ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 หาดวังหิน
"หาดวังหิน" อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณแหลมทวด หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ใกล้กับท่าเรือเอนกประสงค์ อำเภอดอนสัก และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนสัก ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 62 กิโลเมตร หาดวังหิน เป็นชายหาดเต็มไปด้วยโขดหินสวยงาม อากาศสดชื่นเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งในบางครั้งสามารถชม ปลาโลมาในทะเลได้อย่างใกล้ชิด บริเวณรอบหาดได้รับการตกแต่งให้เป็นสวนสาธารณะขนาดย่อม มีที่นั่งพักผ่อนและชมทิวทัศน์ และมีรูปปั้นแสดงการแต่งกายของไทยสมัยต่างๆ รวมทั้งมีบ้าน พักและร้านอาหารไว้บริการแก่ผู้มาพักผ่อนด้วย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก ห่างจากอำเภอดอนสัก ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 2 กม.เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ มีโขด หินตั้งเรียงรายกลมกลืนกับ ชายฝั่งทะเลเหมาะแก่การไปเที่ยว มีบริการบ้านพักให้เช่าทั้งแบบบ้านตากอากาศ (บังกาโล) และเแถว
  แหล่งเรียนรู้ (1)
หาดวังหิน" อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณแหลมทวด หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ใกล้กับท่าเรือเอนกประสงค์อำเภอดอนสัก และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนสัก ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 62 กิโลเมตร
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...