ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,222,813
 
 ข้อมูลพื้นฐานอำเภอทับสะแก
อำเภอทับสะแก จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา อำเภอทับสะแก พ่อปู่ทองมนต์ขลัง น้ำตกดัง ทะเลใส มะพร้าวใหญ่ น้ำปลาดี ข้อมูลทั่วไป อักษรไทย อำเภอทับสะแก อักษรโรมัน Amphoe Thap Sakae จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสทางภูมิศาสตร์ 7703 รหัสไปรษณีย์ 77130 ข้อมูลสถิติ พื้นที่ 538.0 ตร.กม. ประชากร 47,609 คน (พ.ศ. 2552) ความหนาแน่น 88.49 คน/ตร.กม. ที่ว่าการอำเภอ ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอทับสะแก หมู่ที่ 4 ถนนสุขาภิบาล ซอย 1 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 พิกัด 11°30′0″N, 99°37′18″E หมายเลขโทรศัพท์ 0 3267 1721 หมายเลขโทรสาร 0 3267 1721 -------------------------------------------------------------------------------- ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย ทับสะแก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อหา [ซ่อน] 1 ประวัติความเป็นมา 2 ที่ตั้งและอาณาเขต 3 การปกครองส่วนภูมิภาค 4 การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 อ้างอิง [แก้] ประวัติความเป็นมาอำเภอทับสะแก ได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอทับสะแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 โดยมีผลวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2481 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2481 [1] กิ่งอำเภอทับสะแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการประกาศจัดตังเป็นอำเภอทับสะแก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 [2] [แก้] ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอทับสะแกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางสะพาน ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (สหภาพพม่า) [แก้] การปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอทับสะแกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 65 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. ทับสะแก (Thap Sakae) 11 หมู่บ้าน 2. อ่างทอง (Ang Thong) 11 หมู่บ้าน 3. นาหูกวาง (Na Hukwang) 13 หมู่บ้าน 4. เขาล้าน (Khao Lan) 11 หมู่บ้าน 5. ห้วยยาง (Huai Yang) 13 หมู่บ้าน 6. แสงอรุณ (Saeng Arun) 6 หมู่บ้าน [แก้] การปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อำเภอทับสะแกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลทับสะแก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทับสะแกและบางส่วนของตำบลเขาล้าน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับสะแก (นอกเขตเทศบาลตำบลทับสะแก) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างทองทั้งตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหูกวางทั้งตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาล้าน (นอกเขตเทศบาลตำบลทับสะแก) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยางทั้งตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสงอรุณทั้งตำบล
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...