ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (11,045)
        สื่อ (428)
        สมาชิก (946)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้...
       บุคลากร (1)
       ระเบียบการใช้ห้องสมุด (2)
   เรียนรู้..สู้ภัยโควิด-19
       รู้จักโควิด-19 (2)
       การดูแลป้องกันตัวเอง (2)
       สถานการณ์ในประเทศและทั่วโ... (1)
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก...
       รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม (3)
   ผู้สูงอายุ
       สิทธิและสวัสดิการ (3)
       สถานการณ์ผู้สูงอายุของประ... (2)
   สุขภาวะและสุขะอนามัยในชุมชน
       สุขภาวะอนามัยในชุมชน (1)
   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...
       ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาชี... (3)
   oocc อำเภอบ้านโพธิ์
   ไทยนิยมยั่งยืน
       โครงการไทยนิยมยั่งยืน (1)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้... (1)
       ข่าวห้องสมุด (5)
       ข่าว กศน. (1)
   แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้อง...
   บ้านหนังสือชุมชน
   อาเซียนศึกษา
       ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเ... (3)
       ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซีย... (10)
       กิจกรรมการเรียนรู้ (1)
       รู้จักประชาคมอาเซียน (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (71)
       ลิงค์
           กศน.อำเภอบ้านโพธิ์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 6,587
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โรงเรียนวัดศรีมงคล ตะวันออก.แหลมประดู่

โรงเรียนวีดดอนทราย

โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
วิตามินรัก

เก่งพูดอังกฤษ ชีวิตประจำว...

นารีนครา

ความรักใดจะไม่ปวดร้าว

คนนี้คือใคร


LIVING GARDENสวนสวยอยู่สบ...


ฉันรักในหลวง


ปีกรักสีเพลิง


ปีกรักสีเพลิง


ตะวันยอแสง

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ปลาทอง          หักดิบภารกิจเดือด 2 แผ่น  
        รักลูก ปีที่ 29 ฉ.343 สิงหาคม 2554          ชีวจิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 31516 พฤศจิกายน 2554  
        ชีวจิต ปีที่ 14 ฉ. 3181 มกราคม 2555          คู่สร้างคู่สม ปีที่ 33 ฉบับที่ 73720-29 กุมภา...  
        คู่สร้างคู่สม ปีที่ 32 ฉบับที่ 707วันที่ 10 ...          กุลสตรี ปีที่ 41 ฉบัยที่ 977ปักษหลัง กันยายน...  
        คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.4 - 6          คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 - 3  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      / ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์
      / กศน.ให้คำปรึกษาการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com
      / กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ รับสมัคร นศ.ใหม่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ **เรียนฟรีตลอดหลักสูตร
      / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ : การทำหน้ากากอนามัย DIY ฟรี
      / 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
      / แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
  เรียนรู้..สู้ภัยโควิด-19
      / โควิด-19 คืออะไร
      / อาการของโรคโควิด-19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์  :  ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
Loading...