ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
ลิงค์
 สุขภาพปัญญา
สุขภาพทางปัญญา หมายความว่า ความรู้ทั่วรู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ....การแสวงหาความรู้จึงเป็นการรวบรวมสะสมไว้เป็นแหล่งข้อมูลทางความคิด
  เรื่อง คลังความรู้ ทรูปลูกปัญญา (1)
คลังความรู้ออนไลน์ที่รวบรวมความรู้ด้านการศึกษา และความรู้รอบตัวเอาไว้มากมาย เช่น บทเรียน ข้อสอบ ข่าวรับตรง แอดมิชชั่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่น ๆ.
  เรื่อง รู้ทันยาเสพติด Just say No (1)
เพิ่มเติมความรู้เพื่อความคิดที่ก้าวไกล..ทันโลก..ทันเหตุการณ์..รวบรวมข้อมูลเพื่อคิดวิเคราะห์หาเหตุและผล ถึงความน่าจะเป็นและความเป็นจริง
  เรื่อง อาหารบำรุงสมองเพิ่มความจำ (1)
การเรียนรู้ทุกอย่างนั้นจะต้องเรียนตามความรู้จากผู้อื่นก่อนเป็นเบี้องต้นเมื่อรู้แล้วจึงนำมาพิจารณาด้วยเหตุผลให้แจ่มแจ้งละเอียดลงไปอีกขั้นหนึ่ง ให้ถึงเนื้อหาสาระ อันจะอ้างอิงเป็นหลักฐานได้มิให้เป็นการรู้อย่างเลื่อนลอย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...