ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
ลิงค์
 แหล่งเรียนรู้ online
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ว่าเป็นห้องสมุดที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งในห้องสมุดและการเข้าถึงระยะไกล
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กศน. (ONIE E-Library) (1)
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Thai MOOC (1)
  TK Public Online Library (1)
TK Public Online Library หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ หนังสือเสียง และวีดีโอ
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (1)
แหล่งความรู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามรถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกที่ ทุกเวลา ในการแสวงหาความรู้และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...