ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ ( )
        สื่อ ( )
        สมาชิก ( )
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อบรมโครงการ Reunion Library ...
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,223,057
 
สื่อ
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ผ้ามัดหมี่ลายพิเศษ(สีน้ำเงิน) (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ผ้ามัดหมี่ลายพิเศษ (สีน้ำเงิน) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ลายผ้ามัดหมี่สะท้อนภูมิปัญญาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบทอด ผลิตภัณฑ์มีทั้งลายดั้งเดิมของชาวไทยพวนที่สืบทอดมายาวนาน รวมทั้งพัฒนา และสร้างลวดลายใหม่ ๆ ที่หลากหลายสนองความต้องการของผู้ใช้(OTOP) ขนาด (Size : cm) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ ผ้า สถานที่จำหน่าย ศูนย์ผ้ามัดหมี่ "ป้าณรงค์" 122 หมู่ 6 บ้านทราย ถนนบ้านหมี่-โคกสำโรง ซอยคำมีพัฒนา ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณณรงค์ ตางาม โทร : 036 471476, 08 1868 9523 โทรสาร : 036 471476
  ผ้ามัดย้อมลายทิวสน (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ผ้ามัดย้อมลายทิวสน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมลายทิวสน (16948)(T) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 สถานที่จำหน่าย กลุ่มทอผ้าตำบลบ้านทราย 55 หมู่ 3 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : นางสาวแสงจันทร์ ชินดง โทร : 08-1989-5450, 08-270-1795, 0-3662-9295 e-mail : cdlop@lopburi.go.th
  ผ้าพื้นเมืองและเครื่องแต่งการหญิง-ชาย (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ผ้าพื้นเมืองและเครื่องแต่งกายหญิง - ชาย รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผ้าพื้นเมืองและเครื่องแต่งกายหญิง - ชาย ความสวยงามของลวดลายผ้า ที่มีความเลียนแบบลวดลายธรรมชาติ และการออกแบบตัดเย็บที่ใช้วัสดุเหลือใช้มาตกแต่ง เช่น กะลา เศษไม้ มีความสวยงามทันสมัย ได้มาตรฐานและมีความต่อเนื่อง เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มพูนศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด(OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 สถานที่จำหน่าย บริษัทรักษ์ผ้าไทย จำกัด 92 หมู่ 8 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทร : 036 471358, 628194
  ผ้าทอมัดหมี่(T) (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ผ้าทอมัดหมี่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมัดหมี่ (T) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหินปัก สหกรณ์การเกษตรบ้านหมี่ จำกัด 30 หมู่ 4 บ้านหินปักทุ่ง ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณสมบัติ ไตรธรรม โทร : 036 471644,036 628964, 036 411008, 036 472384
  ผ้าทอมัดหมี่ (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ผ้าทอมัดหมี่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นผ้าทอ ที่มีสีสัน และลวดลายต่างๆ ที่มีราคาไม่แพง (OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ ด้าย สี สถานที่จำหน่าย กลุ่มทอมัดหมี่ ศาลาวัดบ้านทราย ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 ติดต่อ : นางสมพงษ์ เสงี่ยมจิตร์ โทร :036-628326 e-mail : cdlop@lopburi.go.th
  ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์จากผ้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากผ้า(OTOP)* สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหินปัก 82 หมู่ 10 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : นางวนิดา รักพรม โทร : 036 471872
  ปลาเส้นสมุนไพร (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปลาเส้นสมุนไพร รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์ เป็นนผลิตภัณฑ์เสริม และเพิ่มรายได้อีกรูปแบบหนึ่ง มีคุณค่าทางอาหาร (ไอโอดีน โปรตีน เกลือแร่ สมุนไพร) (T) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเชียงงา 37/3 หมู่ 5 บ้านโพนทอง ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณจำรูญศรี หาญณรงค์ โทร : 036 471092, 08 1780 9580 โทรสาร : 036 471734
  ปลาส้มฟักปลาตะเพียน (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปลาส้มฟัก รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปลาส้มฟัก ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต เป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีผู้บริโภคชอบรับประทาน(OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านบางกะพี้ 72 หมู่ 4 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : นางสมาน พานทอง โทร : 09 8084917
  ปลาส้มฟัก (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปลาส้มฟัก รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ส้มฟัก ทำจากเนื้อปลาบดละเอียดปราศจากก้าง เกล็ด หรือหนัง มาคลุกเคล้าเข้ากับส่วนผสมเพื่อให้มีรสชาติเค็ม-เปรี้ยว แล้วบรรจุภัณฑ์ด้วยใบตอง (T) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ เนื้อปลาบด ข้าวสุก เกลือ และกระเทียม สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเชียงงา 37/3 หมู่ 5 บ้านโพนทอง ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณจำรูญศรี หาญณรงค์ โทร : 036 471092, 08 1780 9580 โทรสาร : 036 471734
