ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (8,123)
        สื่อ (830)
        สมาชิก (831)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประช่าชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ความรู้ทั่วไป
       ความหมายของ ASEAN
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน...
       บุคคลากร (8)
       ประวัติอำเภอหนองโดน (3)
   แหล่งเรียนรู้
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (83)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน (3)
           วีดีโอ
           นิตยสาร (1)
           ข้อมูลข่าวสาร ป.ป.ช. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,511
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.เคลื่อนที่ (ครั้งที่ 3)

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        ฉันรักพระราชินีปกอ่อน          ฉันรักพระราชินีปกอ่อน  
        ฉันรักในหลวงปกอ่อน          ฉันรักในหลวงปกอ่อน  
        ลำนำรักเทพสวรรค์ เล่ม 4ภาค หนึ่งคำมั่น สัญญาน...          ในหลวงของเรา  
        บ้านใตดิน 100 ชั้น          สำรวจโลกใต้ทะเล  
        ฉันรักในหลวงปกแข็ง          กราบพระบาท  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไพรมหากาฬ          ดงมรณะ  
        ดงมรณะ          ตราบสิ้นสิเน่หา  
        ไพรมหากาฬ          ไพรมหากาฬ  
        ปทมาศวรรย์          ดงมรณะ  
        มณีสวาท ล.2          ดงมรณะ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์          สารคดีวิชาชีพ เรื่อง ศิลาดาษ(นูนต่ำ)  
        แกะสลักช้างโขลง          คณิตศาสตร์ ม.3  
        วิทยาศาสตร์น่ารู้ 3.4.5          บริหารกายคลายปวดเมื่อย  
        ภาษาไทย ม.1          คลินิคคอม ฯ  
        มือใหม่ฝึกพูดอังกฤษ          ออกกำลังกายสไตล์ Dance  
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน
      บุคคลากร / ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหนองโดน
      ประวัติอำเภอหนองโดน / ประวัติอำเภอหนองโดน
  ความรู้ทั่วไป
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี โทร/แฟกซ์ 036-397292  E-Mail : nd01@sara.nfe.go.th  
Loading...