ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (8,230)
        สื่อ (830)
        สมาชิก (866)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ความรู้ทั่วไป
       ความหมายของ ASEAN
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน...
       บุคคลากร (8)
       ประวัติอำเภอหนองโดน (3)
   แหล่งเรียนรู้
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (86)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (3)
           วีดีโอ
           นิตยสาร (1)
           ข้อมูลข่าวสาร ป.ป.ช. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,682
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบ้านหมอ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        50 บทเรียนฝ่าฝันวิกฤตธุรกิจ          ตัดสินใจอย่างได้ผล  
        บริหารทีมงาน          สื่อสารชัดเจน  
        ฝีมือ          แนวโน้ม  
        ดีไซน์          ขายอย่างมืออาชีพ  
        ลดความเครียด          เจรจาต่อรอง  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไพรมหากาฬ          ปทมาศวรรย์  
        อาถรรพ์นิทรานดร          มณีสวาท ล.2  
        ดงมรณะ          อาถรรพ์นิทรานดร  
        มณีสวาท ล.1          ดงมรณะ  
        ไพรมหากาฬ          อาถรรพ์นิทรานดร  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์          สารคดีวิชาชีพ เรื่อง ศิลาดาษ(นูนต่ำ)  
        แกะสลักช้างโขลง          พิลาทิส  
        วิทยาศาสตร์ ม.3          คณิตศาสตร์น่ารู้ 1.2.3  
        พืชไร้ดิน          วิทยาศสตร์ ม. 1  
        แหล่งเรียนรู้แบบยกกำลังสองบนโลกยุคไอที          ใช้ชีวิตอย่างไรไม่เป็นมะเร็ง  
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน
      บุคคลากร / ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองโดน
      ประวัติอำเภอหนองโดน / ประวัติอำเภอหนองโดน
  ความรู้ทั่วไป
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี โทร/แฟกซ์ 036-397292  E-Mail : nd01@sara.nfe.go.th  
Loading...