ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (8,375)
        สื่อ (830)
        สมาชิก (1,062)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ความรู้ทั่วไป
       ความหมายของ ASEAN
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน...
       ประวัติอำเภอหนองโดน (3)
       บุคลากร (6)
       ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอ... (1)
       หน่วยงานต่างๆภายในพื้นที่ (1)
       ด้านเศรษฐกิจ (1)
   แหล่งเรียนรู้
       การทำพริกแกง (1)
       การทำขนมพื้นบ้าน (หนาบสาล... (1)
       กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าล... (1)
       การทำเครื่องเรือนจากไม้ (1)
       การทำกระเป๋าผ้าด้นมือ ตำบ... (1)
       กล้วยม้วน ตำบลบ้านโปร่ง (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (93)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (3)
           วีดีโอ
           นิตยสาร (1)
           ข้อมูลข่าวสาร ป.ป.ช. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,929
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
2 เมษายน วันการอ่าน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไพรมหากาฬ          ไพรมหากาฬ  
        ไพรมหากาฬ          ไพรมหากาฬ  
        อาถรรพ์นิทรานดร          อาถรรพ์นิทรานดร  
        ดงมรณะ          ดงมรณะ  
        ดงมรณะ          อาถรรพ์นิทรานดร  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์          สารคดีวิชาชีพ เรื่อง ศิลาดาษ(นูนต่ำ)  
        แกะสลักช้างโขลง          ภาษาไทย ม.2  
        ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่          วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย  
        คลินิคคอม ฯ          งานประดิษฐ์บ้านทรงไทย  
        พิลาทิส          วิทยาศาสตร์ ม.3  
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน
      บุคลากร / ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองโดน
      ประวัติอำเภอหนองโดน / ประวัติอำเภอหนองโดน
      ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง / ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครอง
      หน่วยงานต่างๆภายในพื้นที่ / หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตำบลหนองโดน
  ความรู้ทั่วไป
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี โทร/แฟกซ์ 036-397292  E-Mail : nd01@sara.nfe.go.th  
Loading...