ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมอาเซี่ยน
วันที่ 19 สิงหาคม 2557   08:00 -   08:00

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาลร่วมกับโรงเรียนนิคมลำนารายณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่อาเซี่ยน โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ และได้รับการสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

ห้องสมุด
รูปภาพกิจกรรม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...