ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (14,858)
        สื่อ (5,716)
        สมาชิก (3,363)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   นิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิรา...
       นิทรรศการบทเพลงในพระราชนิ... (1)
       นิทรรศการพระฉายาลักษณ์ (1)
       นิทรรศการพระฉายาสาทิสลักษ... (1)
   รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัส ...
       E-Book (1)
       แบบประเมินความเสี่ยงโรคไว... (1)
       วิธีการดูแลกลุ่มเสี่ยงในผ... (1)
       5 แนวทางการทำความสะอาดเพื... (1)
       ป้องกัน covid-19 ด้วยการล... (1)
       การทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เ... (1)
   รวมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับ...
       E-Book (4)
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตป็นมิตรกั...
       เคล็ดวิชาการใช้ชีวิตที่เป... (1)
   ผู้สูงอายุ (Older person)
       การดูแลผู้สูงอายุ (1)
       สาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้สูง... (1)
       การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ (1)
       สถิติผู้สูงอายุต่างประเทศ... (1)
       ความหมายของอายุขัย และอาย... (1)
       นิยามเกี่ยวข้องกับผู้สูงอ... (1)
   สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
       การวางแผนรับประทานอาหารแล... (1)
       การดูแลสุขภาพตนเองและครอบ... (1)
       อาหารเพื่อสุขภาพ (1)
       การดูแลสุขภาพของบุคคลแต่ล... (1)
       การดูแลสุขภาพในชุมชน (1)
   OOCC อำเภอราชสาส์น
       OOCC กศน.อำเภอราชสาส์น จั... (1)
       OOCC ตำบลเมืองใหม่ (1)
       OOCC ตำบลดงน้อย (1)
       OOCC ตำบลบางคา (1)
   ไทยนิยมยั่งยืน
       ที่มาของไทยนิยมยั่งยืน (1)
   แบบสำรวจความต้องการ สื่อ/สิ่...
       กดลิงค์ (1)
   แบบประเมินความพึงพอใจการเข้า...
       กดลิงค์ (1)
   บุคลากร กศน.อำเภอราชสาส์น
       นางสาววิรชา อินทร์สุข (1)
       นางสาวพรทิพย์ ตังประเสริฐ...
       นางสาวจิตลดา ละอองแก้ว (1)
       นางสาวธนาภรณ์ จันทร์บ่อโพ...
       นายนิพันธ์ ยอดนิล (1)
       นางเฉลิมพร สีเขียว (1)
       นางสาวญาณิภา ครูสอน (1)
   ประวัติห้องสมุดอำเภอราชสาส์น
       ประวัติห้องสมุดอำเภอราชสา... (1)
   เครือข่าย
       เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้... (2)
   ค่านิยมองค์กร
       ค่านิยมองค์กร (1)
   บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอรา...
       กศน.ตำบลดงน้อย (2)
       กศน.ตำบลบางคา (2)
       กศน.ตำบลเมืองใหม่ (2)
   ติดต่อเรา
       Facebook กศน.อำเภอราชสาส์... (1)
       เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอรา... (1)
   คำขวัญอำเภอราชสาส์น
       คำขวัญ (1)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.... (1)
   วันสำคัญของไทย
   แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอรา...
   แหล่งการเรียนรู้อำเภอราชสาส์...
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเมือ... (2)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดงน้... (2)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางค... (2)
   ประชาคมอาเซียน
       ประเทศสมาชิก (10)
   สื่อ
       E-Book (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (84)
       ลิงค์
           https://www.facebook.com/%E0...
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,317
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรม ๒ เมษา วันรักการอ่านประจำปี ๒๕๖๓ กศน.อำเภอราชสาส์น

โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณถ้ำนาง 12

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ฉลาดเกมส์โกง

202 สูตร น้ำผักผลไม้เปลี่...

มนตร์จันทร์ ต้องใจ

ปลูกผักกินเอง ขายตลอดปี

กินตามธาตุ อาหารจากผักพื้...


100 เทคนิคขนมปังทำเอง


อาหารเป็นยา


คู่มือ windows 10


สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้...


