ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 วัดดอนสัก(สิงขร)
วัดดอนสัก (สิงขร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.2050 ภายในวัดมีถ้ำ เชื่อกันว่าเป็นถ้ำที่เก็บ ของสมัยสงคราม สมัยก่อนเรียกกันว่า ถ้ำสิ่งของ เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ได้มีกองทหารหัวเมืองนครศรีธรรมราชและหัวเมืองไชยา ได้มาตั้งบริเวณนี้ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน และพ่อค้าที่เดินทางค้าขาย ดูแลรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองทรัพย์สินของราษฎรที่นำมาเก็บรักษาในถ้ำ จึงทำให้ ชาวบ้านเรียกถ้ำนั้นว่า “ถ้ำสิ่งของ” ต่อมาเมื่อทหารถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากพม่าได้ตีกรุงศรีอยุธยาแตก ไม่มีทหารมาคุ้มครองรักษาทรัพย์สินสิ่งของมีค่าได้ถูก ขโมยจนเกือบหมด ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเศษหักพัง ขันลงหิน ถ้วยชามสังคโลก และพระยอดขุนพลเก่าที่หักพัง ต่อมาชาวบ้านก็ได้เปลี่ยนชื่อถ้ำสิ่งของเป็นถ้ำ สิงขรปัจจุบันที่ยังเหลืออยู่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพุทธรูปทรายแดง พระพุทธรูปดินเผา และพ่อท่านเจ้าวัด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปดินเผาที่มีขวดหระ ดูกมาวางจำนวนมากและมีจอมปลวกห่อหุ้ม ปัจจุบันได้มีการสร้างเจดีย์เล็ก ๆ และนำพระพุทธรูปเก่าแก่มาประดิษฐานไว้บนเพื่อห่อหุ้มอีกชั้นแต่พระพุทธรูป และขวดกระดูกภายในยังเหมือนเดิม ชาวบ้านจึงเรียกว่า พ่อท่านเจ้าวัด เป็นสิ่งสักการะสำคัญภายในวัดดอนสัก (สิงขร)
  แหล่งเรียนรู้ (1)
จ.สุราษฎร์ธานี ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดดอนสัก หมู่ที่ 2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากได้สร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญที่สุดในโลก ซึ่งทางวัดได้ดำเนินการจัดสร้างหลวงปู่ทวดไปแล้วร้อยละ 85 ให้ประชาชนที่เคารพและศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวด ได้กราบนมัสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกอย่างวัดดอนสักเป็นทางผ่านไปยังเกาะสมุย พงัน จึงเป็นโอกาสดีของนักท่องเที่ยวที่จะได้เข้าขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...