ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565   08:00 - 28 กุมภาพันธ์ 2565   20:30
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พัฒนาตนเองด้วยการศึกษาออนไลน์และทดสอบความรู้ เรื่อง "วันมาฆบูชา" ศึกษาความรู้ผ่านทาง https://sites.google.com/go.buu.ac.th/librarianbanglan/ ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 80% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ส่งทางอีเมลของท่านค่ะ หรือสามารถคลิกลิงค์เพื่อทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/ZeCoakU3Sddi6MFk9 สามารถตรวจสอบคะแนนผลทดสอบได้ทาง https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WaiX0zbbcOMzxYSubxSfTC9MNoyK3Slm6TQWrbLRFhs/edit?usp=sharing 🙏🙏
ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...