อาหารจิ๋วจากดินญี่ปุ่น (ฉ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        จอมมารร้อยเสน่หา          พันธะร้อน วิวาห์สวาท  
        ปรปักษ์รักจอมอสูร          ซาตานเร้นรัก 2  
        หนี้รัก หนี้พิศวาสซาตาน          อุบัติร้าย พ่ายหัวใจ  
        วิวาห์พันธนาการ          เล่ห์กล จำนนรัก  
        หนี้หัวใจ          ทัณฑ์รักมัจจุราช  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไม่ลองไม่รู้ หยกนำโชค          อังกฤษ VCD 11  
        Kids can speak english          กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 (ต.8)  
        รายการสนทนา ภาษาจีน          มหัศจรรย์ใต้ทะเล  
        คณิตศาสตร์ 10 แคลคูลัส ต. 2          Vocabulary ตอนที่1  
        เคมี18 สมดุลสารละลาย กรด - เบส 2          ศิลปินแห่งชาติ  
  รายการ E-Book ใหม่
        รวม E-Book ห้องสมุดประชาช... / E-Book    
  รายการ E-Book ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        รวม E-Book ห้องสมุดประชาช... / E-Book    
  สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
      การวางแผนรับประทานอาหารและออกกำลังกาย /
      การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว /
      อาหารเพื่อสุขภาพ /
      การดูแลสุขภาพของบุคคลแต่ละช่วงวัย /
      การดูแลสุขภาพในชุมชน /
  ไทยนิยมยั่งยืน
      ที่มาของไทยนิยมยั่งยืน /
  OOCC อำเภอราชสาส์น
      OOCC ตำบลเมืองใหม่ /
      OOCC กศน.อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา /
      OOCC ตำบลบางคา /
      OOCC ตำบลดงน้อย /
  ผู้สูงอายุ (Older person)
      ความหมายของอายุขัย และอายุคาดเฉลี่ย /
      การดูแลผู้สูงอายุ /
      สาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น /
      การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ /
      นิยามเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ /
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      เคล็ดวิชาการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม /
  บุคลากร กศน.อำเภอราชสาส์น
      นางสาววิรชา อินทร์สุข /
      นางสาวจิตลดา ละอองแก้ว /
      นายนิพันธ์ ยอดนิล /
      นางเฉลิมพร สีเขียว /
      นางสาวญาณิภา ครูสอน /
  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอราชสาส์น
      เล่าเรื่องเมืองราชสาส์น /
      ถ้ำนางสิบสอง /
      วัดเตาอิฐ /
      วัดแสนภุมราวาส /
      วัดเมืองใหม่ /
      วัดไผ่ขวาง /
      วัดจรเข้ตาย /
      วัดเกาะแก้วเวฬุวัน /
      ลานพระรถชนไก่ /
      พระปรางค์วัดสะแกงาม /
  แหล่งการเรียนรู้อำเภอราชสาส์น
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเมืองใหม่ / ภูมิปัญญาด้านยาสมุนไพร
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดงน้อย / การทอเสื่อกก
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางคา / กลุ่มส่งเสริมการปลูกแคนตาลูปอำเภอราชสาส์น
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเมืองใหม่ / ภูมิปัญญาด้านผู้นำวิถีเกษตรก้าวหน้า
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดงน้อย / การทำปลาดุกแดดเดียว
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางคา / กล้วยอบราชสาส์น
  ประชาคมอาเซียน
      ประเทศสมาชิก / ประเทศบรูไน
      ประเทศสมาชิก / ประเทศกัมพูชา
      ประเทศสมาชิก / ประเทศอินโดนีเซีย
      ประเทศสมาชิก / ประเทศลาว
      ประเทศสมาชิก / ประเทศมาเลเซีย
      ประเทศสมาชิก / ประเทศพม่า
      ประเทศสมาชิก / ประเทศฟิลิปปินส์
      ประเทศสมาชิก / ประเทศสิงคโปร์
      ประเทศสมาชิก / ประเทศเวียดนาม
      ประเทศสมาชิก / ประเทศไทย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอราชสาส์น ภาคเรียนที่ 1/2563 /
  วันสำคัญของไทย
      วันสิ้นปี /
      วันรัฐธรรมนูญ /
      วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ /
      วันปิยมหาราช /
      วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /
      วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, วันแม่แห่งชาติ /
      วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร /
      วันสงกรานต์ /
      วันขึ้นปีใหม่ / วันขึ้นปีใหม่
      วันจักรี / วันจักรี
  ติดต่อเรา
      Facebook กศน.อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา / กศน. อำเภอราชสาส์นจังหวัดฉะเชิงเทรา
      เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอราชสาส์น /
  คำขวัญอำเภอราชสาส์น
      คำขวัญ / คำขวัญอำเภอราชสาส์น
  ค่านิยมองค์กร
      ค่านิยมองค์กร / ค่านิยมองค์กร
  บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอราชสาส์น
      กศน.ตำบลดงน้อย / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านหมู่ไผ่"
      กศน.ตำบลเมืองใหม่ / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านหนองแหน"
      กศน.ตำบลบางคา / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านไผ่ขวาง"
      กศน.ตำบลดงน้อย / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านหินดาษ"
      กศน.ตำบลเมืองใหม่ / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านบางพุทรา"
      กศน.ตำบลบางคา / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านราชสาส์น"
  เครือข่าย
      เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้าน / TK Public Online Library / ห้องสมุดออนไลน์
      เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้าน / แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน | ห้องสมุดมีชีวิต | Digital TK - TK Park
  ประวัติห้องสมุดอำเภอราชสาส์น
      ประวัติห้องสมุดอำเภอราชสาส์น /
  แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้ห้องสมุด
      กดลิงค์ /
  แบบสำรวจความต้องการ สื่อ/สิ่งพิมพ์
      กดลิงค์ /
  รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัส COVID-19
      วิธีการดูแลกลุ่มเสี่ยงในผู้สูงอายุ / ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด..ควรดูแลอย่างไร
      แบบประเมินความเสี่ยงโรคไวรัส COVID-19 / คลิกที่ลิ้งค์เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคไวรัสCOVID-19
      5 แนวทางการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ 🦠 / 5 แนวทางการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ 🦠
      การทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง / การทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง
      ป้องกัน covid-19 ด้วยการล้างมือ / ป้องกัน covid-19 ด้วยการล้างมือ
      E-Book / คลิกที่ลิงค์ เพื่อเข้าชม E-Book
  นิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      นิทรรศการบทเพลงในพระราชนิพนธ์ / นิทรรศการบทเพลงในพระราชนิพนธ์
      นิทรรศการพระฉายาลักษณ์ / นิทรรศการพระฉายาลักษณ์
      นิทรรศการพระฉายาสาทิสลักษณ์ / E-Book นิทรรศการพระฉายาสาทิสลักษณ์
  รวมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
      E-Book / ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยในรัชการที่ ๑-๑๐
      E-Book / อยุธยาเมืองแห่งแผ่นดิน
      E-Book / สุโขทัยมรดกแห่งแผ่นดิน
      E-Book / 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...