ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (14,898)
        สื่อ (5,716)
        สมาชิก (3,363)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ฝุ่นละออง PM 2.5 คืออะไร
       ฝุ่นละออง PM 2.5 คืออะไร (1)
   นิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิรา...
       นิทรรศการบทเพลงในพระราชนิ... (1)
       นิทรรศการพระฉายาลักษณ์ (1)
       นิทรรศการพระฉายาสาทิสลักษ... (1)
   รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัส ...
       E-Book (1)
       แบบประเมินความเสี่ยงโรคไว... (1)
       วิธีการดูแลกลุ่มเสี่ยงในผ... (1)
       5 แนวทางการทำความสะอาดเพื... (1)
       ป้องกัน covid-19 ด้วยการล... (1)
       การทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เ... (1)
   รวมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับ...
       E-Book (4)
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตป็นมิตรกั...
       เคล็ดวิชาการใช้ชีวิตที่เป... (1)
   ผู้สูงอายุ (Older person)
       การดูแลผู้สูงอายุ (1)
       สาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้สูง... (1)
       การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ (1)
       สถิติผู้สูงอายุต่างประเทศ... (1)
       ความหมายของอายุขัย และอาย... (1)
       นิยามเกี่ยวข้องกับผู้สูงอ... (1)
   สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
       การวางแผนรับประทานอาหารแล... (1)
       การดูแลสุขภาพตนเองและครอบ... (1)
       อาหารเพื่อสุขภาพ (1)
       การดูแลสุขภาพของบุคคลแต่ล... (1)
       การดูแลสุขภาพในชุมชน (1)
   OOCC อำเภอราชสาส์น
       OOCC กศน.อำเภอราชสาส์น จั... (1)
       OOCC ตำบลเมืองใหม่ (1)
       OOCC ตำบลดงน้อย (1)
       OOCC ตำบลบางคา (1)
   ไทยนิยมยั่งยืน
       ที่มาของไทยนิยมยั่งยืน (1)
   แบบสำรวจความต้องการ สื่อ/สิ่...
       กดลิงค์ (1)
   แบบประเมินความพึงพอใจการเข้า...
       กดลิงค์ (1)
   บุคลากร กศน.อำเภอราชสาส์น
       นางสาววิรชา อินทร์สุข (1)
       นางสาวพรทิพย์ ตังประเสริฐ...
       นางสาวจิตลดา ละอองแก้ว (1)
       นางสาวธนาภรณ์ จันทร์บ่อโพ...
       นายนิพันธ์ ยอดนิล (1)
       นางเฉลิมพร สีเขียว (1)
       นางสาวญาณิภา ครูสอน (1)
   ประวัติห้องสมุดอำเภอราชสาส์น
       ประวัติห้องสมุดอำเภอราชสา... (1)
   เครือข่าย
       เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้... (2)
   ค่านิยมองค์กร
       ค่านิยมองค์กร (1)
   บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอรา...
       กศน.ตำบลดงน้อย (2)
       กศน.ตำบลบางคา (2)
       กศน.ตำบลเมืองใหม่ (2)
   ติดต่อเรา
       Facebook กศน.อำเภอราชสาส์... (1)
       เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอรา... (1)
   คำขวัญอำเภอราชสาส์น
       คำขวัญ (1)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.... (1)
   วันสำคัญของไทย
   แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอรา...
   แหล่งการเรียนรู้อำเภอราชสาส์...
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเมือ... (2)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดงน้... (2)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางค... (2)
   ประชาคมอาเซียน
       ประเทศสมาชิก (10)
   สื่อ
       E-Book (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (101)
       ลิงค์
           https://www.facebook.com/%E0...
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,679
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
10 วิธีขจัดโรคด้วยพลังธรร...

คดีอาถรรพ์

มหัศจรรย์พฤกษาเคมีบำบัดโร...

คุณนั้นแหละคือผู้นำ

ธรรมชาติบำบัดด้วยวิถีไทย


125 พันธ์พืชสมุนไพร


มหาสงคราม เทพสวรรค์


คุกผี วิญญาณสยอง


30 วิธีเพิ่มความมั่นใจให...