  ปลาส้มตะเพียน (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปลาส้มตะเพียน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ นำปลาตะเพียนมาขอดเกล็ด และไส้ออก บั้งลำตัว ล้างน้ำทำความสะอาด คลุกเคล้าเครื่องปรุงเพื่อให้มีรสชาติเค็ม - เปรี้ยว (T) ขนาด (Size : cm) กว้าง 14 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ ปลาตะเพียน ข้าวสุก เกลือ และกระเทียม สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเชียงงา 37/3 หมู่ 5 บ้านโพนทอง ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณจำรูญศรี หาญณรงค์ โทร : 036 471092, 08 1780 9580 โทรสาร : 036 471734
  นำ้ปลาแท้ตราปลาทรายขาว (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) น้ำปลาแท้ตราปลาทรายขาว รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นน้ำปลาผลิตจากปลาสร้อย 67% เกลือ 27% อื่น ๆ 6% จดทะเบียน อย. ลบ.ฉผนป 1/2542 ปริมาณสุทธิ์ 750 ลูกบาศก์เซนติเมตร(OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 ระดับจังหวัด : (55 คะแนน) ระดับภาค : สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านสระเตยใหญ่ 133 หมู่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : นางสวงค์ สุรธนาสุรีย์ โทร : 09 5201506 หมายเหตุ - ภาพจากการถ่ายทำที่จังหวัดลพบุรี (11/11/46) - ปริมาณการผลิต 300 - 500 ขวด/เดือน
  นมสดพาสเจอร์ไรส์ (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) นมสดพาสเจอร์ไรส์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ นมสดพาสเจอร์ไรส์ ตรา "แดรี่ส์ฟาร์ม"(OTOP)(Coop) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ น้ำนมสด สถานที่จำหน่าย กลุ่มเกษตรกรโคนมบ้านหมี่ 89 หมู่ 6 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : สัตวแพทย์พุลวุฒิ รัตนธำรง โทร : 036 451939
  ตระกร้าหวาย (1)
ผลิตภัณฑ์ (Product) ตระกร้าหวาย รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุท้องถิ่นหาได้ง่ายราคาไม่แพงและสวยงาม โดยมีการจักสานหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะตะกร้าแบบกลม แบบเหลี่ยม แล้วเล่นลวดลายให้ดูสวยงาม(OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ หวาย สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสอน 27 หมู่ 5 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณชลอ ทนทองคำ, คุณรุจี ตันวิพัฒน์ โทร : 036 644227, 036 644108, 08 1947 3813 หมายเหตุ ราคาของสินค้าจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการจักสาน และลวดลายที่ทำขึ้นมา
  ดอกไม้ประดิษฐ์ (1)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ดินปั้น ดอกแวนด้าฟ้ามุ่ย ใช้ดินญี่ปุ่น หญ้าแห้ง ขอนไม้(OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 ระดับจังหวัด : (75 คะแนน) วัตถุดิบที่ใช้ ดินปั้น สถานที่จำหน่าย กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 17 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : นาย สำราญ แสงกิ่ง โทร : 09 517 4780, 036 471 310
  ดอกไม้ประดิษฐ์ (1)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ที่ประดิษฐ์มีหลายชนิดสามารถดัดแปลงเป็นดอกกล้วยไม้ ดอกมะลิ ต้นบอนไซ นาฬิกาตั้งโต๊ะ ตุ๊กตา และสามารถดัดแปลงการ นำไปใช้ประโยชน์ ได้ แล้วแต่การนำไปใช้ประโยชน์ (OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ ดิน สีน้ำมัน แม่พิมพ์ เหล็กคลึง ดับเบล เครื่องรีดดิน ก้านสำเร็จ กระถาง สถานที่จำหน่าย กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินหอม เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 บ้านท่าตะโก ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.สระบุรี ติดต่อ : นางพะเยาว์ แสงบุญส่ง โทร :036-628365 e-mail : cdlob@lopburi.go.th
  แชมพูสมุนไพร (1)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ใช้สระผม ทำให้ผมนิ่ม รากผมแข็งแรง ป้องกันรังแค แก้ชันนะตุ แก้คัน (OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ สมุนไพร (ว่านหางจระเข้ ดอกอัญชัน ประคำดีควาย มะกรูด) หัวเชื้อ ลาโนลิน ผงฟอง วัตถุกันเสีย สถานที่จำหน่าย กลุ่มแชมพูสมุนไพร เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ใหญ่ ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ติดต่อ : นางไพรินทร์ นาคพงษ์ โทร :01-2681235 e-mail : cdlop@lopburi.go.th
  ข้าวซ้อมมือ (หอมมะลิ) (1)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยใช้แรงงานคน ซึ่งให้สารอาหารมากกว่าเครื่องจักรกล โดยสามารถป้องกันโรคเหน็บชา ช่วยในการบำรุงร่างกายได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่สีข้าวเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน(OTOP) สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 วัตถุดิบที่ใช้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านสระเตยใหญ่ 133 หมู่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ติดต่อ : นางสวงค์ สุรธนาสุรีย์ โทร : 09 5201506
  กวนเชียงปลาณัฐพร (1)
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคาทอลิกกลุ่มน้ำบางขาม 154 หมู่ 4 บ้านบางไผ่ ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณวิราศิณี สิงห์สา โทร : 086 0150861 โทรสาร : 036 644062
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...