ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,222,813
 
ลิงค์
 แหล่งเรียนรู้
1.ชื่อแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จักสานใบตาล ที่ตั้ง กลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนพูลสุข 13/1 เขตเทศบาล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 ผู้รับผิดชอบ คุณดรุณี ใบเกตุ โทร : 085-7016909 ที่มาของพัดใบตาล คำว่า “ใบตาล”นี้เป็นวัสดุสำคัญชิ้นหนึ่งของการประกอบงานหัตถกรรมพื้นบ้านชิ้นนี้ แม้จะมีต้นตาลอยู่น้อย แต่ชุมชนของเราก็สามารถหาได้ตามพื้นที่ข้างเคียง พัดใบตาล ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง อาทิเช่น ใช้เป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของฝาก และสามารถทำเป็นของชำร่วยได้เป็นอย่างดี พบกับหมู่บ้านที่สามารถถ่ายทอดหัตถกรรมพื้นบ้านชิ้นนี้ คือ หมู่บ้านดอนมะขาม พ.ศ 2486 ซึ่งตั้งอยู่ถนน พูลสุข อยู่ห่างจากวัดอัมพาราม หัวหิน ไปทางทิศเหนือประมาณ 100 เมตร ณ ที่นี้จึงขอแนะนำกลุ่มใหญ่ คือ - ตระกูลวัดขนาด - ตระกูลแท่นศิลา - ตระกูลหนูไพโรจน์ - ตระกูลพูลสุข ทุกครอบครัวและทุกคนประกอบอาชีพ เช่น การทำพัดใบตาล,การทำกำไรจากไม้ไผ่,การทำกระบอกไม้ไผ่ และกระปุกเล็กๆซึ่งทำจากไม้ลวก เพื่อใส่ไม้จิ้มฟันแต่ปัจจุบัน หัตถกรรมบางอย่างสูญหายไปเพราะขาดวัสดุที่ใช้แต่ยังคงอยู่ก็คือ การสืบทอดหัตถกรรม การทำพัดใบตาล ประวัติที่มา เป็นภูมิปัญญาสมัย ปู่ ย่า ตา ยาย ปัจจุบันลูกหลานที่อยู่ในชุมชนพูลสุขได้พร้อมใจกันอนุรักษ์สืบทอดเจตนารมย์ไว้อย่างสมบูรณ์ วัสดุ - ยอดตาลสด - เหล็กเจาะ - ไม้ไผ่ - มีดอรัญญิก - คีม - สีน้ำมัน - ลวดเบอร์ 19 - เข็ม-ด้าย - พู่กัน - น้ำมันผสมสี(น้ำมันสน) ขั้นตอนการทำ นำใบตาลตากให้แห้ง ตัดใบตาลเป็นท่อน ๆ เข้ารูปเล่มแล้วเกลาให้เรียบ แล้วจักเป็นดอก ด้วยมีดคม หลังจากนั้นก็เย็บเข้าเป็นรูปพัด ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การลงลวดลายตามความต้องการ ประโยชน์ ใช้เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ตลอดถึงประดับภายในบ้านเพื่อความร่มเย็น สวยงาม ซึ่งเป็นมงคลกับชีวิตทุกคนที่ชอบใช้ พัด 2.ชื่อแหล่งเรียนรู้ ศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า สถานที่ตั้ง เลขที่ 54 บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร :089-2600867, 032-572351 ลักษณะเด่นของแหล่งเรียนรู้ ปัจจุบันทางกลุ่มโครงการได้พัฒนาจากการทอผ้าขาวม้า มาเป็นผ้าที่มีลายการทอยกดอกลายต่างๆ เช่น ลายดอกบานชื่น ลายดอกดาหลา และยังมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเขาเต่า ได้แก่ ลายก้างปลา ลายคลื่นทะเล ลายลูกเต๋า ลายดอกมณฑาทอง และผ้าขาวม้าลายเก้าเส้น อีกทั้งภายในโครงการยังมีสิ้นค้าOTOP จัดจำหน่ายอีกมากมาย การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ การเดินทาง จากหัวหินไปถึงทางเข้าเขาเต่า เลี้ยวซ้ายประมาณ 1 กิโล ถึงทางข้ามรถไฟและตรงไป ประมาณ 1 กิโล ถึงศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า อยู่ทางขวามือ 1. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 12/2 หมู่บ้านหัวนา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 086-5245545 3. ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนในชุมชนช่วยกันทำศิลปะประดิษฐ์จากเปลือกหอย โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 4. ภาพถ่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น การเข้าถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น การเดินทางใช้ถนนเพชรเกษม ห่างอำเภอหัวหิน ประมาณ 5 กิโล แล้วเลี้ยวขวาเข้า หัวหินซอย 112 หมู่บ้านหัวนา ตรงไปประมาณ 1 กิโล แล้วเลี้ยวซ้ายก็พบบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เลขที่ 12/2 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  (1)
