ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
ลิงค์
 สุขภาพกาย
สุขภาพกาย...สุขภาพกายที่ดี การดำรงชีวิตก็สมบูรณ์ หมั่นดูแลสุขภาพร่างกาย รู้จักบริโภค รู้จักระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรค
  เรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกาย (1)
  เรื่อง เรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (1)
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและสมุนไพร เพื่อสุขภาพประโยชน์ของสมุนไพร และผลข้างเคียงของการใช้สมุนไพรต่อสุขภาพ
  เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่เพื่อสุขภาพที่ดี (1)
ในแต่ละวัน เราจึงควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย ๆ
  เรื่อง อาหารบริโภคอย่างไรให้สุขภาพที่ดี (1)
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
  เรื่อง นอนหลับ การพักผ่อนร่างกายที่ดีที่สุด (1)
การนอนหลับหมายถึง สภาวะที่ร่างกายตัดการรับรู้ต่อของสิ่งแวดล้อมและโดยปกติระหว่างการนอนหลับร่างกายจะไม่มีการเคลื่อนที่ คนเราใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของแต่ละวันไปกับการนอนหลับ ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ดีที่สุด
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...