ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (8,123)
        สื่อ (830)
        สมาชิก (833)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ความรู้ทั่วไป
       ความหมายของ ASEAN
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน...
       บุคคลากร (8)
       ประวัติอำเภอหนองโดน (3)
   แหล่งเรียนรู้
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (84)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (3)
           วีดีโอ
           นิตยสาร (1)
           ข้อมูลข่าวสาร ป.ป.ช. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,576
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
2 เมษายน 2560 ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไพรมหากาฬ          ไพรมหากาฬ  
        อาถรรพ์นิทรานดร          ไพรมหากาฬ  
        ปทมาศวรรย์          อาถรรพ์นิทรานดร  
        ดงมรณะ          มณีสวาท ล.2  
        อาถรรพ์นิทรานดร          ดงมรณะ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์          สารคดีวิชาชีพ เรื่อง ศิลาดาษ(นูนต่ำ)  
        แกะสลักช้างโขลง          วิชา ทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น  
        คลินิคคอม          สารคดีวิชาชีพ เรื่อง การสานกระดาษเป็นรูปสัตว...  
        แอโรบิก          ภาษาอังกฤษ ม.3  
        วิทยาศาสตร์น่ารู้ 1,2สสารและการเปลี่ยนสถานะ ฝ...          ผึ้ง  
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน
      บุคคลากร / ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองโดน
      ประวัติอำเภอหนองโดน / ประวัติอำเภอหนองโดน
  ความรู้ทั่วไป
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี โทร/แฟกซ์ 036-397292  E-Mail : nd01@sara.nfe.go.th  
Loading...