ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,220,809
 
 (ONIE Online Commerce Center - OOCC) ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน.
(ONIE Online Commerce Center - OOCC) ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. เป็นสถานที่จัดแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายหรือสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนให้คำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยเบื้องต้นเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน
  (ONIE Online Commerce Center - OOCC) ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (1)
(ONIE Online Commerce Center - OOCC) ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. เป็นสถานที่จัดแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายหรือสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนให้คำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยเบื้องต้นเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...