1.ชื่อแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จักสานใบตาล ที่ตั้ง กลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนพูลสุข 13/1 เขตเทศบาล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 ผู้รับผิดชอบ คุณดรุณี ใบเกตุ โทร : 085-7016909 ที่มาของพัดใบตาล คำว่า “ใบตาล”นี้เป็นวัสดุสำคัญชิ้นหนึ่งของการประกอบงานหัตถกรรมพื้นบ้านชิ้นนี้ แม้จะมีต้นตาลอยู่น้อย แต่ชุมชนของเราก็สามารถหาได้ตามพื้นที่ข้างเคียง พัดใบตาล ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง อาทิเช่น ใช้เป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของฝาก และสามารถทำเป็นของชำร่วยได้เป็นอย่างดี พบกับหมู่บ้านที่สามารถถ่ายทอดหัตถกรรมพื้นบ้านชิ้นนี้ คือ หมู่บ้านดอนมะขาม พ.ศ 2486 ซึ่งตั้งอยู่ถนน พูลสุข อยู่ห่างจากวัดอัมพาราม หัวหิน ไปทางทิศเหนือประมาณ 100 เมตร ณ ที่นี้จึงขอแนะนำกลุ่มใหญ่ คือ - ตระกูลวัดขนาด - ตระกูลแท่นศิลา - ตระกูลหนูไพโรจน์ - ตระกูลพูลสุข ทุกครอบครัวและทุกคนประกอบอาชีพ เช่น การทำพัดใบตาล,การทำกำไรจากไม้ไผ่,การทำกระบอกไม้ไผ่ และกระปุกเล็กๆซึ่งทำจากไม้ลวก เพื่อใส่ไม้จิ้มฟันแต่ปัจจุบัน หัตถกรรมบางอย่างสูญหายไปเพราะขาดวัสดุที่ใช้แต่ยังคงอยู่ก็คือ การสืบทอดหัตถกรรม การทำพัดใบตาล ประวัติที่มา เป็นภูมิปัญญาสมัย ปู่ ย่า ตา ยาย ปัจจุบันลูกหลานที่อยู่ในชุมชนพูลสุขได้พร้อมใจกันอนุรักษ์สืบทอดเจตนารมย์ไว้อย่างสมบูรณ์ วัสดุ - ยอดตาลสด - เหล็กเจาะ - ไม้ไผ่ - มีดอรัญญิก - คีม - สีน้ำมัน - ลวดเบอร์ 19 - เข็ม-ด้าย - พู่กัน - น้ำมันผสมสี(น้ำมันสน) ขั้นตอนการทำ นำใบตาลตากให้แห้ง ตัดใบตาลเป็นท่อน ๆ เข้ารูปเล่มแล้วเกลาให้เรียบ แล้วจักเป็นดอก ด้วยมีดคม หลังจากนั้นก็เย็บเข้าเป็นรูปพัด ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การลงลวดลายตามความต้องการ ประโยชน์ ใช้เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ตลอดถึงประดับภายในบ้านเพื่อความร่มเย็น สวยงาม ซึ่งเป็นมงคลกับชีวิตทุกคนที่ชอบใช้ พัด 2.ชื่อแหล่งเรียนรู้ ศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า สถานที่ตั้ง เลขที่ 54 บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร :089-2600867, 032-572351 ลักษณะเด่นของแหล่งเรียนรู้ ปัจจุบันทางกลุ่มโครงการได้พัฒนาจากการทอผ้าขาวม้า มาเป็นผ้าที่มีลายการทอยกดอกลายต่างๆ เช่น ลายดอกบานชื่น ลายดอกดาหลา และยังมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเขาเต่า ได้แก่ ลายก้างปลา ลายคลื่นทะเล ลายลูกเต๋า ลายดอกมณฑาทอง และผ้าขาวม้าลายเก้าเส้น อีกทั้งภายในโครงการยังมีสิ้นค้าOTOP จัดจำหน่ายอีกมากมาย การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ การเดินทาง จากหัวหินไปถึงทางเข้าเขาเต่า เลี้ยวซ้ายประมาณ 1 กิโล ถึงทางข้ามรถไฟและตรงไป ประมาณ 1 กิโล ถึงศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า อยู่ทางขวามือ 1. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 12/2 หมู่บ้านหัวนา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 086-5245545 3. ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนในชุมชนช่วยกันทำศิลปะประดิษฐ์จากเปลือกหอย โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 4. ภาพถ่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น การเข้าถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น การเดินทางใช้ถนนเพชรเกษม ห่างอำเภอหัวหิน ประมาณ 5 กิโล แล้วเลี้ยวขวาเข้า หัวหินซอย 112 หมู่บ้านหัวนา ตรงไปประมาณ 1 กิโล แล้วเลี้ยวซ้ายก็พบบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เลขที่ 12/2 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...