ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
 แนะนำหนังสืออาเซียนน่ารู้
  เงินตราในอาเซียน (1)
แกนหลักของการแนะนำประเทศต่างๆ ในอาเซียนผ่านเงินกระดาษในหนังสือเล่มนี้เริ่มจากการกล่าวถึงภาพรวมของระบบเงินตราในประเทศนั้นๆจากนั้นนำธนบัตรปัจจุบันแต่ละชนิดมาพลิกด้านหน้าและด้านหลังที่หน้าซ้าย แล้วมีเส้นโยงชี้อธิบายภาพบนธนบัตรว่าคือบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ หรือสิ่งใด มีความเป็นมาและความสำคัญโดยย่ออย่างไรที่หน้าขวาปิดท้ายด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเงินตราของประเทศนั้นๆ ซึ่งแตกต่างกันไป ไล่เรียงจนครบ ๑๐ ประเทศ
  หนูน้อยอาเซียน (1)
หนังสือภาพสำหรับเด็กอนุบาล ในการเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย คำทักทายพร้อมท่าทางประกอบ ธงประจำชาติ และแผนที่ภูมิภาคอาเซียน ผ่านตัวละครน่ารักในชุดประจำชาติของทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน
  ธงสีเดียวกัน (1)
เมื่อคุณครูจะจัดงานสังสรรค์อาเซียนให้เด็กๆ จึงมอบหมายให้ทุกคนช่วยกันทำธงชาติ เตรียมอาหาร และแต่งชุดประจำชาติของตัวเองมาร่วมแสดงให้พร้อมเพรียงกัน...เรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และความสามัคคีของเด็กๆ ร่วมชั้นแต่ต่างเชื้อชาติจึงเกิดขึ้น "ธงสีเดียวกัน" เป็นหนึ่งในหนังสือชุด "ถอดรหัสอาเซียน" ที่ไม่เพียงเป็นการเสนอข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียนในเบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังฝึกให้เด็กๆ รู้จักสังเกต อันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า "คุณค่าของความเป็นหนึ่งเดียวของสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ไม่ได้อยู่ที่การรวมตัวเพื่อทำมาค้าขายเท่านั้น แต่เป็นการประกาศให้โลกรับรู้ถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สอดแทรกในวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามต่างหาก" "ชุดถอดรหัสอาเซียน" ประกอบด้วย : - ธงสีเดียวกัน - ขนมจากข้าว - ชุดของใคร
  ขนมจากข้าว (1)
เมื่อคุณครูจะจัดงานสังสรรค์อาเซียนให้เด็กๆ จึงมอบหมายให้ทุกคนช่วยกันทำธงชาติ เตรียมอาหาร และแต่งชุดประจำชาติของตัวเองมาร่วมแสดงให้พร้อมเพรียงกัน...เรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และความสามัคคีของเด็กๆ ร่วมชั้นแต่ต่างเชื้อชาติจึงเกิดขึ้น "ขนมจากข้าว" เป็นหนึ่งในหนังสือชุด "ถอดรหัสอาเซียน" ที่ไม่เพียงเป็นการเสนอข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียนในเบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังฝึกให้เด็กๆ รู้จักสังเกต อันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า "คุณค่าของความเป็นหนึ่งเดียวของสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ไม่ได้อยู่ที่การรวมตัวเพื่อทำมาค้าขายเท่านั้น แต่เป็นการประกาศให้โลกรับรู้ถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สอดแทรกในวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามต่างหาก" "ชุดถอดรหัสอาเซียน" ประกอบด้วย : - ธงสีเดียวกัน - ขนมจากข้าว - ชุดของใคร
  ตลกเฮฮานิทานอาเซียน (1)
รวมนิทานอาเซียนคัดสรรแสนสนุก หลากหลายเรื่องราวด้วยกัน ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และสาระความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีักทางหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้เป็นอย่างดี อาทิ - หลวงตาเขลากับศิษย์เจ้าเล่ห์ - หลวงตาฉันขี้ไก่ - เก็บอ้อยในป่า - ใครจะตายก่อนกัน - กระจงหัวใสกับเสือเซ่อซ่า - สามเกลอเด๋อด๋า - คนไม่รู้จักกระจก - คำสั่งของขุนนาง - แบกภูเขา - ลีใบผู้โชคร้าย
  เรียนรู้เรื่องอาเซียน (1)
มารู้จักกับอาเซียน ทั้งในส่วนของความหมายแผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน ตราสัญสักษณ์อาเซียนและธงอาเซียน และน้องๆ ยังจะได้รู้จักกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในหัวข้อธงประจำชาติ ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ สัตว์ประจำชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละประเทศ พร้อมสนุกสนานไปกับการระบายสี ซึ่งจะทำให้น้องๆ สามารถทำความเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้อย่างแม่นยำ และยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือให้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดี
  ภาษาอาเซียนน่ารู้ (1)
หนังสือ ภาษาอาเซียนน่ารู้ เล่มนี้ ได้รวบรวมสิ่งที่ควรรู้ไว้ทั้งหมด เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนของทุกประเทศ คำศัพท์หมวดต่างๆ ประโยคสนทนา เพื่อเสริมสร้างความรู้และใช้งานได้จริงในคราวที่เราเปิดประตูสู่อาเซียนให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจใฝ่รู้ทุกท่าน
  ที่สุดในโลกอาเซียน (1)
เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้และน่าสนใจของแต่ละประเทศในอาเซียน นำเสนอในรูปแบบความเป็นที่สุดของด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทั้งระดับภูมิภาคอาเซียน รวมถึงความเป็นที่สุดระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ นิตยสารและหนังสือท่องเที่ยวที่ดัง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมและจุดเด่นของประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...