ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
ลิงค์
 แหล่งเรียนรู้ตำบลท่าวุ้ง
ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
  แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ (1)
1.ชื่อแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 2.ที่ตั้ง/ที่อยู่ เลขที่ 134 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์089-8011394, 089-1143099 3.เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ เอกชน 4.ชื่อบุคคลของแหล่งเรียนรู้สำหรับติดต่อ นายเชาว์วัช หนูทอง สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เบอร์โทรศัพท์ 089-8011394, 089-1143099
  แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ2 ( )
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...