ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 การทำพวงกุญแจตุ๊กตาหนัง
พวงกุญแจช้างน้อย อุปกรณ์ - หนังพีวีซี - ห่วงพวงกุญแจ - กระดิ่ง - ด้ายสี - เข็มเย็บปัก - แบบตุ๊กตา - ใยโพลีเอสเตอร์ ขั้นตอนการทำง่าย ๆ ตัวช้าง ท้องช้าง หูเล็ก หูใหญ่ 1. วาดแบบตัวช้างลงบนหนังพีวีซี ตัด 1 ชิ้นก่อน 2. พลิกแบบตัวช้างอีกด้านวางลงหนังพีวีซี ตัดอีก 1 ชิ้น นำมาประกบกัน ได้ตุ๊กตา 1 ตัว หน้า-หลัง 3. วาดแบบท้องช้าง ๑ ชิ้น หูเล็ก ๒ ชิ้น หูใหญ่ ๒ ชิ้น 4. นำตัวช้างมาตกแต่ง ตา ปาก และหูตามแบบ(ทั้ง ๒ ชิ้น) 5. นำตัวช้างชิ้นที่ 1 และ ๒ ประกบกับท้องช้างเย็บริมท้อง ช้างกับตัวช้างทั้ง ๒ ชิ้นเย็บริมโดยการเย็บแล้วพันเข็ม 1 ครั้ง ๖. เย็บหูตรงส่วนหลังช้างเพื่อไว้ใส่ห่วงพวงกุญแจ 7. ใส่ใยโพลีฯ แล้วเย็บเก็บงานโดยรอบ 8. ติดห่วงกุญแจ - กระดิ่ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...