ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,419)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (119)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   Link เว็บไซต์ของแหล่งการเรีย...
   ข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ ...
       บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ ...
       บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ ...
       บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ ...
       บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ ...
       บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ ...
       บ้่านหนังสือชุมชน หมู่ที่...
       บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ ...
       บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ ...
       บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ ...
   เครือข่ายห้องสมุด
       โรงเรียนดอนพุดวิทยา (1)
       โรงเรียนวัดช้าง (1)
       โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร... (1)
       โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพั... (1)
   โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอ่...
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้า... (2)
       ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับช... (15)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโ... (2)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอก... (5)
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาย... (4)
   แหล่งเรียนรู้ในอำเภอดอนพุด
       แหล่งเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสร... (1)
       แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพ... (1)
   ประชาคมอาเซียน
       ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน (1)
       ประชาคมอาเซียนคืออะไร (1)
       3 เสาหลัก ของประชาคมอาเซ... (1)
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน...
       การสมัครสมาชิกห้องสมุด
       พื้นที่ให้บริการ
       บุคคลากร (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (21)
       ลิงค์
           ฐานข้อมูลงานวิจัย (3)
           รวมข่าว/สื่อมวลชน (4)
           แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ (4)
           E-book online (2)
           Facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภ... (1)
           กศน. อำเภอดอนพุด (1)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           ปราญช์ชาวบ้าน
           DIY
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,441
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์แนะนำหลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
Digital Disruption การศึก...

วุฒิภาวะของความเป็นครู

คู่มือออกแบบและตกแต่งร้าน...

จัดสวนกินได้อย่างมีสไตล์

บอนสี : caladium


ไม้ใบ ไม้ด่าง


ไม้อวบน้ำ


ปริศนามาเลศ คดีที่ 1 ตอนท...


ปริศนามาเลศ คดีที่ 2 มาลี...


ปริศนามาเลศ คดีที่ 3 ตอนเ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เห็ดฟาง          หวน เล่ม 2  
        หญิงชรากับลูกหมู          กว่าจะรู้เดียงสา  
        มารยามารล้านล้านเล่มเกวียน          ผู้ชายที่รัก  
        มารยามารล้านล้านเล่มเกวียน เล่ม 2          สามภพดั่งดวงใจ  
        มารยามารล้านล้านเล่มเกวียน เล่ม 3          5 สุดยอดสมุนไพร ตลาดโลดต้องการสูง  
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด
      บุคคลากร / ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนพุด
      บุคคลากร / บรรณารักษ์
  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด / กิจห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชสวตลาด 12/02/63
      ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด / กิจห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชสวตลาด ประจำเดือน ธันวาคม 2561
      ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด / กิจห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชสวตลาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกห้องสมุด/รวมกับภาคีเครือข่าย / โครงการเด็กไทยใส่ใจการอ่านพัฒนาการเรียนรู้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
      ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด / กิจห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชสวตลาด ประจำเดือน กันยายน 2561
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชน / กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" Merry Chritmas
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกห้องสมุด/รวมกับภาคีเครือข่าย / กิจกรรมส่งเสรมการอ่านและการเรียนรู้เนื่องในวัน วันคล้ายวันราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ,วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชน / โครงการส่งเสริมการอ่านเพิ่มพูนปัญญาศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกห้องสมุด/รวมกับภาคีเครือข่าย / ร่วมจัดบูท ในงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
      ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด / กิจห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชสวตลาด ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
  Link เว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
      ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) เป็นสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อรองรับการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ / ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) เป็นสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อรองรับการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้
      ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน / ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน
      ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. / ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ.
      ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และร้องเรียนหากพบปัญหาจากการเข้ารับบริการจากภาครัฐ / ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และร้องเรียนหากพบปัญหาจากการเข้ารับบริการจากภาครัฐ
      แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เพื่อให้บริการการเรียนรู้ทาง Online ที่หลากหลายสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษา กศน. กลุ่มพิเศษ เด็กและครอบครัว เยาวชน ผู้สูงอายุ และทั่วไป / แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เพื่อให้บริการการเรียนรู้ทาง Online ที่หลากหลายสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษา กศน. กลุ่มพิเศษ เด็กและครอบครัว เยาวชน ผู้สูงอายุ และทั่วไป
      ห้องสมุดมารวย / ห้องสมุดมารวย
      หอสมุดดำรงราชานุภาพ / หอสมุดดำรงราชานุภาพ
      TK Park / TK Park
      หอสมุดแห่งชาติ / หอสมุดแห่งชาติ
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...