ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (10,323)
        สื่อ (171)
        สมาชิก (1,991)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ประชาคมอาเซียน
       1. ประเทศไทย (Thailand) (1)
       2. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม... (1)
       3. ประเทศกัมพูชา (Cambodi...
       9.ประเทศสิงคโปร์ (Singapo...
       8.ประเทศฟิลิปปินส์ (Phili...
       10.ประเทศเวียดนาม (Vietna...
       7.ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่...
       6. ประเทศมาเลเซีย (Malays...
       4. ประเทศอินโดนีเซีย (Ind...
       5. ประเทศลาว (Laos)
   ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเช...
       ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ย... (1)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์... (1)
   แหล่งเรียนรู้
       อุทยาน (1)
   ภูมิปัญญาชาวบ้าน
       ภูมิปัญญาด้านการเกษตร (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (3)
       ลิงค์
           กศน.อำเภอ (1)
           ห้องสมุดประชาชน (10)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อาหาร (1)
           สุขภาพ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,043
 

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง จ.จันทบุรี

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมบรรณสัญจรบรรณารักษ์อำเภอขลุง

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง

1

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านชวนน้องรักการอ่าน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เขาแค่ไม่ปิ๊งคุณ (จริง ๆ)

ซาตานกำราบรัก

สุภาพบุรุษซาตาน

กรงเสน่หานางบำเรอ

เจาะเวลาหาพระพุทธเจ้า


ไฟรักไฟเชลย


พิษทิวาทัณฑ์ราตรี


ไฟรักซ่อนอารมณ์


คู่นอนขาประจำเจ้าพ่อ


ทาสรักราคีคาว

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หลงเสน่ห์เร่รักมาร          พันธะสวาทจอมเผด็จการ  
        ทาสรักเจ้าพ่อ          เพลิงรักมัจจุราช  
        วิวาห์วุ่น ลุ้นรักพยศ          เรือสำราญสายธารเสน่หา  
        เพียงตาลัย          ตลกโปกฮา  
        กฎหมายรัฐธรรม:หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช...          รวมเว็บ บันเทิง กิน เที่ยว In Thailand  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เสื่อจันทบูร          สื่อการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์เอ็...  
        ปุ๋ยชีวภาพ อาหารเสริมของพืช          การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม(ปลอดสารพิษ)  
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
      ภูมิปัญญาด้านการเกษตร / นายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ
      ภูมิปัญญาด้านการเกษตร / นายจรวย พงษ์ชีพ (ดำน้ำหยด)
  แหล่งเรียนรู้
      อุทยาน / น้ำตกตรอกนอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / ห้องสมุดมีกิจกรรมการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน
      ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน ลุ่มน้ำเวฬุ /
  ประชาคมอาเซียน
      2. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) / บรูไน
      1. ประเทศไทย (Thailand) / ประเทศไทย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอขลุง อยากให้คนไทยรักการอ่าน อ่านวันละนิดจิตแจ่มใส
Loading...