การดับทุกข์ที่มีอยู่ในตัว...

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กฎหมายระหว่างประเทศ (ต.3)          ไทยทอล์ค 3  
        อาณาจักรสัตว์โลก          ล่องแก่งลำน้ำมูล  
        มหัศจรรย์ใต้ทะเล          ไม่ลองไม่รู้ เพาะพันธุ์ปลา  
        ไม่ลองไม่รู้ โครงการหลวง          คณิตศาสตร์ 11 เวกเตอร์  
        เคมี 2 โครงสร้างอะตอม          สายพันธ์นรก กระหายเลือด  
  รายการ E-Book ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        รวม E-Book ห้องสมุดประชาช... / E-Book    
  ประชาคมอาเซียน
      / ประเทศบรูไน
      / ประเทศกัมพูชา
      / ประเทศอินโดนีเซีย
      / ประเทศลาว
      / ประเทศมาเลเซีย
      / ประเทศพม่า
      / ประเทศฟิลิปปินส์
      / ประเทศสิงคโปร์
      / ประเทศเวียดนาม
      / ประเทศไทย
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      /
  วันสำคัญของไทย
      /
      /
      /
      /
      /
      /
      /
      /
      / วันขึ้นปีใหม่
      / วันจักรี
  แหล่งการเรียนรู้อำเภอราชสาส์น
      / กลุ่มส่งเสริมการปลูกแคนตาลูปอำเภอราชสาส์น
      / การทอเสื่อกก
      / ภูมิปัญญาด้านยาสมุนไพร
      / กล้วยอบราชสาส์น
      / การทำปลาดุกแดดเดียว
      / ภูมิปัญญาด้านผู้นำวิถีเกษตรก้าวหน้า
  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอราชสาส์น
      /
      /
      /
      /
      /
      /
      /
      /
      /
      /
  ติดต่อเรา
      /
      / กศน. อำเภอราชสาส์นจังหวัดฉะเชิงเทรา
  คำขวัญอำเภอราชสาส์น
      / คำขวัญอำเภอราชสาส์น
  บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอราชสาส์น
      / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านหมู่ไผ่"
      / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านหนองแหน"
      / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านไผ่ขวาง"
      / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านหินดาษ"
      / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านบางพุทรา"
      / บ้านหนังสือชุมชน "บ้านราชสาส์น"
  ค่านิยมองค์กร
      / ค่านิยมองค์กร
  เครือข่าย
      / TK Public Online Library / ห้องสมุดออนไลน์
      / แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน | ห้องสมุดมีชีวิต | Digital TK - TK Park
  ประวัติห้องสมุดอำเภอราชสาส์น
      /
  บุคลากร กศน.อำเภอราชสาส์น
      /
      /
      /
      /
      /
  แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้ห้องสมุด
      /
  แบบสำรวจความต้องการ สื่อ/สิ่งพิมพ์
      /
  ไทยนิยมยั่งยืน
      /
  OOCC อำเภอราชสาส์น
      /
      /
      /
      /
  สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
      /
      /
      /
      /
      /
  ผู้สูงอายุ (Older person)
      /
      /
      /
      /
      /
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      /
  รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัส COVID-19
      / คลิกที่ลิงค์ เพื่อเข้าชม E-Book
      / ป้องกัน covid-19 ด้วยการล้างมือ
      / การทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง
      / 5 แนวทางการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ 🦠
      / คลิกที่ลิ้งค์เพื่อทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคไวรัสCOVID-19
      / ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุด..ควรดูแลอย่างไร
  นิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      / E-Book นิทรรศการพระฉายาสาทิสลักษณ์
      / นิทรรศการพระฉายาลักษณ์
      / นิทรรศการบทเพลงในพระราชนิพนธ์
  รวมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
      / ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยในรัชการที่ ๑-๑๐
      / อยุธยาเมืองแห่งแผ่นดิน
      / สุโขทัยมรดกแห่งแผ่นดิน
      / 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์
  ฝุ่นละออง PM 2.5 คืออะไร
      / ฝุ่นละออง PM 2.5 คืออะไร
Loading...