยุคไอที          ใช้ชีวิตอย่างไรไม่เป็นมะเร็ง  
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน
      บุคคลากร / ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองโดน
      ประวัติอำเภอหนองโดน / ประวัติอำเภอหนองโดน
  ความรู้ทั่วไป
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี โทร/แฟกซ์ 036-397292  E-Mail : nd01@sara.nfe.go.th  
Loading...