ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
ลิงค์
 แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
»»» แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อยู่หมู่บ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1. ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยแรกของบ้านโป่งมะนาว อายุราว 2,500-3,500 ปีมาแล้ว พบหลักฐาน ได้แก่ โครงกระดูก ขวานหินขัด เครื่องประดับลักษณะแผ่นกลมแบนเจาะรูตรงกลางทำจากกระดองเต่า ลูกปัดและกำไลข้อมือทำจากหินอ่อนสีขาว และลูกปัดและกำไลข้อมือทำจากเปลือกหอยทะเล 2. ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยสุดท้ายของบ้านโป่งมะนาว อายุราว 2,000-2,500 ปีมาแล้ว พบหลักฐานโบราณวัตถุและร่องรอยทางโบราณคดีที่บ้านโป่งมะนาว ได้แก่ โครงกระดูกคนจำนวนมาก มีสิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับฝังร่วมอยู่ด้วย ได้แก่ ภาชนะดินเผา กำไลและแหวนสำริด เครื่องมือเหล็ก ลูกปัดหินกึ่งอัญมณี เช่น หินโมราและหินโมกุล ลูกปัดแก้ว แม่พิมพ์ทำด้วยดินเผาใช้สำหรับหล่อหัวลูกศรโลหะ แวดินเผาสำหรับใช้ปั่นเส้นด้าย ลูกกระสุนดินเผา เป็นต้น ปัจจุบันได้ปรับปรุงหลุมที่ขุด และทำการจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์โบราณและรวบรวมวัตถุโบราณนานาประเภท มาจัดแสดงไว้ที่วัดโป่งมะนาวโดยให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดประจำหมู่บ้าน ใช้ "พิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว" แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...