ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 หาดนางกำ
หาดนางกำ จ.สุราษฎร์ธานี หาดนางกำ เป็นหาดทรายที่เงียบสงบ สวยงาม หาดนางกำอยู่ไม่ไกล จากท่าเรือเฟอรี่ข้ามไปเกาะสมุย ที่อำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี หาดนางกำมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เรือแคนนู ดำน้ำ เป็นต้นหาดนางกำ มีบ้านพักติดริมหาด ตื่นขึ้นมามองเห็นทะเล เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจาก ท้องทะเล เสียงนกร้อง เสียงคลื่นที่ซัดชายหาด เสียงอันแพ่วเบา สุขสงบ ชม วิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าว วิถีชาวประมงพื้นถิ่น หาดนางกำเป็นจุดลงเรือท่องทะเล เที่ยวชมโลมาและเกาะแก่งใกล้ฝั่งนอกจากธรรมชาติอันสมบูรณ์แล้ว หาดนางกำ มีหาดทรายลาดเอียง สามารถ เล่นน้ำทะเลได้ และยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น เรือแคนู ดำน้ำ ลงเรือท่องทะเล ชมโลมา เป็นต้น หาดนางกำ มีร้านอาหารทะเลบริการมากมายหลายร้าน อาหารทะเลสดๆ การเดินทางไปหาดนางกำ สุราษฎร์ธานี จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เดินทางลงใต้ ใช้ถนนตลาดใหม่ต่อด้วยถนน กาญจนวิถี ทางหลวงหมายเลข 401 ผ่านอำเภอกาญจนดิษฐ์ ไปจนถึง สามแยกบ้านในระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่แยกบ้านใน ไปทางอำเภอดอนสัก ตามทางหลวงหมายเลข 4142 ผ่านอำเภอดอนสัก ไปทางท่าเรือเฟอร์รี่ ผ่านทางลงท่าเรือไปประมาณ 2.5กม.จะมีป้ายท่อง เที่ยวหาดนางกำทางซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 2.7 กม ก็ถึงหาดนางกำ
  แหล่งเรียนรู้ (1)
หาดนางกำ หาดนางกำเป็นชายหาดอยู่ในอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี มีวิถีชาวประมง ด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติในบริเวณนั้นทำให้มีโลมาออกหากินจำนวนมาก จึงเป็นจุดลงเรือเพื่อเที่ยวชมโลมาสีชมพูและชมเกาะเล็กๆ บริเวณใกล้ชายหาดที่มีแนวหินชั้น หรือหินพับผ้าที่มีมากในหาดนางกำ และยังมีร้านอาหารทะเลเปิดให้บริการอยู่หลายร้าน จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...