ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,306)
        สื่อ (3)
        สมาชิก (173)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประช่าชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ประชาคมอาเซียน
       ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน (1)
       ประชาคมอาเซียนคืออะไร (1)
       3 เสาหลัก ของประชาคมอาเซ... (1)
   ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชน...
       ประวัติห้องสมุด (1)
       กศน.ตำบลดงตะงาว
       กศน.ตำบลบ้านหลวง
       กศน.ตำบลไผ่หลิ่ว
       กศน.ตำบลดอนพุด
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (12)
       ลิงค์
           วิดีโอ
           ไทยรัฐ (1)
           เดลินิวส์ (1)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,786
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
ห้องสมุดชาวตลาด ครั้งที่ 2

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        จดหมายเหตุงานฉลอง ๑๔๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จ...          จดหมายเหตุงานฉลอง ๑๔๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จ...  
        บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น          ลวดลายสร้างสรรค์ภาพดอกไม้ 2  
        ประวัติชาติไทย เล่ม 2          ประวัติชาติไทย เล่ม 1  
        วันชาติและวันสำคัญของโลก          มาตราและวิเคราะห์คำกลอนพระราชบัญญัติการศึกษาแ...  
        ยุวกษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย          ลูกเป็ดขี้เหร่เสน่ห์ร้าย  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        น้ำผึ้งพระอาทิตย์          ประกาศิตซาตาน1  
        ร้อยเล่ห์เสน่ห์ดาว          เกมหัวใจร้ายรัก  
        รักผลาญใจ          พี่เลี้ยงมือใหม่หัวใจผิดคิว  
        ประกาศิตซาตาน2          ตีตรวนเสน่หา  
        ร้าวรัก เลห์ลวงใจ          ดอกไม้ของซาตาน  
  รายการสื่อใหม่
        ซีดีรอม / เพลงประกอบแบบฝึกอ่านหนังสือไทย          ซีดีรอม / 60 พรรษา 60 นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
        ซีดีรอม / 60 พรรษา 60 นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ   
  ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด
      ประวัติห้องสมุด / ประวัติความเป็นมา
  ประชาคมอาเซียน
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด
Loading...