ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 โบราณสถาน/ท่องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้ในอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (1)
ที่ตั้ง ตรงข้ามสถานีรถไฟ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  บ้านเจ้าพระยาวิชาเยทร์ (1)
ที่ตั้ง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  วังนารายณ์ราชนิเวศน์ (1)
ที่ตั้ง ตำบลท่าหินอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  เทวสถานปรางค์แขก (1)
ที่ตั้ง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
  ศาลพระกาฬ (1)
ที่ตั้ง ต.ทะเลชุบศร อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
  ปรางค์สามยอด (1)
ที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟ ใกล้กับศาลพระกาฬ เป็นปราสาทศิลาแลงแบบขอมเรียงต่อกัน 3 องค์
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...